آشنایی با موضوع

خون کامل (Whole Blood)، فراورده بدون تغییری است که از اهداکننده گرفته می شود. حجم آن cc450 می باشد و فاقد پلاکتهای فعال و فاکتورهای انعقادی ناپایدار (V و VIII) است. خون کامل باید طی 30 دقیقه پس از خارج کردن از یخچال تزریق شود در غیر اینصورت نباید جهت مصارف بعدی در یخچال نگهداری شود. زیر آمادگی ایجاد عفونت باکتریایی و نقصان در عملکرد سلولهای آنها وجود دارد. هماتوکریت خون کامل بطور متوسط 40% است. تزریق یک واحد آن به یک فرد با وزن متوسط (kg 70 )هموگلوبین بیمار راg/dl 2/1-1 و هماتوکریت را 4-3% افزایش می دهد.
در این صفحه تعداد 426 مقاله تخصصی درباره خون کامل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خون کامل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خون کامل; prothrombin time; prothrombin time/international normalized ratio; whole blood; point-of-care testing; cardiopulmonary bypass; coagulopathy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خون کامل; Selenium; Canada; Urine; Whole blood; Biomonitoring; ATSDR; Agency for Toxic Substances and Disease Registry; BE; biomonitoring equivalent; CHMS; Canadian Health Measures Survey; EAR; estimated average requirement; GM; geometric mean; IOM; Institute of Me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خون کامل; ICP-MS; inductively coupled argon plasma emission spectroscopy; Ig; immunoglobulin; MW; molecular weight; OVA; ovalbumin; TMB; 3, 3', 5, 5'-tetramethyl benzidine; TrxR; thioredoxin reductase; T-TBS; Tween-Tris buffered saline; WB; whole blood; Newborn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خون کامل; Red blood cells; Erythrocyte; Hypothermic storage; Blood manufacturing; Red cell filtration; Whole blood filtration; Donor characteristics; Membrane integrity; Storage lesion; Stopped-flow spectroscopy; RBC; red blood cell; CBS; Canadian Blood Services; W
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خون کامل; AWBV; African White-backed vultures; CGV; Cape Griffon vultures; NZG; National Zoological Gardens; KD; Krugersdorp; PMB; Pietermaritzberg; Lead toxicity; Southern Africa; African White-backed vulture; Griffon vulture; Bearded vulture; Whole blood;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خون کامل; EPA, eicosapentaenoic acid; DHA, docosahexaenoic acid; GENESIS-PRAXY, (GENdEr and Sex determInantS of cardiovascular disease: from bench to beyond-Premature Acute Coronary SYndrome)Plasma; Erythrocyte; Whole blood; Eicosapentaenoic acid; Docosahexaenoic a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خون کامل; Ketamine; Whole blood; Drug screening; Secondary ion mass spectrometry (SIMS); Principal-components analysis (PCA); Gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خون کامل; CHF; congestive heart failure; CHA2DS2-VASc; congestive heart failure, hypertension, age ≥75 years (doubled), diabetes mellitus, stroke (doubled)-vascular disease, age 65 to 74 years, and sex category (female); EKG; electrocardiography; H/H; HEPES-buf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خون کامل; Whole blood; Red cell concentrates; Platelet concentrates; Plasma; Overnight hold; Factor VIII; 2,3-DPG; Recovery; Survival; Bacterial contamination
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خون کامل; DUID; driving under influence of drugs; UHPLC-MS/MS; ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry; SLE; supported liquid extraction; IS; internal standard; QC; quality control; ESI; electrospray ionization; R2; the coefficient of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خون کامل; CS; calibration standard; CS-WS; calibration standard working solution; IS; internal standard; IS-WS; internal standard working solution; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantitation; ME; matrix effect; MRM; multiple reaction monitoring; PKAN; pant