آشنایی با موضوع

زمان سنجی علم تنظیم وقایع در زمان وقوع آنها است. برای مثال، از یک جدول زمانی یا دنباله ای از رویدادها استفاده می شود. کرونولوژی همچنین "تعیین توالی زمانی واقعی رویدادهای گذشته" است. زمان سنجی بخشی از دوره‌زایی است. این نیز بخشی از رشته تاریخ است، از جمله تاریخ زمین، علوم زمین، و مطالعه زمین شناسی در مقیاس زمان. زمان سنجی علم یافتن وقایع تاریخی در زمان است. در زمان سنجی از تاریخ شناسی و روش های تاریخی استفاده می شود.
در این صفحه تعداد 293 مقاله تخصصی درباره زمان سنجی یا گاه شناسی یا کرونولوژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زمان سنجی یا گاه شناسی یا کرونولوژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان سنجی یا گاه شناسی یا کرونولوژی; Monsoon; Seasonal swamp; OSL; Ln/Tn; Chronology; Radiocarbon; Age modelling; Australia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان سنجی یا گاه شناسی یا کرونولوژی; Leq; equivalent noise level; dBA; A-weighted decibel unit; Blood pressure; Chronology; Hemodynamics; Noise; Vascular resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان سنجی یا گاه شناسی یا کرونولوژی; Biogeography; Chronology; Taxonomy; Dispersal; Out of Africa; Homo; Early Pleistocene; Biogéographie; Chronologie; Taxonomie; Dispersion; Hors de l'Afrique; Homo; Pléistocène inférieur;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان سنجی یا گاه شناسی یا کرونولوژی; Neolithic; Funerary practices; Chronology; Radiocarbon dating; Statistical analysis and Bayesian modelling of radiocarbon dating;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان سنجی یا گاه شناسی یا کرونولوژی; U-series; Coeval stalagmites; Twin stalagmites; Palaeoclimate; Stable isotopes; Trace elements; Holocene; Central Europe; Slovakia; Western Carpathians; Chronology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان سنجی یا گاه شناسی یا کرونولوژی; OSL; Chronology; Archaic; Spit-bar; Lake Bonneville; Pleistocene; Geochronology; Arid lands; Deserts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان سنجی یا گاه شناسی یا کرونولوژی; Lower to Middle Palaeolithic transition; Belgium; Levallois; Discoid; Chronology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان سنجی یا گاه شناسی یا کرونولوژی; BSEI; Backscattered Scanning Electron Imaging; IODP; Integrated Ocean Drilling Program; NGRIP; North Greenland Ice Core Project; ODP; Ocean Drilling Program; OMZ; Oxygen Minimum Zone; OSL; Optically Stimulated Luminescence dating; SEM; Scanning Electron M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان سنجی یا گاه شناسی یا کرونولوژی; Patagonia; Lago Argentino; Holocene; Glacier; Morphology; Stratigraphy; Chronology; Climate response;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان سنجی یا گاه شناسی یا کرونولوژی; Social complexity; Long distance exchange network; Funerary architecture; Archaeology; Chronology; Ceramics; Beads; Dogon Country; Mali; West Africa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان سنجی یا گاه شناسی یا کرونولوژی; Cosmogenic radionuclide dating; Himalaya; Tibet; Glaciation; Moraine; Chronology; Gaussian;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان سنجی یا گاه شناسی یا کرونولوژی; Origin of microblade technology; Hunter–gatherer mobility; Upper Paleolithic; Chronology; Adaptive strategy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان سنجی یا گاه شناسی یا کرونولوژی; Agency; Practice; Chronology; Household archaeology; Social archaeology; Bayesian statistics; Mesoamerica; Central Mexico