کیفیت غذا

در این صفحه تعداد 332 مقاله تخصصی درباره کیفیت غذا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کیفیت غذا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت غذا; LTLT; low-temperature-long-time drying; HTST; high-temperature-short-time drying; MVDA; multivariate data analysis; 1H NMR; proton Nuclear Magnetic Resonance; GC; Gas Chromatography; VL; viable larvae; FL; frozen larvae; LD50; larvae dried at 50 °C for
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت غذا; Organic agriculture; Hydroponics; Food quality; Nutritional value; Pesticide residues; Antibiotic-resistant bacteria; Heavy metals; rbST; Mycotoxins; Health; Consumers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت غذا; Foodomics; Proteomics; Mass spectrometry; Food quality; Food safety; AQUA; absolute quantification; CID; collision-induced dissociation; CV; coefficient of variation; DDA; data dependent acquisition; DIA; data independent acquisition; ESI; electrospray io
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت غذا; Adaptive food preservation; Food storage customization; Refrigeration; Food quality; Energy efficiency; Vortex tube; Conservation adaptative des denrées alimentaires; Adaptation du stockage de produits alimentaires; Froid; Qualité des produits alimentai
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت غذا; Chemometrics; Food analysis; Food quality; Food safety; Food traceability; Foodomics; GC-MS; LC-MS; Mass spectrometry; Metabolomics; CE; capillary electrophoresis; CID; collision-induced dissociation; DBDI; dielectric barrier discharge ionization; EVO