آشنایی با موضوع

رفتار حرارتی (Thermal behavior) به نوع عملکرد اجسام در برابر مسائل گرمایی و حرارتی گفته میشود و دانستن رفتار حرارتی هر جسم این امکان را میدهد که در مورد کاربرد و کارکردهای آن جسم بتوان دقیقتر عمل کرده و پیش بینی های لازم در مورد برخورد آن جسم با حرارت اتخاذ شود. برای دستیابی به رفتار حرارتی هر جسمی میتوان آن را آنالیز حرارتی کرد. آنالیز حرارتی، عبارتست از اندازه گیری تغییری که در ویژگی های فیزیکی ماده پدید می آید، وقتی که دما با برنامه ویژه ای تغییر کند. منظور از ویژگی های فیزیکی، کمیت هایی مانند وزن، اندازه هندسی، ظرفیت حرارتی، هدایت الکتریکی و مانند آن است که با افزایش دمای نمونه تغییر می کنند. منظور از برنامه حرارتی، گرمایش نمونه با برنامه ویژه دمایی و در محیط مشخص است. به عبارت ساده تر، نمونه باید با سرعت مشخص تا دمای معینی گرم و در صورت نیاز، در این دما برای مدت زمان مشخصی نگهداری شود. در شکل روبرو اجزای یک دستگاه آنالیز حرارتی نشان داده شده است. کوره کوچکی که قابلیت برنامه ریزی دما و کنترل آن را داشته باشد، گرمایش نمونه را انجام می دهد. دما توسط ترموکوپلی که در نزدیکی نمونه قرار دارد، اندازه گیری و پس از تقویت، به صورت یک نشانه الکتریکی، به قسمت ثبت کننده یا رایانه فرستاده می شود. هر یک از این رویدادهای حرارتی، به کمک دستگاه آنالیز حرارتی، قابل اندازه گیری هستند. به عنوان مثال، هنگام تجزیه، کاهش وزن نمونه و هنگام ذوب، تبادل حرارتی آن با محیط اطراف، نشانه هایی هستند که آشکار می شوند و می توان آن ها را ثبت کرد. همانطور که اشاره شد، روش های آنالیز حرارتی بر پدید آمدن تغییر فیزیکی در ماده استوار شده اند، بنابراین روش های گوناگونی وجود دارد، ولی از میان آن ها چهار روش که در شکل دیده می شوند بیشترین کاربرد را در مطالعه و شناخت مواد دارند. هر روش آنالیز حرارتی، فقط در صورتی موثر است که نمونه مورد آزمایش، تغییر فیزیکی مورد نظر را در فرآیند گرمایش، از خود نشان دهد. به عنوان مثال اگر نمونه در هنگام گرمایش، تغییر وزن نداشته باشد، استفاده از روش توزین حرارتی برای شناسایی و یا مطالعه رفتار حرارتی آن بی فایده خواهد بود.
در این صفحه تعداد 453 مقاله تخصصی درباره رفتار حرارتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رفتار حرارتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفتار حرارتی; Collagen; Graft polymerization; Electrospinning; Chain entanglement; Thermal behavior; Surface wettability; Water absorption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفتار حرارتی; Lithium ion battery safety; Electrochemical-thermal coupling model; Tab dimension optimization; Discharge rate; Thermal behavior;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفتار حرارتی; Machine Tool Errors; Error Modeling; Error Compensation; Unscented Kalman Filter; 5-Axis Machine Tools; Thermal Behavior; Geometric Behavior;