آشنایی با موضوع

جریان لخته ای slug flow یکی از رخدادهای رایجی است که در سازه های هیدرولیکی رخ می دهد. در خطوط لوله افقی و مواردی که نرخ جریان مایع زیاد باشد افزایش سرعت گاز منجر به افزایش دامنه موج‌های سطحی مایع در فصل مشترک گاز و مایع می‌شود که ضمناً موج ها به جداره فوقانی لوله برخورد کرده و لخته های مایع تشکیل می‌شود. لخته های مایع در چنین حالتی می‌توانند باعث لرزش های شدید و در برخی موارد ایجاد خطر درون تجهیزات واقع در مسیر خطوط لوله و مراکز جمع آوری شوند. از ویژگی های این نوع رژیم جریان می‌توان از نوسانات منظم در تغییرات فشار و مقدار مایع تجمع یافته نام برد که معیار مناسبی برای تشخیص این نوع رژیم جریان می‌باشد. جریان لخته ای تا به حال در کانال های مستطیلی خصوصا در ابعاد بزرگ مورد بررسی قرار نگرفته است. با افزایش سرعت آب، جریان دو فازه به صورت جریان لخته ای در می آید. یکی از مسائلی که میتواند بررسی شود میانگین فشار موجود در کانال جریان بر اثر عبور جریان لخته ای میباشد که همان فشار هیدرواستاتیکی است.
در این صفحه تعداد 292 مقاله تخصصی درباره جریان لخته ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI جریان لخته ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریان لخته ای; Slug flow; Dispersed flow; Two-phase flow; Multiphase flow; X-ray computed tomography; Proper orthogonal decomposition; Reduced-order description;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریان لخته ای; Multi-fluid (-phase) model; Pipeline flows; Phase appearance and disappearance; Slug flow; Hydrodynamic and terrain-induced slugging; Kelvin-Helmholtz instability;