آشنایی با موضوع

مردم‌نگاری یکی از مهم‌ترین روش‌های پژوهش در مطالعات مردم‌شناسی است. در اواخر قرن ۱۸ به منظور شناخت شیوه زندگی مردم قاره‌های دیگر به وسیله اروپائیان به کار برده شد و در قرن ۱۹ رونق گرفت. از نظر لغوی روش مردم نگاری یعنی، توضیح و معرفی یک قبیله یا قوم، ولی از نظر روشی، یعنی روش تحقیق عملی و مطالعة زمینه ای، و مجموعة روش های گردآوری اطلاعات جهت توصیف یک فعالیت خاص اجتماعی و یا نوع زندگی دسته ای از افراد جامعه می باشد. این روش ها صرفاٌ روش های توصیفی نیستند. اتنوگرافی نوعی تحلیل است. مردم نگاری با این اصل شروع می شود که هر گروه اجتماعی واقعیت خاص به خود را می سازد و دارای مفاهیم مورد قبول خود می باشند. بنابراین، یک مفهوم، زمانی معنی دارد که در موقعیت طبیعی و نه مصنوعی مورد مطالعه قرار گیرد. مردم نگاری به عنوان یک روش پژوهش، هم به عنوان یک تکنیک یا ابزار اندازه گیری و هم به عنوان یک نظریه یا تئوری مطرح می باشد. روش مردم نگاری، "مشاهده گر شرکت کننده و شرکت کنندۀ کامل را ایجاب می کند که پژوهش گر در ضمن زندگی در محیط مورد مطالعه علاوه بر شنیده ها اعمال افراد و وسائل پیرامون آنها را نیز مورد مطالعة دقیق قرار می دهد. ". مردم نگاری ابتدا در جوامع اولیه توسط مردم نگاران غربی اجرا می شد، ولی کم کم به خود جامعه های غربی نیز کشیده شد. مردم نگاری جهت اجرا مراحلی دارد. "مردم نگاری در واقع زمانی شروع می شود که خودِ پژوهشگر وارد زمینۀ تحقیقی بشود. " در واقع، "نه فقط در بین افراد و به مانند آنان زندگی کند، بلکه، به مانند آنان صحبت کرده و احساسات آنان را درک کند. " به تجربه ثابت شده است که مردم نگاران در گذر از این روش به اطلاعات بسیار دقیق و عمیق علمی دست یافته اند. به طوری که این نوع داده ها قابل مقایسه با داده هایی که به کمک روش های دیگر بدست آمده اند، نمی باشند. در مواقعی این اطلاعات فقط جنبۀ شناخت داشته، بنابراین، برای جامعۀ علمی مفید بوده اند. مردم نگاری در صورت خوب اجرا شدن می تواند از سویی در فهم بسیاری از نکات خوب فرهنگ جامعه که صورت می گیرد (بدون اینکه کنشگران آن عمل شناختی در مورد علل وجودی آنها داشته باشند) و از سوی دیگر، نکات منفی که باعث بی هنجاری و ناامنی و در نهایت مانع پیشرفت و توسعۀ جامعه می شود، مفید باشد.

در این صفحه تعداد 452 مقاله تخصصی درباره مردم نگاری، اتنوگرافی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده مردم نگاری، اتنوگرافی
مقالات ISI مردم نگاری، اتنوگرافی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مردم نگاری، اتنوگرافی; United Kingdom; Organ donation; Transplantation; Death and dying; Ethics; Ethnography; Clinical guidelines; Health professional practice; Organisations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مردم نگاری، اتنوگرافی; Participation; Policy process; Populism; Ethnography; Development management; Bangladesh; Health; Education;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مردم نگاری، اتنوگرافی; Qualitative; Focus group; Interview; Patient perspective; Phenomenology; Coding; Ethnography; Conceptual framework;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مردم نگاری، اتنوگرافی; UK; Patient safety; Professional boundaries; Medical-administrative boundary; Negotiated order perspective; General practice; Organisational routines; Ethnography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مردم نگاری، اتنوگرافی; Investigación cualitativa; Etnografía; Fenomenología; Narrativa; Teoría fundamentada; Qualitative research; Ethnography; Phenomenology; Personal narratives; Grounded theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مردم نگاری، اتنوگرافی; United States; Affordable Care Act; Risk; Insurance; Medical anthropology; Ethnography; Choice; Access to coverage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مردم نگاری، اتنوگرافی; Breast screening; Breast assessment; Patient experience; Ethnography; Qualitative research; Culture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مردم نگاری، اتنوگرافی; hustling; film school; film students; socialization; work; reputation; professionalization; cultural industries; creative career; precariousness; ethnography;