آشنایی با موضوع

پمپ حرارتی با منبع زمینی ground source heat pump به اختصار GSHP یا پمپ حرارتی زمین‌گرمایی geothermal heat pump، یک سیستم گرمایش یا سرمایش مرکزی است که حرارت را به یا از زمین پمپ می‌کند. پمپ حرارتی با منبع زمینی از زمین به عنوان منبع حرارت (در زمستان) و یا چاه حرارت (در تابستان) استفاده می‌کند. دمای ملایم داخل زمین برای افزایش راندمان و کاهش هزینه‌های عملیاتی سیستم گرمایش و سرمایش استفاده می‌شود و ممکن است با گرمایش خورشیدی ترکیب شود و یک سیستم ژئوسولار با راندمان حتی بیش‌تر به وجود آورد. جوامع علمی و مهندسی اصطلاح سیستم مبادله زمینی یا پمپ های حرارتی منبع را ترجیح می‌دهند به این دلیل که مانع ایجاد سوء تعبیر و اشتباه گرفتن با نیروی ژئوترمال سنتی، که دمای بالای منبع حرارتی به منظور ایجاد نیروی الکتریسیته را مورد استفاده قرار می‌دهد، می‌شود. تاریخچه: پمپ حرارتی توسط لرد کوین درسال۱۸۵۳ توصیف و تعریف شده و توسط پیترریتوون ریتینگر درسال۱۸۵۵ ایجاد شده‌است. پس از آزمایش با یک فریزر، روبرت سی وبر اولین پمپ حرارتی منبع زمینی را در اواخر سال۱۹۴۰ ساخت. اولین پروژه تجاری در ساختمان کامن ولث (پرتلند) درسال ۱۹۴۸ بطور موفقیت‌آمیز نصب شد و به عنوان یک مرزنمای مهندسی مکانیکی تاریخی و ملی توسط ASME طراحی شده‌است، در سوئد در دهه ۱۹۷۰ شهرت یافت و به تدریج رشد یافت و در سرتاسر جهان مورد قبول واقع شد. تأثیرات محیطی: آژانس حفاظت محیط ایالات متحده آمریکا (EPA) پمپ‌های حرارتی منبع زمینی را کارآمدترین منبع انرژی ازلحاظ محیطی تمیز و سیستم‌های دردسترس تهویه فضا باهزینه مناسب می‌نامند. پمپ‌های حرارتی باعث کاهش قابل توجه میزان نشت انرژی خصوصاً درمکان‌های مورد استفاده هم برای سرمایش وهم برای گرمایش ونیز در جایی که نیروی الکتریسیته از منابع قابل تجدید تولید می‌شود خواهند شد.
در این صفحه تعداد 229 مقاله تخصصی درباره پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Ground source heat pump; Economic viability; Hot climate; Air conditioning; Residential buildings
مقالات ISI پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Geothermal system; Borehole heat exchanger; Groundwater; Karst; Geothermal energy; Ground source heat pump;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Ground source heat pump; Grouting material; Thermal conductivity; Mechanical performance; Permeability; Durability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Historic building refurbishment; High efficiency technologies; Ground source heat pump; Demand controlled ventilation; Trigeneration; Energy retrofit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Ground source heat pump; Heat exchanger; Coefficient of performance (COP); Closed-loop borehole; CO2 equivalent emission; Energy performance ratio (EPR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Ground heat exchanger; Borehole heat exchanger; Ground source heat pump; Environmental impact; Technology; Damage event;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Ventilation rate; Thermal comfort; PMV; Coefficient of performance; Ground source heat pump;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Ground source heat pump; Horizontal spiral-coil GHE; Thermal response test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Soil thermal saturation; Water impregnation; Knee point; Soil moisture content; Summer cooling; COP; Coefficient of Performance; EATHE; Earth Air Tunnel Heat Exchanger; GCHE; Ground Coupled Heat Exchanger; GHE; Ground Heat Exchanger; GSHE; Ground Source H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Semi-open loop; Ground source heat pump; Groundwater; Numerical modeling; Economic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Solar thermal; Ground source heat pump; Combined system; Optimal operation; Heat storage; Simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Ground heat exchanger; Zero energy building; Renewable energy; Energy efficiency; Ground source heat pump;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Urban heat island; Ground source heat pump; Dynamic simulation; Air conditioning; Rejected condensing heat; Multipurpose building;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Transient heat transfer; Energy use in building; Ground source heat pump; Buried pipes; Horizontal ground heat exchanger;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Combined cooling heating and power system; Ground source heat pump; Primary energy ratio; Exergy efficiency; Adjustable area;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Ground source heat pump; Solar thermal; Hybrid; Ground thermal model; Optimization; Renewable energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Combined heating and power system; Carbon conversion ratio; Ground source heat pump; Genetic algorithm; Multi-objective optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; AR; Artificial Recharge; ATES; Aquifer Thermal Energy Storage; BTES; Borehole Thermal Energy Storage; CCS; Carbon Capture and Storage; CTES; Cavern Thermal Energy Storage; ECES; Energy Conservation through Energy Storage; GHG; Greenhouse Gas; GSHP; Ground
