آشنایی با موضوع

متاژنومیکس مطالعه مواد ژنتیکی بدست آمده مستقیماً از نمونه‌های محیطی می‌باشد. این رشته گسترده ممکن است ژنومیکس محیطی، اکوژنومیکس یا ژنومیکس اجتماع نامیده شود. میکروبیولوژی سنتی و توالی یابی ژنوم میکروبی بر اساس کشت کلونی‌ها می‌باشد و توالی یابی، ژن‌های خاصی را کلون می‌کند (معمولاً ژن 16S rRNA) تا نمای تنوع را در نمونه طبیعی مشخص کند. مطالعات مشخص کرد که اکثریت عظیمی از تنوع زیستی میکروبی بوسیله روش‌های بر پایه کشت از دست می‌روند. مطالعات اخیر از توالی یابی PCR یا Shotgun برای بدست آوردن نمونه‌های عظیم غیر مغرضانه تمام ژن‌ها از تمام اعضای یک جامعهٔ نمونه برداری شده، استفاده می‌کند. متاژنومیکس: ژنتیک زیست محیطی یا ژنومیک جامعه) مطالعه ماده ژنتیکی میکروبی که به طور مستقیم از نمونه های محیطی بدست آمده است. بیش از 99 درصد از پروکاریوت های محیط زیست را نمی توان با استفاده از فناوری های کشت میکروبی موجود، در شرایط آزمایشگاه کشت داد که این موضوع سبب محدودیت در درک فیزیولوژی، ژنتیک و اکولوژی جامعه میکروبی می گردد. راه حل مناسب رفع این مشکل استفاده از دانش و ابزاری جامع به نام متاژنومیکس است که در آن بدون کشت میکروارگانیسم ها، تنوع میکروبی موجود در محیط مورد نظر بررسی می شود. در این روش دی ان ای کل میکروبی به طور مستقیم از نمونه های زیست محیطی استخراج شده و ارزیابی های ژنتیکی بر روی آن به انجام می رسد. پیشرفت های اخیر در فناوری های توالی یابی از قبیل شات گان، پایروسکونسینگ و روش های محاسباتی و بیوانفورماتیک سبب پیشرفت دانش متاژنومیکس در ارائه دیدگاهی اجمالی از زندگی میکروب های غیر قابل کشت در آزمایشگاه گردیده است. در واقع متاژنومیکس عرصه ای جدید و ترکیب یافته از زیست شناسی مولکولی و ژنتیک است. تحقیقات متاژنومیکسی با مطالعات نظم آرایی ژن، ژنومیکس عملکردی و بیان ژنها، پروتئومیکس، متابولومیکس و همچنین مطالعات میکروسکوپی ارتباط و همبستگی نزدیک داشته و در حال حاضر بینش صحیحی را در حل مشکلاتی از قبیل تکامل ژنوم و عدم توانایی ما در درک جایگاه ویژه اغلب میکروارگانیسم هایی که نمی توان کشت خالصی از آنها تهیه نمود، ارائه داده است این فناوری به صورت یک فرایند چند مرحله ای بوده که متکی بر چهارمرحله اصلی می باشد 1- جداسازی ماده ژنتیکی کل موجودات زنده میکروسکوپی موجود در محیط مورد مطالعه 2- انتقال مواد ژنتیکی به ناقلها 3- ساخت کتابخانه ژنومی 4- تجزیه و تحلیل مواد ژنتیکی در کتابخانه متاژنومیکس. اطلاعات بدست آمده از کتابخانه های متاژنومیکسی می تواند نقش بسیار موثری در توسعه جنبه های کاربردی میکروارگانیسم ها در صنعت، کشاورزی، پزشکی و محیط زیست داشته باشد. گستره بهره برداری از اطلاعات فراهم آمده از فناوری متاژنومیکس به گونه ای است که می تواند در ایجاد تعامل بهتر جامعه انسانی با محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد
در این صفحه تعداد 453 مقاله تخصصی درباره متاژنومیکس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده متاژنومیکس
مقالات ISI متاژنومیکس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاژنومیکس; CA; carbonic anhydrase; SspCA; carbonic anhydrase from Sulfurihydrogenibium yellowstonense YO3AOP1; TaCA; carbonic anhydrase from Thermovibrio ammonificans; SazCA; carbonic anhydrase from Sulfurihydrogenibium azorense; PMCA; carbonic anhydrase from Persep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاژنومیکس; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; OTUs; Operational Taxonomic Units; PICRUSt; Phylogenetic Investigation of Communities by Reconstruction of Unobserved States; SA; South Africa; SRA; Sequence Read Archive; Land use; Microbial communities; Met
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاژنومیکس; Green tea polyphenols; Obesity; Modulatory effect; Intestinal microbiota; Metagenomics; ABC; ATP-binding cassette; BLAST; basic local alignment search tool; C; (−)-catechin; CV; central vein; ECG; (−)-epicatechin gallate; EGC; (−)-epigallocatechin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاژنومیکس; Thermophilic anaerobic digestion; Dairy wastes; Acidogenesis; Metagenomics; Syntrophisms; Methanogens; WP; whey permeate; CP; cheese powder; AD; anaerobic digestion; VFA; volatile fatty acid; CSTR; continuous stirred-tank reactor; TRS; total random sequen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاژنومیکس; FMT; fecal microbiota transplant; CDI; Clostridioides difficile infection; CDAD; Clostridioides difficile associated diarrhea; CD; Crohn's disease; UC; ulcerative colitis; IBS; irritable bowel syndrome; IBD; inflammatory bowel disease; EU; European Unio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاژنومیکس; IMG; The Integrated Microbial Genomes database; NGS; next generation sequencing; MG-RAST; Metagenome Rapid Annotation using Subsystem Technology (RAST) server; PGM; Ion Torrent Personal Genome Machine; PPBio; research program on biodiversity; Amazon; Trop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاژنومیکس; Fresh-cut iceberg lettuce; Spoilage; Volatile organic compounds; Selected ion flow tube mass spectrometry; Modified atmosphere packaging; Metagenomics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاژنومیکس; Mice, inbred C57BL; Gastrointestinal microbiome; Diet, Western; Obesity; RNA, ribosomal, 16S; Metagenomics; 16S rRNA; 16S ribosomal ribonucleic acid gene; bp; base pairs; CD; control diet; F/B; Firmicutes to Bacteroidetes ratio; GIT; gastrointestinal trac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاژنومیکس; CBM; carbohydrate-binding module; GH; glycosyl hydrolases; GlcNAc; N-acetylglucosamine; IPM; integrated pest management; LC; lethal conidial concentration; LT; lethal time; MNPV; multicapsid nucleopolyhedrovirus; Chitinase; Chitin; Biological control; Bio