آشنایی با موضوع

قورباغه پنجه‌دار آفریقایی (نام علمی: Xenopus laevis) نام یک گونه از سرده قورباغه پنجه‌دار است. محیط‭ ‬طبیعی قورباغه پنجه دار آفریقایی ۱۴‭ ‬گونه‭ ‬از‭ ‬قورباغه پنجه دار آفریقایی‭ ‬وجود‭ ‬دارد،که‭ ‬بومی‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آفریقا‭ ‬است‭. . ‬با‭ ‬آزاد‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬قورباغه‌ها،در‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬اکنون‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬بخش‌های‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬محیط‌های‭ ‬آب‭ ‬شیرین‭ ‬یافت‭ ‬شدند‭. ‬اگر‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬آنها‭ ‬خشک‭ ‬شد،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬جدید‭ ‬مهاجرت‭ ‬کنند‭ ‬یا‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬لجن‭ ‬دفن‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬راهی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬تنفس‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬آنها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬برای‭ ‬بالای‭ ‬۱۰ماه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬ساکن‭ ‬می‌توانند‭ ‬باقی‭ ‬بمانند‭. ‬ ویژگی‌های‭ ‬جسمانی قورباغه پنجه دار آفریقایی جنس‭ ‬نر‭ ‬قورباغه پنجه دار آفریقایی‭ ‬کوچکتر‭ ‬از‭ ‬ماده‌‭ ‬است‭. ‬آن‌ها‭ ‬دارای‭ ‬بدن‭ ‬های‭ ‬پهن‭ ‬و‭ ‬سرهای‭ ‬گوه‭ ‬شکل‭ ‬هستند‭. ‬چشمان‭ ‬کوچک‭ ‬آنها‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬پلک‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬بالای‭ ‬سر‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭. ‬اندام‌های‭ ‬حرکتی‭ ‬خلفی‭ ‬عضلانی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬پره‌هایی‭ ‬بین‭ ‬۵‭ ‬انگشت‭ ‬است‭. ‬۳‭ ‬انگشت‭ ‬وسط‭ ‬دارای‭ ‬پنجه‭ ‬هستند‭. ‬اندام‌های‭ ‬حرکتی‭ ‬جلویی‭ ‬کوچک‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬۴‭ ‬انگشت‭ ‬آها‭ ‬فاقد‭ ‬پره‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬قورباغه‭ ‬زبان‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬پنجه‌های‭ ‬جلویی‭ ‬برای‭ ‬آوردن‭ ‬غذا‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬دهانشان‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭. ‬نام‭ ‬علمی‭ ‬این‭ ‬حیوان‭ ‬Xenopus‭ ‬laevis‭ ‬است‭. ‬لغت‭ ‬لاتین‭ ‬xenopus‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬پای‭ ‬عجیب‭ ‬است‭. ‬ قورباغه پنجه دار آفریقایی ‭ ‬قورباغه‭ ‬های‭ ‬پنجه‭ ‬دار‭ ‬آفریقایی‭ ‬برای‭ ‬شنا‭ ‬کردن‭ ‬طراحی‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬می‌توانند‭ ‬به‭ ‬پشت‭ ‬شنا‭ ‬کنند‭. ‬اگرچه‭ ‬آنها‭ ‬آبزی‌اند،قورباغه‌های‭ ‬بالغ‭ ‬دارای‭ ‬شش‌های‭ ‬کاملا‭ ‬توسعه‭ ‬یافته‭ ‬هستند‭. ‬پوست‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬قورباغه‭ ‬شفاف‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬گوش‌های‭ ‬قابل‭ ‬دید‭ ‬ندارند‭. ‬معمولا‭ ‬دارای‭ ‬رنگ‭ ‬خاکستری‭ ‬تا‭ ‬سبز‭ ‬زیتونی‭ ‬هستند‭. ‬همانند‭ ‬ماهی‌ها،‭ ‬دارای‭ ‬خط‭ ‬جانبی‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬بدن‭ ‬هستند‭. ‬این‭ ‬خط‭ ‬جانبی‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬یابی‭ ‬و‭ ‬کشف‭ ‬حرکت‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اندازه،تفاوت‌های‭ ‬قابل‭ ‬رویت‭ ‬بین‭ ‬نر‭ ‬و‭ ‬ماده‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬قورباغه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬طول‭ ‬فصل‭ ‬جفت‌گیری،‭ ‬در‭ ‬نرهای‭ ‬بالغ‭ ‬در‭ ‬بازو‭ ‬و‭ ‬انگشتان‭ ‬اندام‭ ‬حرکتی‭ ‬جلویی،‭ ‬بالشتک‭ ‬انگشت‭ ‬توسعه‭ ‬می‌یابد‭. ‬ماده‌ها‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نر‭ ‬ها‭ ‬گلابی‭ ‬شکل‌تر‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬سوراخ‭ ‬مقعدی‭ ‬واضحی‭ ‬دارند‭. ‬این‭ ‬قورباغه‌ها‭ ‬بین‭ ‬۱۵‭-‬۱۰سال‭ ‬می‌توانند‭ ‬عمر‭ ‬کنند‭. ‬ تولید‭ ‬مثل قورباغه پنجه دار آفریقایی این‭ ‬قورباغه‌ها‭ ‬عموما‭ ‬در‭ ‬۱۲‭-‬۱۰‭ ‬ماهگی‭ ‬بالغ‭ ‬می‌شوند‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬کیسه‌های‭ ‬صدای‭ ‬خارجی‭ ‬ندارند،‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬فصل‭ ‬جفت‭ ‬گیری،‭ ‬هم‭ ‬نرها‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬ماده‌ها‭ ‬می‌توانند‭ ‬زیر‭ ‬آب‭ ‬صدای‭ ‬بلند‭ ‬تولید‭ ‬کنند،‭ ‬صدا‌ها‭ ‬شبیه‭ ‬به‭ ‬زنجیره‭ ‬تند‭ ‬ضربه‭ ‬به‭ ‬فلز‭ ‬است‭. ‬جفت‌گیری‭ ‬عموما‭ ‬در‭ ‬شب‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭. ‬بازوی‭ ‬نر‭ ‬بالای‭ ‬پاهای‭ ‬پشتی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬این‭ ‬پذیرش‭ ‬جفت‭ ‬نامیده‭ ‬می‌شود‭. ‬نوزاد‭ ‬قورباغه‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬گیاه‭ ‬می‭ ‬خورند‭. ‬آن‭ ‬ها‭ ‬۸-۶هفتگی‭ ‬گوشتخوار‭ ‬می‌شوند‭. ‬بعضی‭ ‬ماده‌ها‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬بدون‭ ‬حضور‭ ‬نر‭ ‬تخم‭ ‬بگذارند‭. ‬ محیط‭ ‬و‭ ‬محل‭ ‬زندگی قورباغه پنجه دار آفریقایی این‭ ‬نوع‭ ‬قورباغه‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬آکواریوم‭ ‬ها‭ ‬نگهداری‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬قورباغه‭ ‬۱۰گالن‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفت‭. ‬عمق‭ ‬آب‭ ‬باید‭ ‬ببن‭ ‬۱۵تا۳۰‭ ‬سانتی‌متر‭ ‬باشد‭. ‬اینچنین‭ ‬فضای‭ ‬شنای‭ ‬وسیعی‭ ‬فراهم‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬آسانی‭ ‬می‌توانند‭ ‬برای‭ ‬تنفس‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬دسترسی‭ ‬یابند‭. ‬دما‭ ‬باید‭ ‬بین‭ ‬۲۴‭-‬۲۳‭ ‬درجه‭ ‬سانتی‌گراد‭ ‬باشد‭. ‬
در این صفحه تعداد 702 مقاله تخصصی درباره نام علمی قورباغه پنجه‌دار آفریقایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نام علمی قورباغه پنجه‌دار آفریقایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نام علمی قورباغه پنجه‌دار آفریقایی; Nicotine; Excitatory amino acid transporter 3; Glutamate plasma membrane transport protein; Protein kinase C; Phosphatidylinositol 3-kinase; Xenopus laevis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نام علمی قورباغه پنجه‌دار آفریقایی; Xenopus laevis; Automated frog identification; Skin pattern recognition; Area granulometry; SIFT; HoG;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نام علمی قورباغه پنجه‌دار آفریقایی; Amphibian; Xenopus laevis; Control of breathing; Brainstem; Hypoxic chemoreflex; Sexual dimorphism
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نام علمی قورباغه پنجه‌دار آفریقایی; ATV; ambystoma tigrinum virus; DI; deionized; dpi; days post-infection; dpf; days post-fertilization; EPA; environmental protection agency; FETAX; frog embryo teratogenesis assay - Xenopus; FV3; frog virus 3; hCG; human chorionic gonadotropin hormone; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نام علمی قورباغه پنجه‌دار آفریقایی; mAChR; Muscarinic acetylcholine receptors; nAChR; nicotinic acetylcholine receptor; dli; dorsolateral interneuron; dlc; dorsolateral commissural interneuron; dla; dorsolateral ascending interneuron; EPSP; Excitatory postsynaptic potential; IPSP; inhibitor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نام علمی قورباغه پنجه‌دار آفریقایی; Adgra2; Gpr124; TEM5; Expression; Synteny; Xenopus laevis; a; animal; A; anterior; Adgr; adhesion G protein coupled receptor; Adgra2; adhesion G protein-coupled receptor A2; BA; branchial arches; BC; blastocoel; BL; blastopore lip; BP; blastopore; CG; cem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نام علمی قورباغه پنجه‌دار آفریقایی; 1,1,1-trichloro-2,2-di(4-chlorophenyl)ethane; 1,1-bis-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethene; Tetrodotoxin; Xenopus laevis; Neurolemma; Microtransplantation; Voltage-sensitive sodium channel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نام علمی قورباغه پنجه‌دار آفریقایی; Xenopus laevis; Endocrine disrupting chemicals (EDC); p,p′-Dichlordiphenyldichloro-ethylene (DDE); Estrogenicity; Antiandrogenic modes of action; Calling behavior;