آشنایی با موضوع

نظارت بر دارودرمانی (TDM) شاخه ای از شیمی بالینی و فارماکولوژی بالینی است که به بررسی و اندازه گیری غلظت دارو در خون می پردازد. این نظارت می تواند بر اساس یک اطلاعات پیشگیرانه دارویی شناختی، جمعیت شناختی و بالینی و/یا اندازه گیری غلظت خون در مواد مخدر (نظارت بر pk/pd) باشد.
در این صفحه تعداد 595 مقاله تخصصی درباره نظارت بر دارودرمانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نظارت بر دارودرمانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر دارودرمانی; Education; Guideline; Intervention; Therapeutic drug monitoring; Vancomycin; CME; continuing medical education; FMC; Flinders Medical Center; GIN; Guideline International Network; ICCU; Intensive and critical care unit; IOM; Institute of Medicine; JMO; ju
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر دارودرمانی; ABCB1; gene coding the efflux transporter P glycoprotein; AUC; area under the concentration time curve; BPAR; biopsy proven acute rejection; C0; residual whole blood tacrolimus concentration; C24h; whole blood tacrolimus concentration at the end of the 24
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر دارودرمانی; ACN; acetonitrile; AD; antidepressant; AP; antipsychotic; CAL; calibration; R2; coefficient of determination; CV; coefficient of variation; CE; collision energy; cpd; compound of interest; CI; confidence interval; dMRM; dynamic multiple reaction mode; ESI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر دارودرمانی; ECOFF; EUCAST epidemiological cut-off value; EUCAST; European committee on antimicrobial susceptibility testing; MIC; minimal inhibitory concentration; MCS; Monte Carlo simulations; PTA; probability of target attainment; Vancomycin (CID: 14969); Amoxicill
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر دارودرمانی; BCA; bicinchoninic acid; CV; coefficient of variation; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; ESI; electrospray ionization; FDA; Food and Drug Administration; fu; free drug fraction; LC-MS/MS; liquid chromatography, tandem mass spectrometry; LLOQ; lower
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر دارودرمانی; IFI; invasive fungal infection; TDM; therapeutic drug monitoring; PK; pharmacokinetics; AMR; analytical measuring range; MRM; multiple reaction monitoring; HESI; heated electrospray ionization; Azole; Antifungal; Invasive fungal infection; Therapeutic dru
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر دارودرمانی; Pregnancy; Depression; Antidepressants; Sertraline; Pharmacokinetics; Therapeutic drug monitoring; Amniotic fluid; Cord blood; Placental transfer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر دارودرمانی; ADD; attention deficit disorder; ADHD; Attention deficit hyperactivity syndrome; AEDs; antiepileptic drugs; b/p; blood-to-plasma ratio; CBZ; carbamazepine; CI; confidence interval; DBS; dried blood spots; EMA; European Medicines Agency; HCT; hematocrit; L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر دارودرمانی; AGA; American Gastroenterological Association; CBC; complete blood count; CI; confidence interval; GRADE; Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; IBD; inflammatory bowel disease; RCT; randomized controlled trial; RR; relative ri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر دارودرمانی; Caffeine; Enzyme multiplied immunoassay technique (EMIT); Preterm infant; Serum; Saliva; Therapeutic drug monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر دارودرمانی; Enzyme replacement therapy; Alkaline phosphatase; Tissue-nonspecific alkaline phosphatase; Asfotase alfa; Hypophosphatasia; Metabolic bone diseases; Therapeutic drug monitoring;