آشنایی با موضوع

بیوسورفکتانت ها ترکیبات آلی تولید شده توسط میکروارگانیسم ها هستند که دارای دو بخش هیدوفوب(آب گریز) و هیدروفیل(آب دوست) هستند و می توانند کشش سطحی و بین سطحی بین مایعات را کاهش دهند و با تشکیل میکروامولسیون، هیدروکربن های نامحلول را در خود حل کنند. در ابتدا بیوسورفکتانت ها با انحلال هیدروکربن ها در سال 1960 مورد توجه قرار گرفتند و هر ساله کاربرد های آنها مخصوصا در زمینه های نفتی، غذایی و دارویی بیشتر توسعه یافت. بیوسورفکتانت ها می توانند جایگزین مناسبی برای سورفکتانت های شیمیایی باشند و با شناخت ساختمان بیوسورفکتانت ها امکان تولید شیمیایی آنها نیز میسر شده است. مهم ترین ویژگی بیوسورفکتانت ها سمیت پایین و تجزیه پذیری بالای آنها نسبت به سورفکتانت های سنتزی است. انواع بیوسورفکتانت: انواع مختلفی بیوسورفکتانت توسط میکروارگانیسم های مختلف تولید می شوند که برخی از آنها عبارتند از: : Glycolipids بیوسورفکتانت با وزن مولکولی پایین و کربوئیدراتی متصل به یک زنجیره اسید چرب بلند یا اسید چرب هیدورکسیل است و مشهور ترین نوع بیوسورفکتانت محسوب می شود. Rhamnolipids، trehalolipids، sophorolipids از معروف ترین گلیکولپید ها هستند. : Rhamnolipids این نوع گلیکولپید از یک یا دو مولکول رامنوز که به یک یا دو مولکول β-hydroxydecanoic acid متصل می شود، تشکیل شده است. باکتریPseudomonas aeruginosa این بیوسورفکتانت را تولید می کند. Rhamnolipidsنقش مهمی را در پاکسازی آلودگی خاک ایفا می کنند. : Trehalolipids چندین نوع از ساختمان گلیکولپید Trehalolipids گزارش شده است. جنس هایMycobacterium، Nocardia، Corynebacterium از مهمترین تولیدکنندگان این بیوسورفکتانت محسوب می شوند. Trehalolipidsهای تولیدی از میکروارگانیسم های مختلف در اندازه، ساختار مایکولیک اسید و تعداد اتم های کربن با هم متفاوتند. : Sophorolipids این گلیکولپید توسط مخمر هایی مثل Torulopsis bombicola تولید می شود. Sophorolipid ها شامل قند sophorose و اسید چرب هیدروکسیل هستند که توسط پیوند بتا گلیکوزیدی به هم متصل می شوند. دو نوع Sophorolipid یافت شده است. نوع اسیدیک که در آرایشگری، ماسک صورت کاربرد داشته و خاصیت ضد شوره و باکتری کشی دارد. نوع لاکتونیک خاصیت آفت کشی داشتهو نسبت به نوع اسیدیک کاربرد تجاری بیشتری دارد. : Lipopeptides and lipoproteinsلیپید های متصل به اسید چرب هستند. معروفترین لیپوپپتید های حلقوی، سورفکتین نامیده می شوند و توسط گونه های باسیلوس تولید می شود. شامل 7 آمینو اسید متصل به گروههای کربوکسیل و هیدروکسیل یک اسید 14 کربنه هستند. لیپوپپتید حلقوی سورفکتین به وسیله گونه باسیلوس سوبتلیس تولید می شود و از قوی ترین بیوسورفکتانت ها محسوب می شود. یکی از مهم ترین ویژگی های سورفکتین توانایی آن در لیز اریتروسیت پستانداران است. Lichenysin از نظر ساختاری و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی شبیه به سورفکتین است و توسط گونه Bacillus licheniformis تولید می شود. اسید های چرب، فسفو لیپید و بیوسورفکتانت های پلی مریک نمونه های معروفی هستند که توسط باکتری ها و مخمر ها تولید می شوند.
در این صفحه تعداد 492 مقاله تخصصی درباره بیوسورفکتانت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیوسورفکتانت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسورفکتانت; d-Lactose monohydrate (PubChem CID: 62223); Lauric acid (PubChem CID: 3893); Octanoic acid (PubChem CID: 379); Palmitic acid (PubChem CID: 985); Lactose monolaurate (PubChem CID: 129727653); Lactose fatty acid esters; Biosurfactant; Lipase; CALB; Surface
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسورفکتانت; O.D.; Optical density; PBS; Phosphate buffer saline; Antibacterial activity; Staphylococcus aureus; Escherichia coli; Synergism; Cell membrane disruption; Biosurfactant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسورفکتانت; BS; biosurfactant; cmc; critical micelle concentration; HLB; hydrophilicity-hydrophobicity balance; nagg; aggregation number; RL; rhamnolipid; SDBS; sodium dodecyl benzyl sulfonate; SL; sophorolipid; Biosurfactants; Membrane-surfactant interactions; Surfa