آشنایی با موضوع

همبستگی معیاری است که میزان ارتباط دو صفت مورد نظر را نشان می دهد اکثر صفات اقتصادی در دامپروری به نحوی با هم در ارتباط هستند. همبستگی بین دو صفت مربوط به دو عامل محیط و ژنتیک است. همبستگی ژنتیکی حالتی است که دو یا چند صفت کمی تحت تاثیر ژن های مشترک زیادی قرار دارند. منظور ازهمبستگی ژنتیکی بین دوصفت این است که دو صفت xوy چه مقدار ژن های افزایشی مشترک دارند. علت اصلی و مهمترین عامل همبستگی ژنتیکی پلیوتروپی می باشد. پلیوتروپی یعنی تاثیر یک ژن بر روی فنوتیپ بیش از یک صفت. اگر یک ژن بتواند بر روی فنوتیپ دو یا چند صفت اثر کند پلیوتروپی است. پیوستگی ژن نیز در همبستگی ژنتیکی بی تاثیر نیست ولی به عنوان عامل اصلی محسوب نمی شود. همبستگی ژنتیکی در صورتی که به نحو صحیح برآورد شود اهمیت زیادی در برنامه های اصلاح نژاد دارد. با توجه به وجود همبستگی ژنتیکی بین صفات مختلف، انتخاب در یک صفت اغلب سبب تغییر ژنوتیپ افراد در صفات دیگر می شود. بطور مثال در گاوهای گوشتی سرعت رشد یکی از صفات مهم اقتصادی است که در گذشته مورد توجه زیاد بوده و با توجه به این که رشد سریع گوشت دراین صفت نسبتا زیاد است نتیجه انتخاب برای این صفت نسبتا رضایت بخش بوده است. اما تحقیقات مختلف و تجارب دامپروران بخوبی نشان داده است که همگام با افزایش سرعت رشد در جمعیت، بعلت وجود همبستگی ژنتیکی زیاد بین وزن گوساله هادر هنگام تولد و سرعت رشد، وزن گوساله ها در هنگام تولد نیز افزایش می یابد و این امر سبب پیدایش اشکال در زایش درگاوها و مخصوصا در گاوهایی که برای اولین بار وضع حمل می کنند می گردد.

در این صفحه تعداد 222 مقاله تخصصی درباره همبستگی ژنتیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI همبستگی ژنتیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی ژنتیکی; Drought stress; Genetic correlation; Heritability; Micronutrients; ANOVA; analysis of variance; GFeC; grain iron concentrations; GFeY; grain Fe yield; GPC; grain protein concentration; GZnC; grain zinc concentrations; GZnY; grain Zn yield; HI; harvest ind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی ژنتیکی; Pearl millet; Phosphorus; Phosphorus uptake efficiency; Phosphorus utilization efficiency; West Africa; aVD; standardized average variance of a difference; CVg; genetic coefficient of variation; BLUP; best linear unbiased predictor; BM; total above-ground
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی ژنتیکی; Bipolar disorder; Alcohol use disorder; Family studies; Heritability; Genetic correlation; Central Valley of Costa Rica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی ژنتیکی; Rhinitis; atopy; selection; genetic correlation; bivariate; single nucleotide polymorphism; A+H+; Subjects with asthma and hay fever; A+H−; Subjects with asthma but not hay fever; A−H+; Subjects with hay fever but not asthma; A−H−; Subjects withou