خواص کارکردی

در این صفحه تعداد 620 مقاله تخصصی درباره خواص کارکردی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خواص کارکردی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص کارکردی; Starch; Extra-long chain of amylopectin; Molecular composition; Crystalline structure; Functional properties; Relationship analysis; AAC; apparent amylose content; AAG; Aspergillus niger amyloglucosidase; AC; amylose content; APS; amylopectin short branch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص کارکردی; Edible insects; Entomophagy; Functional properties; Protein preparations; G. sigillatus; Gryllodes sigillatus; S. gregaria; Schistocerca gregaria; T. molitor; Tenebrio molitor; TNBS; picrylsulfonic acid; OHC; oil holding capacity; WHC; water holding capac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص کارکردی; Physicochemical properties; Functional properties; Protein concentrate; Coconut milk cake; Coconut oil cake; Protein fractionation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص کارکردی; Barley; Air classification; Flow aid; Protein; Functional properties; DSC; differential scanning calorimetry; PSE; protein separation efficiency; RVA; Rapid Visco Analyser;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص کارکردی; Poly(tetrazole) ligand; Coordination polymer; Metal-organic framework; Synthesis; Crystal structure; Functional properties; Alq3; tris(8-hydroxyquinoline)aluminum; BCEE; bis(2-cyanoethyl)ether; BET; Brunauer-Emmett-Teller; bpe; 1,2-bis(4-pyridyl)ethane; 4