آشنایی با موضوع

بیماری مادرزادی یا اختلال مادرزادی birth defect به هرگونه اختلال ساختاری که از بدو تولد، همراه فرد باشد یا در یک ماه ابتدایی زندگی جنینی ایجاد شده باشد، گفته می‌شود. نقائص هنگام تولد در طول 3 ماه اول بارداری رخ می دهد. برخی از نقائص هنگام تولد مانند شکاف لب یا نقص لوله عصبی مشکلات ساختاری است نقص قلب، پزشکان با استفاده از آزمون خاص متوجه میشوند. نقص تولد می تواند از خفیف تا شدید متفاوت باشد. برخی نتیجه سوء استفاده از الکل می تواند به سندرم الکل جنینی شود. برخی از نقائص هنگام تولد قابل پیشگیری است. مصرف اسید فولیک می تواند به جلوگیری از برخی نقائص هنگام تولد کمک کند. نتیجه بیماری طبق اثر متقابل در دو بخش و محیط پیش‌زایش و پس‌زایش نمود می‌یابد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بین تغذیه٬ مصرف ویتامین و میزان گلوکوز دریافتی در مادر (و مقدار ناچیزی در پدر) و رشد آینده جنین و نوزاد٬ پیش از آمیزش ارتباط نزدیکی وجود دارد. اختلال مادرزادی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد ناهنجاری‌های مورفولوژیک بوده و به هرنوع ماده که توان ایجاد ناهنجاری ریخت‌شناسی یا مورفولوژیک باشد تراتوژن نامیده می‌شود. نقص های هنگام تولد از علل ناشناخته شده مرگ و میر در دوران نوزادی و پس از آن می باشد. حدود 6% تمام تولدهای زنده دچار ناهنجاری های مادرزادی می باشند که 2 تا 3 درصد به هنگام تولد تشخیص داده شده و 2 تا 3 درصد نیز تا سن 5 سالگی تشخیص داده می شوند.
در این صفحه تعداد 244 مقاله تخصصی درباره بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی; Inverse probability weighting; Regression adjustment; Standardization; Change in effects; p-value; Univariate association; Birth defects; Rare events; Average treatment effects;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی; Metformin; Off-label use; Pregnancy outcome; Malformation; Birth defects; Spontaneous abortion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی; BMI; body mass index; NT; nuchal translucency; FHR; foetal heart rate; PAPP-A; pregnancy associated plasma protein A; hCG; human chorionic gonadotropin; ROS; reactive oxygen species; PxG; glutathione peroxidase; SOD; superoxide dismutase; CAT; catalase; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی; birth defects; congenital malformations; injuries; surveillance; external cause of injury; nature of injury; hospital; CCHD; Critical congenital heart defect; ED; Emergency department; FBDR; Florida Birth Defects Registry; NTD; Neural tube defect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی; Evolutionary genetics; Developmental toxicology; Systems toxicology; Birth defects; Signaling pathways; High-throughput screening; Evo-Devo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی; MeHg; methyl mercury; NTDs; neural tube defects; SD; standard deviation; IQR; interquartile range; Birth defects; Neural tube defects; Placenta; Methyl mercury;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی; AADT; annual average daily traffic; AOD; aerosol optical depth; CI; confidence interval; GAMs; generalized additive models; GOES; Geostationary Operational Environmental Satellite; ICD-9-CM; International Classification of Diseases, Clinical Modification,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی; assisted reproductive technology; birth defects; congenital anomalies; malformations; placenta previa; preterm birth;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی; birth defects; congenital defects; congenital heart defects; environmental tobacco smoke; malformations; passive smoking; secondhand smoke;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی; Antihistamine; Birth defects; Congenital malformation; H1 antagonist; Early pregnancy; Dermatological conditions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی; Congenital heart defect; Lead exposure; Embryo toxicity; Cardiac development; Birth defects; Biomarker.; AOR; adjusted odds radio; BMI; Bbody mass index; CHD; congenital heart defect; CI; confidence interval; COR; crude odds radio; ICP-MS; inductively cou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی; Birth defects; Structural malformation; Congenital heart defects; Prenatal diagnosisDefectos congénitos; Malformación estructural; Cardiopatías congénitas; Diagnóstico prenatal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی; In vitro fertilization; assisted reproductive technology; subfertility; congenital anomalies; birth defects;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی; Folic acid; folate; prenatal multivitamins; micronutrients; neural tube defect; spina bifida; myelomeningocele; congenital anomalies; fetal anomalies; folate sensitive birth defects; congenital anomaly risk reduction; preconception counseling; birth defec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی; AOR; adjusted odds ratio; OR; odds ratio; CHD; congenital heart defects; NBDPS; National Birth Defects Prevention Study; VSD; ventricular septal defect; ASD; atrial septal defect; EPA; Environmental Protection Agency; RfD; Reference Dose; CEHTP; Californi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی; BMI; body mass index; CATI; computer assisted telephone interview; CI; confidence interval; FDR; false discovery rate; GWAS; genome-wide association study; LRT; likelihood ratio test; NBDPS; National Birth Defects Prevention Study; NTDs; neural tube defec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی; 7-Dehydrocholesterol; β-hydroxysterol-Δ7-reductase (DHCR7); Birth defects; Lysosomes; Mitophagy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری مادرزادی، اختلال مادرزادی; Pregnancy outcome; Spontaneous abortion; Tocilizumab; Rheumatoid arthritis; Birth defects; Biologic disease-modifying antirheumatic drugsTCZ, tocilizumab; Mab, monoclonal antibody; IL-6, interleukin-6-receptor; RA, rheumatoid arthritis; MTX, methotrexate;