آشنایی با موضوع

روپیواکائین یک بی حس کننده موضعی از گروه آمیدی است. فعالیت بی حس کنندگی آن طولانی است البته آغاز اثر و طول مدت اثر بستگی به محل تجویز دارد و حضور منقبض کننده عروقی مثل آدرنالین تأثیری برآن ندارد. برای بلوک اپی دورال، بلوک اعصاب محیطی و ایجاد بی حسی از این دارو استفاده می گردد. در دوزهای بالای این دارو بی حسی جراحی ایجاد می شود در حالی که در دوزهای پایین تر جهت تسکین دردهای حاد مثل درد زایمان و درد بعد از اعمال جراحی کاربرد دارد. عوارض جانبی: 1- عوارض مربوط به سیستم عصبی: احساس سرخوشیریال احساس سبکی در سر همراه با گیجی، بی حسی زبان، بی قراری، سردرد، تهوع، افت تنفسی، کما. 2- عوارض مربوط به سیستم قلبی عروقی: دپرسیون میوکارد قلب، وازودیلاسیون محیطی، برادی کاردیف آریتمی، ایست قلبی، تب. فارماکوکینتیک روپیواکائین: روپیواکائین حدود 94% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. نیمه عمر حذف نهایی آن حدود 8/1 ساعت گزارش شده است. به طور وسیع در کبد متابولیزه می گردد که این کار عمدتاً توسط هیدروکسیداسیون حلقه آروماتیک و با واسطه سیتوکروم P-450 و ایزوآنزیم CYP1A2 و به مقدار کمتر ایزوآنزیم CYP3A4 صورت می پذیرد. متابولیت های آن عمدتاً از طریق ادرار دفع می شوند و حدود 1% دوز تجویزی به صورت داروی تغییر نکرده دفع می شود. بعضی از متابولیت های آن نیز دارای اثر بی حس کنندگی موضعی می باشند اما این اثر نسبت به روپیواکائین کمتر می باشد. روپیواکائین از جفت عبور می کند.
در این صفحه تعداد 271 مقاله تخصصی درباره روپیواکائین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روپیواکائین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روپیواکائین; Bupivacaine; Ropivacaine; Intrathecal anesthesia; Spinal toxicity; Obesity; Bupivacaína; Ropivacaína; Anestesia intratecal; Toxicidade medular; Obesidade;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روپیواکائین; LIA, local infiltration analgesia; TKA, total knee arthroplasty; THA, total hip arthroplastyLocal infiltration analgesia; Total knee arthroplasty; Total hip arthroplasty; Ketorolac; Ropivacaine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روپیواکائین; Lidocaine; Ropivacaine; Cytotoxicity; Aminoamide local anesthetics; Melanoma cell lines; Flow cytometry; Lidocaina; Ropivacaína; Citotoxicidade; Anestésicos locais do grupo amino-amida; Linhagens celulares de melanoma; Citometria de fluxo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روپیواکائین; Monitoring; Local anesthetics; Acute intoxication; Ropivacaine; Infrared imaging; Rats; Monitorização; Anestésicos locais; Intoxicação aguda; Ropivacaína; Imagem infravermelha; Ratos;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روپیواکائین; dHPC; dorsal hippocampus; ROP; ropivacaine; vHPC; ventral hippocampus; Hippocampus; Temporary inactivation; Immediate early genes; Ropivacaine; cFos; Behavior;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روپیواکائین; Acute pain; Anesthetic techniques; Insufflation; Local anesthetics; Postoperative; Regional analgesics; Regional techniques; Ropivacaine;