آموزش متوسطه

در این صفحه تعداد 370 مقاله تخصصی درباره آموزش متوسطه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آموزش متوسطه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش متوسطه; Childhood obesity; Vending machines; Secondary education; Madrid; Obesidad infantil; Máquinas expendedoras; Enseñanza secundaria; Madrid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش متوسطه; Social and emotional competencies; Bullying; Cyberbullying; Secondary education; Competencias sociales y emocionales; Bullying; Cyberbullying; Educación secundaria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش متوسطه; Bilingual education; History teaching; Content and language integrated learning; Teacher perception; Secondary education; Job satisfaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش متوسطه; Computational thinking; Computational thinking test; Code literacy; Computer science education; Personality; Self-efficacy; Educational psychology; Primary education; Secondary education;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش متوسطه; Satisfacción laboral del profesorado; Educación secundaria; Características del profesorado; Características de los centros; Teacher job satisfaction; Secondary education; Teacher characteristics; School characteristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش متوسطه; Mathematics anxiety; Secondary education; Mathematics education; Confirmatory factor analysis; Scale; Ansiedad matemática; Educación secundaria; Educación matemática; Análisis factorial confirmatorio; Escala;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش متوسطه; Teacher job satisfaction; Secondary education; Teacher characteristics; School characteristics; Satisfacción laboral del profesorado; Educación secundaria; Características del profesorado; Características de los centros;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش متوسطه; Promoción de la salud; Alimentación; Educación secundaria; Servicios de alimentación; Alimentación escolar; Health promotion; Nutrition; Secondary education; Food services; School food;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش متوسطه; Computational thinking; Computational Thinking Test; Code literacy; Computer science education; Cognitive abilities; Cognitive assessment; Educational psychology; Primary education; Secondary education;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش متوسطه; Cooperative/collaborative learning; Gender studies; Human-computer interface; Improving classroom teaching; Multimedia/hypermedia systems; Secondary education; Teaching/learning strategies; Mobile learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش متوسطه; Secondary education; Adolescence; Young adults; Physical activity; Transition in life course; LifestyleEnseignement secondaire; Adolescences; Activité physique; Transition vers l’enseignement supérieur; Style de vie