آشنایی با موضوع

ماهی پیوسته استخوان از انواع ماهیان چندین راسته که استخوان بندی یکپارچه و مثانه شناورساز دارند. به این ماهیان teleostean هم می گویند.
در این صفحه تعداد 495 مقاله تخصصی درباره ماهی پیوسته استخوان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ماهی پیوسته استخوان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماهی پیوسته استخوان; AI; anterior intestine; PI; posterior intestine; IF; intestinal fluid; GIT; gastrointestinal tract; TMT; tandem mass tag; ppt; parts per thousand; LFQ; label free quantitation; ACE; angiotensin converting enzyme; HSC70; heat shock cognate 71 kDa protein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماهی پیوسته استخوان; Arthropod; Crustacean; Copepod; Teleost; T-cell; Inflammation; NCCRP-1; non-specific cytotoxic cell receptor protein 1; LsRVs; Lepeophtheirus salmonis rhabdoviruses; TLR; Toll-like receptor; LsVF; LsRV free lice strain; LsV; lice strain carrying both LsRV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماهی پیوسته استخوان; SBN; social behavior network; TH-ir; tyrosine hydroxylase immunoreactivity; VM-VL; ventromedial-ventrolateral thalamic nuclei; TPp; periventricular posterior tuberculum; LC; locus coeruleus; Vp; postcommissural division of the ventral telencephalon; Vs; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماهی پیوسته استخوان; BrdU; 5-bromo-2′-deoxyuridine; GL; glomerular layer; ICL; internal cellular layer; KLH; keyhole limpet hemocyanin; ONL; olfactory nerve layer; PBS; phosphate-buffered saline; teleost; bromodeoxyuridine; neurogenesis; olfactory bulb; deafferentation; rea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماهی پیوسته استخوان; Indeterminate muscle growth; Muscle hyperplasia; Teleost; Myosin heavy chain; Promoter analysisANOVA, analysis of variance; DAPI, diamidine-20-phenylindole dihydrochloride; EGFP, enhanced green fluorescent protein; MEF2, myocyte enhancer element 2; MYH, m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماهی پیوسته استخوان; Ct, critical threshold qPCR value; EP, Early Pharyngula; ES, Early Segmentation; HIF, hypoxia-inducible factor alpha; LG, Late Gastrula; LP–EH, Late Pharyngula–Early Hatching; qPCR, quantitative polymerase chain reactionOxygen; Gene duplication; Teleost;