آشنایی با موضوع

در داروسازی bioequivalence به قدرت نسبی داروها و میزان نسبی مصرف آنها یا زیست برابری گفته می شود. زیست برابری یک اصطلاح در فارماکوکینتیک است که برای ارزیابی هم ارزی بیولوژیکی دو فرآورده اختصاصی موردانتظار دارویی استفاده می شود. اگر گفته می شود دو محصول زیستی برابر هستند، این بدان معنی است که از مقاصد و اهداف موردنظر یکسان خواهد بود. Birkett زیست برابری را اینگونه تعریف می کند: "دو محصول دارویی، زمانی معادل زیستی هستند که از لحاظ دارویی معادل باشند و قابلیت های زیستی آنها (میزان و گستره دسترسی) پس از تجویز در دوز مولار مشابه هم باشند به طوری که اثرات آنها، اثربخشی و ایمنی، یکسان باشند.
در این صفحه تعداد 449 مقاله تخصصی درباره زیست برابری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زیست برابری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست برابری; Absorption modifiers; Permeation enhancers; Intestinal permeability; Intestinal perfusion; Bioequivalence; Pharmaceutical development; Biopharmaceutical Classification System; Epithelial recovery; AME; absorption-modifying excipient; BCS; Biopharmaceutica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست برابری; Budesonide; Formoterol; Pharmacokinetic modeling; Asthma; AIC; akaike information criterion; ANOVA; analysis of variance; BE; bioequivalence; BIC; bayesian information criterion; BMI; body mass index; BSV%; percent between subject variability; BUD; budeso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست برابری; Refuse-to-file; Generic drug application; Administrative information; Chemistry; Manufacturing and controls; Bioequivalence; Comparative dissolution profile;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست برابری; ANDA; Abbreviated New Drug Application; API; Active Pharmaceutical Ingredient; BA; Bioavailability; BE; Bioequivalence; BCS; Biopharmaceutics Classification System; CES; Clinical Endpoint Studies; CRS; Confocal Raman Spectroscopy; DMK; Dermatopharmacokine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست برابری; Human gastric emptying; Bioavailability; Gastrointestinal mass transport model; Bioequivalence; Aspiration/motility study; Phenol red; Paromomycin; In vivo dissolution; Oral absorption; Nonabsorbable marker; Gastrointestinal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست برابری; Bioequivalence; Biosimilars; Follow-on; Generic; Innovator drug; Multiple sclerosis; Patients care; Proprietary medicine; Substandard copies; Toxicity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست برابری; absorption; bioequivalence; pharmacokinetics; physiologically based pharmacokinetic modeling; formulation; dissolution; Quality by Design; intestinal absorption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست برابری; BA; bioanalytical; BE; bioequivalence; LC/MS; MS liquid chromatography-tandem mass spectrometry; SPE; solid phase extraction; LLE; liquid-liquid extraction; PP; protein precipitation; HPLC; high performance liquid chromatography; FDA; food and drug admi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست برابری; oral drug delivery; biopharmaceutics; clinical pharmacokinetics; gastrointestinal; oral absorption; bioequivalence; disposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست برابری; API; active pharmaceutical ingredient; BE; bioequivalence; CLSM; confocal laser scanning microscopy; DDS; drug delivery system; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EMA; European Medicines Agency; FDA; U.S. Food & Drug Administration; FITC; fluoresce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست برابری; ACAT; Advanced Compartmental Absorption and Transit; BCS; biopharmaceutical drug classification system; CAT; Compartmental Absorption and Transit; FD; fast dissolving; GR; gastric release; IR; immediate release; IVIVC; in vivo/in vitro correlations; MAE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست برابری; Biopharmaceutics Classification System (BCS); bioequivalence; excipients; oral absorption; permeability; cimetidine; acyclovir; ANDA; Abbreviated New Drug Application; BCS; biopharmaceutics classification system; BE; bioequivalence; HPMC; hydroxypropyl me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست برابری; Nanomedicine; Non-biological complex drugs; Iron; Tissue distribution; Organotropy; Generic medicine; Essential similarity; Bioequivalence; IIC; intravenous iron complex; IICs; intravenous iron complexes; NM; nanomedicine; NMs; nanomedicines; NBCDs; non-b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست برابری; continuous manufacturing; GMP; ICH; regulatory considerations; validation; control strategy; unit operations; stability; processing; bioequivalence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست برابری; intestinal absorption; salt selection; bioequivalence; biopharmaceutics classification system (BCS); in silico modeling; dissolution; food effects; formulation; gastrointestinal transit; oral absorption
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست برابری; Antiretroviral drugs; Bioequivalence; Generic drugs; Pharmacovigilance; SubstitutionAntirétroviraux; Bioéquivalence; Génériques; Pharmacovigilance; Substitution