آشنایی با موضوع

تغذیه عروقی مغز به طور کامل ازطریق دو شریان ذیل تامین می گردد: 1- شریان کاروتید داخلی 2- شریان مهره ای یا ورتبرال. سرخرگ مهره‌ای یا شریان ورتبرال Vertebral artery از شریان‌های سر و گردن است که از سرخرگ زیرترقوه ای همان طرف منشعب می‌گردد. شریان زیرترقوه‌ای (سابکلاوین) چپ به طور مستقیم از قوس آئورت جدا می‌شود، ولی شریان زیرترقوه ای راست از سرخرگ بازویی سری (براکیوسفالیک) منشعب می‌گردد. شریان مهره‌ای از محل انشعاب خود به طرف بالا رفته، ازطریق سوراخ پس سری بزرگ (فورامن ماگنوم) وارد حفره جمجمه می‌گردد. دو شریان ورتبرال در کنار تحتانی پل مغزی به هم می پیوندند و شریان قاعده ای یا بازیلر را تشکیل می دهند. شریان های ورتبرال و بازیلر با هم ساقه مغز و مخچه را مشروب می کنند. شریان بازیلر در پایان به دو شریان مغزی خلفی تقسیم می شود. شاخه‌های شریان مهره‌ای به دو گروه تقسیم می‌گردند: شاخه‌های گردنی که عبارتنداز: الف- شاخه‌های نخاعی ب- شاخه‌های ماهیچه ای. شاخه‌های جمجمه‌ای که عبارتنداز: الف- شاخه‌های مننژی ب- سرخرگ نخاعی پشتی جهت تغذیه عروقی ریشه های پشتی اعصاب نخاعی پ- سرخرگ نخاعی پیشین جهت خون رسانی به بصل النخاع و طناب نخاعی ت- سرخرگ مخچه ای تحتانی پشتی ث- سرخرگ‌های بصل النخاعی.

در این صفحه تعداد 176 مقاله تخصصی درباره سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; intracranial arterial dissections; flow mediated dilation; IADs; Intracranial arterial dissections ICA, internal carotid artery; VA; vertebral artery; ABI; ankle brachial index; ECG; electrocardiogram; FMD; flow mediated dilation; PWV; pulse wave velocity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; Aneurysm treatment; Subarachnoid hemorrhage; Cerebral ruptured aneurysm; Stent assisted coil embolization; Hemorrhagic complications; AComA; Anterior communicating artery; AICA; anterior inferior cerebellar artery; BA; Basilar artery; DSA; Digital subtrac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; Stroke; Hemodynamics; Neurosonology; Stem cells; Endothelial Progenitor Cells; Cerebral flow; ACA; Anterior Cerebral Artery; CAC; Circulating Angiogenic Cells; CBF; Cerebral Blood Flow; CFU-EC; Collony Forminf Unit-Endothelial Cells; EGM-2; Endothelial Gr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; Far lateral; Foramen magnum; Landmarks; Nuchal lines; Suboccipital triangle; Vertebral artery; FLA; Far lateral approach; INL; Inferior nuchal line; SNL; Superior nuchal line; SOT; Suboccipital triangle; VA; Vertebral artery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; Duplicate left vertebral artery; Magnetic resonance angiography; Vascular anomaly; MR; Magnetic resonance; VA; Vertebral artery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; ACA-ACA bypass; Complex intracranial aneurysm; In situ bypass; Intracranial-intracranial bypass; MCA-MCA bypass; PICA-PICA bypass; Side-to-side anastomosis; A2; Postcommunicating or infracallosal segment of the anterior cerebral artery; A3; Precallosal se
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; Extracranial vertebral artery; Hybrid operating room; Primary aneurysm; Revascularization; NF1; Neurofibromatosis type 1; VA; Vertebral artery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; Anterior cervical discectomy and fusion; Bow hunter; Dynamic angiography; Osteophytic compression; Vertebral artery; ACDF; Anterior cervical discectomy and fusion; BHS; Bow hunter's syndrome; CT; Computed tomography; DIOA; Dynamic intraoperative catheter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; Glossopharyngeal neuralgia; Microvascular decompression; Recurrent neuralgia; CN; Cranial nerve; GKR; Gamma Knife radiotherapy; GPN; Glossopharyngeal neuralgia; MVD; Microvascular decompression; PICA; Posterior inferior cerebellar artery; REZ; Root entry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; Bow hunter's syndrome; Cervical spondylosis; Downbeat nystagmus; Nondominant vertebral artery; Rotational vertebral artery occlusion; 3D-CTA; Three-dimensional computed tomography angiography; BHS; Bow hunter's syndrome; DBN; Downbeat nystagmus; MRA; Magn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; Chordoma; Clivus; Craniocervical junction; Endoscopic surgery; Retropharyngeal approach; Skull base; Upper cervical spine; CCJ; Craniocervical junction; ENT; Ear, nose, and throat; VA; Vertebral artery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; Far lateral approach; Foramen magnum; Meningioma; Occipital condyle; CSF; Cerebrospinal fluid; FMM; Foramen magnum meningioma; MRI; Magnetic resonance imaging; VA; Vertebral artery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; Anomalous origin; Clinical significance; Embryologic development; Misdiagnosis; Right vertebral artery; CCA; Common carotid artery; CIA; Cervical intersegmental artery; LCCA; Left common carotid artery; LVA; Left vertebral artery; LSCA; Left subclavian ar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; Giant intracranial aneurysm; Extracranial-intracranial bypass; Intracranial-intracranial bypass; ELANA; Conventional bypass; Nonocclusive bypass; Radial artery bypass; Saphenous vein bypass; Stenting; Clipping; Flow diversion; Anévrisme géant intracrân
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; Anterior foramen magnum meningioma; Craniocervical junction tumor; Extreme-lateral transcondylar approach; Transposition; Vertebral artery; CCJ; Craniocervical junction; CSF; Cerebrospinal fluid; CT; Computed tomography; CTCA; Complete transcondylar appro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; Classification; Nerve sheath tumors; Spine; Surgical techniques; EFC; Extraforaminal component; EMG; Electromyography; MPNST; Malignant peripheral nerve sheath tumor; SNST; Spinal nerve sheath tumor; VA; Vertebral artery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; Angio-negative; Anterior spinal artery; Juvenile spine; Mid-cervical injury; Traumatic subarachnoid hemorrhage; ASA; Anterior spinal artery; CT; Computed tomography; DSA; Digital subtraction angiography; MRI; Magnetic resonance imaging; SAH; Subarachnoid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; Cervical vertebrae; Color Doppler ultrasonography; Diagnostic imaging; Sensitivity and specificity; Vertebral artery
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; Everting technique; Intracranial vertebral artery reconstruction; Occipital artery graft; Radial artery graft; Vertebral artery-to-vertebral artery bypass; ECA; External carotid artery; PCA; Posterior cerebral artery; PCOM; Posterior communicating artery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرخرگ مهره‌ای، شریان ورتبرال; Acute stroke; imaging; magnetic resonance imaging; plaque; vertebral artery; posterior circulation;