آشنایی با موضوع

توراکوسکوپ (Thoracoscope) از دو کلمه توراک ((Thorac(o) به معنی سینه و اسکوپ (Oscope) به معنی نمایش تشکیل شده است و در کل به معنی مشاهده حفره از طریق یکی از فضاهای بین دنده‌ای است. افیوژن پلورال، پنوموتوراکس و ضخیم شدگی پلور، مواردی هستند که بیمار در بخش ریه به طور زیــاد بــا آن‌هــا روبــه‌رو اســت. اگــر چــه تـشخیـص نـاهـنـجـاری هـای پلور به وسیله رادیوگرافی امری بدیهی است، تعیین تشخیص دقیق می‌تواند بحث بـرانـگـیـز بـاشـد. دسـتـرسـی بـه فضای پلورال از راه پوست از نظر تشخیصی مفید و نسبتا ساده است، اما در حـدود ۲۵ درصـد نـاهـنـجـاری‌هـای پـلـور بدون تشخیص باقی می‌ماند. سی تی ‌اسکن قفسه‌ سینه و برونکوسکوپی موارد انتخابی ‌کمک‌کننده هستند، امــا محـدوده تشخیصـی آن در مـورد بیمـاری‌هـای پلورال به طور مأیوس‌کننده‌ای پایین است. در توراکوسکوپی یا پلوروسکوپی، آندوسکوپ از راه دیواره قفسه سینه عبور می‌کند و به پزشک امکان مشاهده مستقیم ضایعه و جمع‌آوری نمونه را از پــلـــور مـــی‌دهـــد. تـــوراکـــوســکــوپــی یــک روش تشخیصی ارزشمند است و در بعضی موارد فرصتی را برای درمان نیز فراهم می‌نماید. خانه / آشنایی با تجهیزات پزشکی / توراکوسکوپ چیست توراکوسکوپ چیست ارسال شده توسط: علی بهشتی صفت درآشنایی با تجهیزات پزشکی، تجهیزات پزشکی ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ۰ 4،590 بازدید توراکوسکوپ دپارتمان مرکزی مهندسی پزشی www. BMEcenter. ir دراین مطلب شما را با دستگاه توراکوسکوپ آشنا می کنیم. عملکرد توراکوسکوپ (Thoracoscope) به نوعی شبیه به آندوسکوپی می باشد. نوک توراکوسکوپ دارای دوربین مدیکال می باشد که به وسیله آن پزشک می تواند محل دستگاه را تشخیص دهد و آن را به محل مورد نظر هدایت کند. مفاهیم پایه توراکوسکوپ (Thoracoscope) از دو کلمه توراک ((Thorac(o) به معنی سینه و اسکوپ (Oscope) به معنی نمایش تشکیل شده است و در کل به معنی مشاهده حفره از طریق یکی از فضاهای بین دنده‌ای است. فیزیولوژی افیوژن پلورال، پنوموتوراکس و ضخیم شدگی پلور، مواردی هستند که بیمار در بخش ریه به طور زیــاد بــا آن‌هــا روبــه‌رو اســت. اگــر چــه تـشخیـص نـاهـنـجـاری هـای پلور به وسیله رادیوگرافی امری بدیهی است، تعیین تشخیص دقیق می‌تواند بحث بـرانـگـیـز بـاشـد. دسـتـرسـی بـه فضای پلورال از راه پوست از نظر تشخیصی مفید و نسبتا ساده است، اما در حـدود ۲۵ درصـد نـاهـنـجـاری‌هـای پـلـور بدون تشخیص باقی می‌ماند. سی تی ‌اسکن قفسه‌ سینه و برونکوسکوپی موارد انتخابی ‌کمک‌کننده هستند، امــا محـدوده تشخیصـی آن در مـورد بیمـاری‌هـای پلورال به طور مأیوس‌کننده‌ای پایین است. در توراکوسکوپی یا پلوروسکوپی، آندوسکوپ از راه دیواره قفسه سینه عبور می‌کند و به پزشک امکان مشاهده مستقیم ضایعه و جمع‌آوری نمونه را از پــلـــور مـــی‌دهـــد. تـــوراکـــوســکــوپــی یــک روش تشخیصی ارزشمند است و در بعضی موارد فرصتی را برای درمان نیز فراهم می‌نماید. تــوراکــوسـکــوپ مـعـمــولا شــامــل یـک پـوشـش خـارجـی سخـت، سیستـم نـوردهـی و کانال کاری بــرای کــاتـتــرهــا و ابــزار عـمـلـیــاتــی هـستنـد. اغلـب توراکوسکوپ‌ها دارای یک دوربین تلویزیونی بر روی نـوک خـود بـوده کـه سـیـگـنـال ویدئویی را از آنـدوسکـوپ بـه یـک نمـایشگـر ویـدئـویی خارجی می‌فرستد. آنـدوسکـوپ‌هـای طـراحـی شده برای عبور دادن سوزنی (Percutaneous) از بین دنده‌ها به درون حفره بـدن، واقـع شـده بیـن گـردن و دیـافـراگـم بـرای معـاینه چشمی، نمونه برداری و درمان آسیب‌های غشاء ریه، حفره غشایی یا فضای بین غشاء و ریه (Mediastinum) استفاده می‌شوند. از این وسیله همچنین برای مکش مایعات از حفره غشاء استفاده می‌شود‌.
در این صفحه تعداد 478 مقاله تخصصی درباره توراکوسکوپی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توراکوسکوپی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توراکوسکوپی ; Pleural biopsy; Pleural effusion; Thoracoscopy; Pleural tuberculosis; Malignant pleural effusion; Biopsia pleural; Derrame pleural; Toracoscopia; Tuberculosis pleural; Derrame pleural maligno;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توراکوسکوپی ; Patent ductus arteriosus; Thoracoscopic surgery; Thoracoscopy; Patent ductus arteriosus closure; Persistencia de conducto arterioso; Cirugía toracoscópica; Toracoscopía; Cierre de conducto arterioso persistente;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توراکوسکوپی ; CPAM; Congenital pulmonary airway malformation; FLACC scale; Face Legs Activity Cry Consolability scale; Fast-track surgery; Congenital pulmonary airway malformation; Thoracoscopy; Fasttack protocol; Children;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توراکوسکوپی ; Anesthesia; Lung cancer; Nonintubated; Surgery; Thoracoscopy; Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS); LDCT; low-dose computed tomography; NSCLC; non-small cell lung cancer; VATS; video-assisted thoracoscopic surgery; VDT; volume doubling time;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توراکوسکوپی ; acute pain; chronic pain; lobectomy; thoracoscopy; robotic surgery; thoracotomy; ARDS; acute respiratory distress syndrome; IASP; International Association for the Study of Pain; IV; intravenous; LOS; length of stay; MIS; minimally invasive surgery; PCA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توراکوسکوپی ; bronchoscopy; education; interventional bronchoscopy; thoracoscopy; AABIP; American Association for Bronchology and Interventional Pulmonology; ABIM; American Board of Internal Medicine; ACGME; Accreditation Council for Graduate Medical Education; AIPPD;