هضم درون in vitro

در این صفحه تعداد 249 مقاله تخصصی درباره هضم درون in vitro که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هضم درون in vitro (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هضم درون in vitro; Vegetable by-products; In vitro digestion; Polyphenols bioaccessibility; Total antioxidant capacity; α-glucosidase activity; Functional ingredients;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هضم درون in vitro; Pasteurization; Yellowness; In vitro digestion; Resistant starch; Raman spectroscopy; LAB; lactic acid bacteria; CF; control fresh pasta; SF; sourdough fresh pasta; CP; control pasteurized pasta; SP; sourdough pasteurized pasta; TTA; total titratable acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هضم درون in vitro; 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone (PubChem CID: 90474051); d-Glucuronic acid (PubChem CID: 94715); N-Acetyl-d-Galactosamine (PubChem CID: 35717); Alpha-d-glucose (PubChem CID: 79025); l-Fucose (PubChem CID: 17106); d-Galactose (PubChem CID: 6036); Acarbose h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هضم درون in vitro; Whey protein; In vitro digestion; Bioactive peptide; Glucagon-like peptide-1; Dipeptidyl peptidase IV inhibitor; Antioxidant activity; α-LA; α-lactalbumin; β-LG; β-lactoglobulin; ABAP; 2,2′-azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride; AMC; H-Gly-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هضم درون in vitro; OPA; O-phthaldialdehyde; MALDI-TOF-MS; Matrix-assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry; AA; amino acid; In vitro digestion; Protein; Meat; Seafood; Minced; Ground; Di-sulfide; Heme iron; Micro-wave; Oven; Baking; Cross-linking
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هضم درون in vitro; CS; cornstarch; CS-L; cornstarch-lutein; DMSO; dimethyl sulphoxide; DP; degree of polymerization; DSC; differential scanning calorimetry; ΔH; enthalpy; L; lutein; LR; lutein release; RI; retention index; SEM; scanning electron microscope; Tc; conclusion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هضم درون in vitro; Berries; Bioaccessibility; Total content; Inorganic constituents; Polyphenols; In vitro digestion; ICP OES; Food analysis; Food composition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هضم درون in vitro; In vitro digestion; Emulsion; Emulsifier structure; Gastrointestinal stability; Carotenoids; Tween80 (PubChem CID: 5281955); Sucrose palmitate (PubChem CID: 9829755); Sucrose stearate (PubChem CID: 9898327); Sucrose (PubChem CID: 5988); Lipase (PubChem CI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هضم درون in vitro; HMF; 5-hydroxymethylfurfural; HRMS; high-resolution mass spectrometry; In vitro digestion; 5-Hydroxymethylfurfural; Biscuits; Michael addition; Schiff base; Amino acids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هضم درون in vitro; Pectin (PubChem CID: 441476); Chitosan (PubChem CID: 71853); Lipase (PubChem CID: 54603431); Bile salts (PubChem CID: 439520); Food emulsions; Interfacial design; In vitro digestion; Layer-by-layer; Biopolymers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هضم درون in vitro; ALe; Artichoke leaves; ALe-MS; ALe-Microspheres; DF; Dietary fiber; EA; Ellagic acid; ETs; Ellagitannins; GA; Gallic acid; GiT; Gastrointestinal tract; IDF; Insoluble dietary fiber; MS; Microspheres; OHC; Oil holding capacity; OLe; Olive leaves; OLE-MS; O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هضم درون in vitro; OPA; ortho-phthaldialdehyde; MALDI-TOF-MS; Matrix-assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight mass spectrometry; AA; amino acid; TPP; total polyphenolics; In vitro digestion; Protein; Carbohydrate; Fibre; Phytochemicals; Baking; Maillard, dough, a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هضم درون in vitro; BCS; sodium bicarbonate; BCA; ammonium bicarbonate; SAPP; sodium acid pyrophosphate; TIM-1; TNO Intestinal Model; TCA; trichloroacetic acid; C; the control biscuit; P; the proteins-enriched biscuit; F; the fibres-enriched biscuit; P + F; the biscuit enr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هضم درون in vitro; AA; amino acid; BSSL; bile-salt stimulated lipase; CLSM; confocal laser scanning microscopy; FA; fatty acid; PHM; pasteurized human milk; RHM; raw human milk; SS; specific surface area; In vitro digestion; Holder pasteurization; Human milk; Lipolysis; Pro