آشنایی با موضوع

رادار زمین نفوذ GPR یا یکی از انواع سیستم‎های راداری است که به منظور کشف اهداف در زیر سطح زمین به کار گرفته می‎شود. بیشترین کاربرد این سیستم در کشف خطوط لوله مدفون، محل تقاطع آنها، موقعیت نشت مواد از خطوط لوله مدفون، کشف چاه و تونل و همچنین مین و مواد منفجره زیر سطح زمین می‎باشد. اساس این روش مانند سایر سیستم‎های راداری در ارسال و دریافت امواج مایکرویو و تحلیل و پردازش آنها می‎باشد. نیاز به همکاری و بهره گیری از تخصص بخش‎های مختلف همچون الکترونیک، RF، آنتن، مکانیک، نرم افزار و طراحی صنعتی، طراحی و ساخت این سیستم‎ها را نیازمند تجربه و توان فنی و مدیریتی بالا نموده است. رادار نافذ زمین را می توان در انواع واسطه ها از جمله سنگ، خاک، یخ، آب، سنگ فرشهای خیابان و ساختمانها به کار برد بدین سان می توان اشیا مختلف را درون واسطه شناسایی کرد، از تغیرات آن مطلع شد و حفره ها و شکافها را بررسی کرد. این رادار به طور معمول از امواج رادیویی با بسامد بالا که معمولا به صورت قطبی در آمده اند بهره می برد و آنها را به درون زمین پراکنده می کند. زمانی که موج به شی دفن شده و یا به مرزی با ثابت دی الکتریک متفاوت می رسد آنتن گیرنده تغییرات موجود در سیگنالهای بازتاب شده را ثبت می کند. در مقام قیاس با روش لرزه نگاری بازتاب، اصول به کار رفته جز یک مورد همانند یکدیگر می باشند: در روش رادار نافذ زمین به جای بهره بری از انرژی صوتی از انرژی الکترومغناطیسی بهره می برد نتیجه آن که بازتاب ها در مرز به جای نشان دادن مقاومت متناوب صوتی به همراه ثابت دی الکتریک متفاوت ظاهر می شوند. محدوده عمق رادار نافذ زمین توسط میزان رسانایی الکتریکی زمین، بسامد مرکزی پراکنده شده و قدرت تابش محدود می شود به طوری که با افزایش رسانایی، محدوده عمق کاهش می یابد این رویداد به این دلیل رخ می دهد که انرژی الکترومغناطیسی در گرما سریع تر از بین می رود که نتیجه تضعیف سیگنال رسانی در عمق می باشد. نکته ارزشمند دیگر این است که بسامدهای بلندتر نمی توانند به اندازه بسامدهای کوتاه تر در عمق نفوذ کنند.
در این صفحه تعداد 317 مقاله تخصصی درباره رادار زمین نفوذ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رادار زمین نفوذ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادار زمین نفوذ; Coastal evolution; Ground penetrating radar; GPR; Strandplain; Beach ridge system; Coastal uplift; Holocene relative sea level changes; Makran; Chabahar Bay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادار زمین نفوذ; Concrete bridge decks; Visual Inspection; Ground Penetrating Radar; Condition assessment; Deterioration predictions; Quality Function Deployment; Weibull distribution; Reliability function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادار زمین نفوذ; CDW; construction and demolition waste; RMAS; recycled mixed aggregates with excavation soil; MRS; mixed recycled soil; FWD; falling weight deflectometer; IRI; international roughness index; NA; natural aggregates; RA; recycled aggregates; RCA; recycled c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادار زمین نفوذ; APHRODITE; Asian Precipitation - Highly Resolved Observational Data Integration Towards Evaluation (of Water Resources); ARI; annual recurrence interval; ASL; above sea level; DIAS; Data Integration and Analysis System; EFEO; École française d'Extrêm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادار زمین نفوذ; Soil freezing process; Yellow clay; Dielectric constant; Frequency domain reflectometry; Frozen soil model; FDR; frequency domain reflectometry; GPR; ground penetrating radar; TDR; time domain reflectometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادار زمین نفوذ; Ultra-wideband antennas; Antenna radiation patterns; Finite-Difference Time-Domain; Ground Penetrating Radar; Modeling; Simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادار زمین نفوذ; Relict foredune ridges; Transgressive dune; Optically stimulated luminescence; Ground penetrating radar; LiDAR topography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادار زمین نفوذ; Nondestructive evaluation; Photogrammetry; Finite element analysis; Damage mechanics; Ground penetrating radar; 3D modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادار زمین نفوذ; Fen stratigraphy; Peat properties; Gyttja; Ground penetrating radar; Electrical conductivity; Electrical resistivity imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادار زمین نفوذ; Neural networks; Laplace transform; Laplace transform artificial neural network; LTANN; Ground penetrating radar; Classification of a geological structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادار زمین نفوذ; Tsunami early warning system; Makran Subduction Zone; Ground penetrating radar; Storm surge; Cyclone; Early Bronze Age; High resolution digital elevation model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادار زمین نفوذ; GPR; Ground Penetrating Radar; ERT; Electrical Resistivity Tomography; AOD; above ordnance datum; Pingo; Lithalsa; Periglacial; Devensian; Geophysical;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادار زمین نفوذ; ground penetrating radar; finite-difference time-domain method; compaction monitoring; artificial neural network; pattern recognition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادار زمین نفوذ; GPR, ground penetrating radar; AASHTO, American Association of State Highways and Transportation OfficialsConcrete cover; Contour mapping; Non-destructive testing; Ground penetrating radar; Dielectric constant