آشنایی با موضوع

فشار اسمزی یا فشار تورگور نیرویی است که باید بر مایع وارد شود تا مانع حرکت آن مایع از بین یک غشای نیمه تراوا شود. بعضی از خواص محلولها اساسا به غلظت ذرات حل شده، نه به ماهیت این ذرات، بستگی دارد. این خواص را خواص غلظتی (Colligative) می‌نامند. یکی از این خواص، برای محلولهای دارای مواد حل شده غیر فرار، عبارت از فشار اسمزی است. عامل ایجاد فشار اسمزی، ذرات و حرکات جسم حل شونده است. واژه اسمز ریشه یونانی داشته وبه معنای فشار دادن است. ماهیت فشار اسمزی غشایی مانند سلوفان که برخی از مولکولها، نه همه آنها، را از خود عبور می‌دهد، غشای نیمه تراوا نامیده می‌شود. غشایی را در نظر می‌گیریم که بین آب خالص و محلول قند قرار گرفته است. این غشا نسبت به آب، تراوا است، ولی «ساکارز» (قند نیشکر) را از خود عبور نمی‌دهد. در شروع آزمایش ارتفاع آب در بازوی چپ لوله U شکل برابر با ارتفاع محلول قند در بازوی راست این لوله است. از این غشا، محلولهای قند نمی‌توانند عبور کنند، ولی مولکولهای آب در هر دو جهت می‌توانند عبور کنند. در بازوی چپ لوله فوق (بازویی که محتوی آب خالص است)، تعداد مولکولهای آب در واحد حجم بیش از تعداد آنها در بازوی راست است. از این رو، سرعت عبور مولکولهای آب از سمت چپ غشا به سمت راست آن بیشتر از سرعت عبور آنها در جهت مخالف است. در نتیجه، تعداد مولکولهای آب در سمت راست غشا بتدریج زیاد می‌شود و محلول قند رقیق‌تر می‌گردد و ارتفاع محلول در بازوی راست لوله U زیاد می‌شود. این فرایند را اسمز می‌نامند. اختلاف ارتفاع در سطح مایع در دو بازوی لوله U، اندازه فشار اسمزی را نشان می‌دهد. بر اثر افزایش فشار هیدروستاتیکی در بازوی راست که از افزایش مقدار محلول در این بازو ناشی می‌شود، مولکولهای آب از سمت راست غشا به سمت جپ آن رانده می‌شوند تا اینکه سرانجام سرعت عبور از سمت راست با سرعت عبور از سمت چپ برابر گردد. بنابراین حالت نهایی یک حالت تعادلی است که در آن، سرعت عبور مولکولهای آب از غشا در دو جهت برابر است. پدیده اسمز در گلبول‌های قرمز بدن نیز وجود دارد. به این صورت که اگر گلبول‌های قرمز خون را در محلول آب خالص قرار دهیم، مولکول‌های آب از جداره نیمه تراوای گلبول قرمز عبور کرده و به درون گلبول قرمز راه می‌یابند. غلظت حلال آب که در اطراف سلول خونی بیشتر بوده و حال به درون سلول خونی راه یافته‌اند، در نتیجه مقدار آب درون گلبول رفته رفته افزایش یافته و منجر به پاره شدن جداره سلول خونی می‌شود. اما اگر همین گلبول در محیط آب و نمک قرار گیرد، چون دارای حلال بیشتری است آب از گلبول به محیط اطراف نفوذ می‌کند و در نتیجه منجر به چروکیده شدن گلبول می‌شود؛ بنابراین در تزریقات وریدی بایستی از محلول‌هایی (ایزوتونیک)استفاده شود که دارای فشار اسمزی یکسان با فشار اسمزی خون باشند.
در این صفحه تعداد 347 مقاله تخصصی درباره فشار اسمزی، فشار تورگور که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فشار اسمزی، فشار تورگور (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار اسمزی، فشار تورگور; ASP; Percentage of alive spermatozoa; B; Breeders; BW; Octopus total body weight; DF; Dilution factor; DGI; Digestive gland index; DGW; Digestive gland weight; DO; Dissolved oxygen; DS; Differentiation stratum; Ɛ; Extinction coefficient; F; Water flow ra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار اسمزی، فشار تورگور; Cartilage; Osmotic pressure; Finite element analysis; Constitutive modeling; Backward displacement method; Medical imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار اسمزی، فشار تورگور; AO; Atlantic Ocean; ARD; absolute average relative deviation; BaS; Baltic Sea; BlS; Black Sea; cit; l-citrulline; DMG; N,N-dimethylglycine; DMSO; dimethyl sulfoxide; DSC; differential scanning calorimetry; E; ectoine; EOS; equation of state; (e)PC-SAFT; (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار اسمزی، فشار تورگور; EMG; electromyogram; PBS; phosphate-buffered saline; SEM; standard error of the mean; Electromyogram; Injection volume; pH; Osmotic pressure; Biological medicine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار اسمزی، فشار تورگور; Listeria monocytogenes; Antibiotic susceptibility; Osmotic pressure; Acid stress; Cold stress; Stress adaptation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار اسمزی، فشار تورگور; Pressure-Retarded Osmosis; Hydrostatic counter-pressure; Osmotic pressure; Draw solution; Feed solution;