آشنایی با موضوع

در جانورشناسی به موجودی آبزی که در داخل یا بر بستر اقیانوس‌ها زندگی می‌کند، جاندار کَف‌زی می‌گویند. ارگانیسم‌های کف‌زی در رسوبات کنار ساحل دریا و اقیانوس و در داخل گودال‌های صخره‌ای اعماق دریا نیز دیده می‌شوند البته بعضی از این ارگانیسم‌ها که به فشار اعماق ته دریا عادت کرده‌اند دیگر نمی‌توانند در روی سطح دریا زندگی کنند. فشار اعماق دریا بسته به مکانهای متفاوت فرق می‌کند (تقریباً هر ۱۰ متر ۱ اتمسفر فشار در اعماق دریا مشاهده می‌شود). نور به اعماق دریا نفوذ نمی‌کند بنابر این کف‌زی‌ها انرژی مورد نیاز خود را از مواد آلی که از سطوح بالاتر دریا به ژرفاها فرستاده می‌شوند تأمین می‌کنند بنابر این زنجیره غذایی کف‌زی‌ها را لاشه‌ها و بقایای ارگانیسم‌های مرده تشکیل می‌دهند بنابر این اکثر موجودات اعماق دریا را پوده‌خوارها تشکیل می‌دهند. بی مهرگان کفزی موجود بر روی چهار زیستگاه مصنوعی (طناب سیمانی، آجر، چوب و سفال) ایجاد شده در استخر رسوبگیر پژوهشکده اکولوژی دریای خزر واقع در خزر واقع آباد ساری از نظر فراوانی و توالی مورد بررسی قرار گرفته اند. به این منظور، هر پانزده روز یکبار از اردیبهشت تا شهریور 1383 نمونه برداری به عمل آمده و در مجموع 2901 بی مهره کفزی مربوط به شش گونه از روی چراگاه ها جمع آوری شده اند. این بی مهرگان دو گونه دوکفه ای، سه گونه شکم پا و یک گونه سخت پوست را شامل می شوند. زی توده (بیومس) کفزیان برحسب وزن تر 975. 636 گرم بر مترمربع محاسبه شده است. پس از اندازه گیری درجه حرارت آب ارتباط آن با فراوانی و زی توده موجودات بی مهره کفزی تجزیه و تحلیل شده است. در بررسی توالی کفزیان، به طور کلی ابتدا جلبک های Chare sp. و Nitella sp. پدیدار شده و سپس شکم پای Psuedomnicola sphearion، دوکفه ای های Driessena polymorpha، Cerastoderma lamarckii و به دنبال آن، شکم پای Valvata piscinalis و شکم پای Planorbis contortus و در نهایت نیز میگوی Palaemon elegans در زیستگاه های مورد مطالعه مشاهده شده اند. از میان گونه های شناسایی شده گونه D. polymorpha با 1816 عدد در متر مربع و 593. 108 گرم بر متر مربع بیشترین فراوانی و زی توده را به خود اختصاص می دهد. در این بررسی، زیستگاه های آجر و سفال بیشترین جانداران را به خود جلب نموده اند (P<0. 01). همچنین، طناب سیمانی در مرحله بعدی و چوب کمترین تعداد موجود زنده را در خود جای داده است. مشاهده ماهی Carssiuse carassius و قورباغه Rana rana در اطراف زیستگاه های مصنوعی گویای آن است که این محیط ها تامین کننده غذای مورد نیاز جانداران شکارگر بزرگتر(کفزیان) هستند.
در این صفحه تعداد 553 مقاله تخصصی درباره کف‌زی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کف‌زی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کف‌زی; Marine ecology; Benthic ecology; Benthos; Biological invasions; Invasive species; Introduced species; Niche; Species distribution; Spatial dynamics; Environmental gradients;