آشنایی با موضوع

تنوع ژنتیکی(Genetic variability) در معنای عام شامل تنوع ژنوم هایی است که منجر به پیدایش افراد مختلف شده اند. این اصلاحات شامل اختلافات کوچک بین اعضای یک گونه و شامل اختلافات خیلی بزرگتر بین ژنوم گونه های مختلف نیز می شود. منشاً تمامی تغییرات ژنتیکی تغییر در توالی نوکلئوتیدی DNA می باشد که سبب تغییر توالی نوکلئوتیدی و در نتیجه محتوای اطلاعاتی آن می گردد. برخی از این اشتباهات جزیی بوده و توسط سیستم های ترمیم ذکر شده در طرح ”‌ سیستم ترمیمی DNA"، تصحیح می گردد. اما انواع بزرگتری از این تغییرات وجود دارد که در مقیاس بزرگتری در ژنوم روی می دهد. این تغییرات را می توان در موارد ذیل دسته بندی نمود: 1. بازآرایی وسیع توالی های نوکلئوتیدی 2. مضاعف شدن تک تک ژن ها یا حتی قطعات بزرگتری از ژنوم 3. حذف قطعاتی از ژنوم انتقال بخشی از یک کروموزوم به کروموزوم دیگر این نوع باز آرایی های بزرگ حاصل فرایندهای مختلفی همچون نوترکیبی DNA و فعالیت ویروس ها و عناصر متحرک ژنتیکی هستند که می توانند از DNA خارج یا وارد آن شوند. تنوع ژنتیکی روشی برای آن است که جمعیت یک گونه به دگرگونی‌های محیط طبیعی وفق پیدا کند. هرچه میزان این تنوع بیشتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که بعضی از اعضای جمعیت آن تعداد از الل‌ها را که باعث دوام در محیط می‌شود به دست بیاورند. از این روی آن اعضا احتمال بیشتری برای آنکه به بلوغ برسند و دارای فرزندانی شوند که حامل آن الل‌ها هستند. جمعیت مورد نظر پس از چند نسل آغاز افزایش پیدا می‌کند و این نتیجه وجود آن تعداد از جمعیت آغازین که ویژگی‌های مناسب خوگرفتن با محیط را دارا بودند است. اهمیت تنوع ژنتیکی روش‌های گوناگونی برای سنجش میزان تنوع ژنتیکی وجود دارند و دلایل نوین کم شدن تنوع ژنتیکی در جانوران نیز توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تنوع در میان اعضای یک گونه برای پاسداری از تنوع در میان گونه‌های مختلف نیاز است و عکس آن نیز بر قرار است. بر پایه این گزارش «اگر هر نوع جاندار از سامانه زیستی حذف شود، چرخه می‌تواند از کار بیفتد و جامعه زیستی توسط یک گونه منفرد تسلط یابد». وابستگی متقابل میان تنوع ژنتیکی و زیستی بسیار حساس است. دگرگونی در تنوع زیستی می‌تواند باعث دگرگونی در محیط زیست شود و جمعیت‌های جانوری باقی‌مانده را ناچار به تطابق دادن خود با شرایط نو کند. دگرگونی در تنوع ژنتیکی نیز می‌تواند به نابودی گونه‌ای و کم شدن تنوع زیستی منجر شود.
در این صفحه تعداد 409 مقاله تخصصی درباره تنوع ژنتیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تنوع ژنتیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; ACRI; Australian Cotton Research Institute; Avg.; average; CSIRO; Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation; CV; coefficient of variation; ETO; grass reference crop evapotranspiration; DAS; days after sowing; GxE; genotype-by-environmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; WthWS; with water stress; WoWS; without water stress; Embrapa; Brazilian Agricultural Research Corporation; IGD; Institute of Genome Development; USDA; United States Department of Agriculture; ANOVA; Analyzes of Variances; ICRISAT; International Crops Res
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; AB; all bolls; AFIS; Advanced Fiber Information System; BB; bottom bolls; BLUP; Best Linear Unbiased Predictor; CSIRO; Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization; FBRI; Fiber and Biopolymer Research Institute; HVI; High Volume Instrument
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; Development; Growth; Genetic variability; Temperature; Alfalfa (Medicago sativa L.); Tall fescue (Festuca arundinacea schreb.); Phenotyping;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; Genetic variability; Postnatal development; Brown adipocytes; Inguinal white fat; Interscapular brown fat; Reduced ambient temperature; Thermoneutrality; Gut microbiota; Bile acids; AMPK; AMP-activated protein kinase; BA; bile acid; BAP; brown adipocyte p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; CLCuD, Cotton leaf curl disease; CLCuV, Cotton leaf curl virus; PCR, polymerase chain reaction; SCR, satellite conserved regionCotton leaf curl virus; Betasatellites; Genetic variability; Northern India
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; AN/gs, intrinsic water use efficiency; AN/E, instantaneous water use efficiency; δ13C, carbon isotope composition; WUE, water use efficiency; WUEl, leaf water use efficiency; WUEWP, whole-plant water use efficiencyDrought; Genetic variability; Grapevine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; Pseudomonas aeruginosa; Antimicrobial resistance; Genetic variability; Metallo-β-lactamase; SPM-1 gene; Virulence factors; Elastase; Biofilm; Pyocyanin; Brazilian clinical strains;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; ADF; acid detergent fiber; ANOVA; analysis of variance; AOAC; association of official analytical chemists; DOMI; digestible organic matter intake; CSISA; Cereal System Initiative for South Asia; GLA; green leaf area; ICRISAT; International Crops Research
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; SSR; simple sequence repeat; CTAB; cetyl trimethyl ammonium bromide; PCR; polymerase chain reaction; PIC; polymorphism information content; PCoA; principal coordinate analysis; EST; expressed sequence tag; Brassica; Cross-transferability; genic-SSR; Genet