آشنایی با موضوع

فرایند کربنیزاسیون هیدروترمال Hydrothermal carbonization از زیست توده (یا کربوهیدرات جدا شده و یا گیاهان خام) یک روش ایده آل برای سنتز مواد کربن دار مناسب بر اساس طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی بالقوه است. کربنیزاسیون هیدروترمال یک روش تغییر گرمایی در حالت مرطوب است که ترکیبات آلی (مانند بایومس و پسماندهای آلی) را در شرایط محبوس، به مواد با ویژگی های متفاوت با ماده اولیه تبدیل می کند. این فرآیند در بازه دمایی oC350-150 انجام می پذیرد و شرایط فشاری به صورت سرخود (فشار ناشی از فعالیت مواد درون راکتور) است. همچنین این روش به عنوان یک روش نوین در تولید سوخت جامد از جریان پسماند استفاده می شود. روش کربونیزاسیون هیدروترمال به عنوان یک روش به صرفه و اقتصادی در صنعت شناخته می شود. این روش به این دلیل که به خشک کردن مواد نیاری ندارد می تواند یکی از روش های کاربردی در ایران باشد.
در این صفحه تعداد 280 مقاله تخصصی درباره کربنیزاسیون هیدروترمال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کربنیزاسیون هیدروترمال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیزاسیون هیدروترمال; Hydrochar; Biogas inhibition; Ammonium adsorption; Immobilization of microbial biomass; Co-digestion; RS; rice straw; HRS; hydrothermal pretreated rice straw; SP; solid product; VFA; volatile fatty acids; HTP; hydrothermal pretreatment; HTC; hydrothermal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیزاسیون هیدروترمال; Pickering emulsion; Straw; Hydrothermal carbonization; Amphiphilic carbonaceous material; Recyclability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیزاسیون هیدروترمال; Hydrothermal carbonization; Stable carbon isotope; Stable nitrogen isotope; Hydrochar; Modified van-Krevelen diagram; Elemental analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیزاسیون هیدروترمال; Black water; Hydrothermal carbonization; Human excreta; Sanitation technology; Solid biofuel; Liquid fertilizer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیزاسیون هیدروترمال; Hydrothermal carbonization; Corn stalk digestate; Hydrochar; Fuel property; Combustion; CS; corn stalk; CSD; corn stalk digestate; CH; corn stalk hydrochar; DH; corn stalk digestate hydrochar; HTC; hydrothermal carbonization; AD; anaerobic digestion;