آشنایی با موضوع

مقاومت کششی نهایی یا مقاومت کششی یا کشش نهایی عبارت است از بیشینهٔ تنشی که یک جسم در هنگام کشیده شدن از طرفین، تا قبل از این که مقطع نمونه، به صورت قابل توجهی باریک شود، می‌تواند تحمل کند. مقاومت کششی، متضاد مقاومت فشاری بوده و مقادیرشان نیز ممکن است کاملا متفاوت باشد. مقاومت کششی نهایی با استفاده از نتایج آزمایش کشش و ثبت میزان تنش و کرنش نمونه مورد آزمایش به دست می‌آید. بالاترین نقطهٔ نمودار تنش-کرنش، همان مقاومت کششی است. میزان مقاومت کششی یک نمونه، به اندازهٔ آن بستگی ندارد. اگرچه به عوامل دیگری همچون آمادگی نمونه، سطح نمونه و دمای محیط آزمایش و نمونه ارتباط دارد. مقاومت کششی در طراحی اعضای شکل‌پذیر کمتر کاربرد دارد؛ اما در اعضای شکننده از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاومت‌های کششی مواد و مصالح رایجی همچون آلیاژها، مواد کامپوزیتی، سرامیک و مواد پلاستیکی و چوبی جدول‌بندی شده‌اند. مقاومت کششی همانند تنش تعریف می‌شود که یکای اندازه‌گیری آن برحسب نیرو بر واحد سطح است. در مورد بعضی از مواد غیرهمگن (و اجزای مونتاژشده) نیز با یکای نیرو یا نیرو در واحد عرض گزارش می‌شود. در سامانه یکاهای SI هم از پاسکال (Pa) که معادل نیوتون بر متر مربع (N/m²) است استفاده می‌کنند. واحد رایج دیگر نیز پوند-نیرو بر اینچ مربع (lbf/in² یا psi) یا کیلوپوند بر اینچ مربع که برابر ۱۰۰۰ psi است، می‌باشد. در هنگام اندازه‌گیری مقاومت کششی، معمولا برای راحتی از کیلوپوند بر اینچ مربع استفاده می‌گردد. بسیاری از مواد و مصالح، دارای رفتار الاستیک خطی هستند، به این معنی که بین تنش و کرنش رابطهٔ خطی وجود دارد. در نمودار نشان داده شده و در نقطه ۲، تغییر شکل حاصل از بارگذاری در نمونه مورد آزمایش، به صورت کامل قابل برگشت است. یعنی، نمونه به طور الاستیک و با تنشی بارگذاری شده‌است که موجب افزایش طول آن می‌شود؛ اما با برداشتن بار، نمونه دوباره به شکل و اندازهٔ اولیهٔ خود بازمی گردد. پس از این ناحیه، تغییر شکل مواد انعطاف‌پذیری همچون فولاد، به صورت پلاستیک خواهد بود. بدین معنا که پس از حذف بارها، نمونه به حالت و اندازهٔ اولیهٔ خود بازنمی گردد؛ اما بخشی از تغییر شکل حاصله به صورت الاستیک به حالت اولیه برمی گردد. برای بسیاری از کاربردها، تغییر شکل پلاستیک قابل قبول نبوده و به عنوان محدودیت طراحی شناخته می‌شود. پس از نقطه تسلیم، فلزات انعطاف‌پذیر وارد مرحلهٔ کرنش سختی می‌شوند. دوره‌ای که در آن با افزایش تنش، کرنش نیز بیشتر می‌شود. سپس سطح مقطع نمونه به دلیل جریان پلاستیکی شروع به کاهش می‌کند. هنگامی که سطح مقطع به شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا کرد، نمودار تنش-کرنش به سمت پایین بازمی گردد. این پدیده به خاطر این است که تنش تئوری از روی سطح مقطع اولیه (قبل از کاهش سطح مقطع) محاسبه شده‌است. نقطهٔ بازگشت، همان نقطهٔ بیشینهٔ نمودار تنش-کرنش بوده و تنش تئوری متناسب با این نقطه نیز نشان دهندهٔ مقاومت نهایی کششی است که در شکل، با شمارهٔ ۱ نشان داده شده‌است. مقاومت کششی نهایی کاربردی در طراحی المان‌های ساکن شکل‌پذیر ندارد؛ زیرا عمل طراحی بر مبنای نقطهٔ تسلیم انجام می‌گیرد. با این حال، برای سهولت در انجام آزمایش، در کنترل کیفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین برای تعیین نوع مادهٔ نمونه‌های نامشخص استفاده می‌شود.
در این صفحه تعداد 349 مقاله تخصصی درباره مقاومت کششی نهایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مقاومت کششی نهایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت کششی نهایی; Cold-formed steel member; Lipped channel column; Ultimate strength; Geometrical imperfections; Boundary conditions; Load eccentricity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت کششی نهایی; Ultimate strength; Combined effect; Initial deflection; Welding residual stresses; Crack damage; Uniaxial compression; Nonlinear finite element analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت کششی نهایی; Flat plate; Buckling; Post-buckling; Uniaxial compression; Load-axial shortening; Ultimate strength; Critical buckling strain; Deformation capacity; Stress-strain model; Strain-hardening;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت کششی نهایی; Ultimate strength; Indented stiffened panels; Initial geometric imperfection; Uniaxial compression test; Panel small-scale model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت کششی نهایی; Metal matrix nanocomposite; Nanoparticle; Elastic modulus; Yield strength; Ultimate strength; Thermal expansion coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت کششی نهایی; CSR-BC; Common Structural Rule for Bulk Carrier; CSR-OT; Common Structural Rule for Double Hull Oil Tanker; CSR-H; Harmonised Common Structural Rule; GBS; Goal Based Standard; CFM; Closed Form Method; IACS; International Association of Classification Soci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت کششی نهایی; Corrugated plate; Self-strengthened plate; Stub column; Hybrid section; Ultra-high strength steel tube; Buckling; Ultimate strength; Effective width; Corner enhancement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت کششی نهایی; CFDST; Concrete-filled dual steel tubular column; CFSST; Concrete-filled stainless steel tubular column; FE; Finite element; CFST; Concrete-filled steel tubular column; RP; Reference point; STW; Strength-to-weight ratio of the column; CCR; Concrete contri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت کششی نهایی; Steel–concrete–steel; Steel–concrete composite; Ultra-lightweight cement composite; Ultimate strength; Shear failure; Sandwich panel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت کششی نهایی; Composite ship hull; Composite superstructure; Progressive failure; Coupled Beam Theory (CBT); Ultimate strength
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت کششی نهایی; Cold-formed steel columns; Lipped channels; Local–distortional–global (LDG) interaction; Koiter's method; Initial geometrical imperfection; Shell finite element analysis; Ultimate strength; Direct strength method (DSM)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت کششی نهایی; Demolished concrete lumps; Concrete-filled tubes; Ultimate strength; Nonlinear finite-element analysis; Monte Carlo simulation; Structural design;