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; BETSI; buildings energy, technical status and indoor environment (national survey); BR; building regulation; DHW; domestic hot water; EAHP; exhaust air heat pump; EEM; energy efficiency measures; FEBY12; forum for energy efficient buildings 12; GSHP; grou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Hybrid microgeneration system; Ground source heat pump; Photovoltaic thermal; Artificial neural network; Predictive control; Energy saving;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Ground source heat pump; Geothermal energy; Energy efficiency; Domestic hot water; Smart control; Renewable energy source; Apartment building;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Ground source heat pump; Backfill material; Thermal conductivity; Iron tailings; Loess;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Ground source heat pump; PV-battery systems; Residential dwellings; Self-consumption; Investment attractiveness; Avoided emissions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Ground source heat pump; Heat storage; Solar thermal; Model predictive control; Mixed integer linear programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Ground source heat pump; Horizontal spiral-coil GHE; Laboratory thermal response test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Geothermal; Ground source heat pump; System performance factor; Borehole heat exchanger; Performance analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Ground source heat pump; Borehole heat exchanger; Short-term response; Part-load fraction; Transient model; Thermal capacity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Thermo-physical parameters of soil; Thermal and flow parameters of air; Pipe length; Roughness of pipe; Transient operation; Intermittent operation; ACC; Air Cooled Condenser; ACH; Air Changes per Hour; ACHP; Air Cooled Heat Pump; BTM; Building Thermal Ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Ground source heat pump; Coefficient of performance; Soil temperature distribution; Spring season;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Ground source heat pump; Free cooling strategy; Floor radiation cooling; Experimental evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; GHG; Greenhouse Gas; GSH; Ground Source Heat; GSHP; Ground Source Heat Pump; PPS; Pervious Paving System; SuDS; Sustainable Drainage System; WWTW; Waste Water Treatment Works; Ground source heat pumps; Pervious paving systems; Rainwater harvesting; Water
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Ground source heat pump; Ground heat exchanger; Energy pile; Groundwater seepage; Three-dimensional; Heat transfer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; District energy; Solar energy; Seasonal heat storage; Ground source heat pump; Energy analysis; Nearly zero energy building (nZEB);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Geothermal potential; Ground source heat pump; Borehole heat exchanger; Ground water heat pump; Cuneo; Heat pump;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Ground source heat pump; Borehole heat exchanger; Thermal network; Short-time response; Non-stiff equations; STRCM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; Biomass partial gasification; Ground source heat pump; Distributed energy system; Carbon conversion ratio; Poly-generation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ حرارتی با منبع زمینی، پمپ حرارتی زمین‌گرمایی; BHE; borehole heat exchanger; COP; coefficient of performance; GSHP; ground source heat pump; Borehole heat exchanger fields; Ground source heat pump system; Load optimization; Geometric arrangement;