آشنایی با موضوع

پروتروزوئیک (Proterozoic) یک ابردوران (ائون) زمین‌شناسی است. پیشین‌زیستی از ۲۵۰۰ میلیون سال پیش تا حدود ۵۴۲ میلیون سال پیش ادامه داشت و نمایانگر زمانی است که زیست هنوز قرار بود بر روی زمین گسترش پیدا کند. پیشین‌زیستی به سه دوران بخش می‌شود که به ترتیب زمانی پیشین‌زیستی دیرینه، پیشین‌زیستی میانه و پیشین‌زیستی نو نام‌گذاری شده‌اند. رویدادهای مهم این ابردوران پیدایش جو اکسیژن‌دار بر روی زمین در دوران میانه‌پیشین‌زیستی، ایجاد چندین یخچال طبیعی و پدید آمدن دوران ادیاکاران است که طی آن ارگانیزم‌های چندسلولی نرم‌تن فراوانی تکامل پیدا کردند. به علت کمبود اطلاعات سنگواره‌ای از پیشین‌زیستی، نمی‌توان به خوبی در مورد آب و هوای این ابردوران اظهار نظر نمود. به طور کلّی، تاریخ زمین را میتوان به دو بخشِ قبل از پیدایش حیات و بعد از آن تقسیم کرد. در این تقسیم بندی، بخش پیش از پیدایش حیات را اِئون یا اَبَردوران (Eon) پِرِکامبرین گویند که به معنی زندگی نهان است و قریب به 85 درصد از طول عمر زمین، یعنی از 4/6 میلیارد سال قبل تا شروع کامبرین (حدود 600-540 میلیون سال پیش) را در برمیگیرد. این ابردوران به سه دوران هادِئَن،آرکِئَن و پِروتِروزوئیک تقسیم میشود. هرکدام از دورانهای آرکئن و پروتروزوئیک نیز به دوره های مختلفی تقسیم­ میگردند؛ آرکئن به چهار دورۀ اِئوآرکئن، پالِئوآرکئن، مِزوآرکئن و نِئوآرکئن، و پروتروزوئیک نیز خود به سه دورۀ پالِئوپروتروزوئیک، مِزوپروتروزوئیکپ و نِئوپروتروزوئیک قسمت بندی میشوند. دوران پرکامبرین حدود دو میلیارد سال و دوران پروتروزوئیک هم بیش از دو میلیارد سال به طول انجامید. قسمت دیگر تاریخ زمین، بخش «بعد از پیدایش حیات» است که آن را ائون فانِروزوئیک مینامند که به معنی پیدازیستی یا زندگی آشکار است و در آن نشانه های متعددی از ظهور و وجود موجودات زندۀ مختلف دیده میشود. به زمان بین 570 تا میلیون2500 سال قبل را پروتروزوئیک نامیده اند. حد بین پروتروزوئیک و کامبرین را با پیدایش اولین تریلوبیت بنام اوله نوس (olenellus) و یا فالوپسیا (fallopcia) مشخص می کنند. تعیین سن سنگهای پروتروزوئیک بر اساس رادیومتریک صورت گرفته است. به طور کلی سنگهای مربوط به این ائون به دو دسته تقسیم شده اند: الف) سنگهایی با درجه درگرگونی بالا یا گرانولایت (Granulites) ب) سنگهای آذرین و رسوبی تخریبی اغلب دگرگون شده و به علت داشتن کلریت سبز رنگ هستند. به این دسته سنگها مجموعه سنگهای سبز(Green stone belt) می گویند. به علت کمبود اطلاعات فسیلی از پروتروزوئیک، نمی توان به خوبی در مورد آب و هوای این ائون اظهار نظر نمود. زمینهای پروتروزوئیک عبارتند از: 1. سپرها یا زمینهای ثابت: زمینهایی که کمتر تحت دگرگونی و فرسایش بوده اند. 2. فلات قاره ها: در قسمتهای چین خورده و یا در دره های مرتفع قرار گرفته اند.
در این صفحه تعداد 346 مقاله تخصصی درباره پروتروزوئیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروتروزوئیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتروزوئیک ; Proterozoic; Cambrian; tectonic setting; major geological events; interglacial epoch; source rock; microbial rock; intracratonic rift; play;