آشنایی با موضوع

ستاره گوی پرنور و بسیار داغی از پلاسما است که انسجام خود را توسط نیروی گرانش خود حفظ می‌کند. نزدیکترین ستاره به زمین خورشید است. بطور کلی ستارگان دارای مراحل مختلف جنینی، کودکی و جوانی و پیری هستند. پس از اکتشاف برابری جرم و انرژی توسط انیشتین، دانشمندان تشخیص دادند، که کلیه ستارگان باید تغییر و تحول یابند. هر ستاره هنگامی که نور (انرژی) پخش می‌کند، مقداری از ماده خویش را مصرف می‌کند. ستارگان همیشگی نیستند، روزی به دنیا آمده‌اند و روزی هم از دنیا خواهند رفت. ستارگان گوی های بزرگی از گاز بسیار گرم هستند که بواسطه نورشان می درخشند. در سطح دمای آنها هزاران درجه است و در داخل دمایشان بسیار بیشتر است. در این دماها ماده نمی‌تواند به صورتهای جامد یا مایع وجود داشته باشد. گازهایی که ستارگان را تشکیل می‌دهند بسیار غلیظتر از گازهایی هستند که معمولا بر سطح زمین وجود دارند. چگالی فوق العاده زیاد آنها در نتیجه فشارهای عظیمی است که در درون آنها وجود دارد. ستارگان در فضا حرکت می‌کنند، اما حرکت آنها به آسانی مشهود نیست. در یک سال هیچ تغییری را در وضعیت نسبی آنها نمی‌توان ردیابی کرد، حتی در هزار سال نیز حرکت قابل ملاحظه‌ای در آنها مشهود نمی‌افتد. یک ستاره حداقل در بخشی از عمر خود، به دلیل همجوشی گرماهسته‌ای هیدروژن به هلیم در مرکز آن، می‌درخشد. انرژی ایجاد شده از بخش درونی ستاره می گذرد و به فضای بیرونی اطراف تابیده می شود. وقتی ذخیره هیدروژن در هسته یک ستاره رو به اتمام می رود، تقریباً تمام عناصر طبیعی سنگینتر از هلیم از طریق سنتز هسته ای، یا در برخی از ستارگان از طریق سنتز هسته ای ابرنواختری در هنگام انفجار آن ها پدید می آیند.
در این صفحه تعداد 446 مقاله تخصصی درباره ستاره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ستاره (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; Bone morphogenetic protein (BMP); Granulosa cells; Metformin; Smad and steroidogenesis; ActRII; activin type-II receptor; ALK; activin receptor-like kinase; AMPK; AMP-activated protein kinase; BMP; bone morphogenetic protein; BMPRII; BMP type-II receptor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; HMG-CoA R; 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase; 3α-diol; 5alpha-androstane-3alpha,17beta-diol; 3β-diol; 5alpha-androstane-3beta,17beta-diol; 7α-OH; 7α-hydroxycholesterol; 7β-OH; 7β-hydroxycholesterol; 7-keto; 7-ketocholesterol; 24(S)-OH;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; Food allergy; peanut allergy; egg allergy; allergy prevention; EAT; Enquiring about Tolerance Study; FA; Food allergy; ITT; Intention to treat; LEAP; Learning Early about Peanut Allergy; LEAP-On; Twelve-month extension of the LEAP study: Persistence of Or
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; Particle swarm optimization; Differential evolution; Optimization; Population topology; Social network; Cellular; Distributed; Static; Dynamic; Ring; Wheels; Random; von Neumann; Star; Hierarchical; Niching; Multiswarm; Subswarm; Subpopulation; Heterogene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; PVC; Sperm; Testosterone; Histology; Resveratrol; Fertility; BPA; Bisphenol A; CLIA; Chemiluminescence Immunosorbent assay; DSP; Daily Sperm Production; H2O2; Hydrogen peroxide; HOS; Hypo-osmotic swelling; HRP; Horse Radish peroxidase; 3β HSD; 3β hydrox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; AC; adenylate cyclase; ALK; activin receptor-like kinase; ActRII; activin type-II receptor; BMP; bone morphogenetic protein; BMPRII; BMP type-II receptor; FSH; follicle-stimulating hormone; FSHR; FSH receptor; GDF; growth and differentiation factor; GIP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; 3βHSD; 3β-hydroxysteroid dehydrogenase; 17βHSD; 17β-hydroxysteroid dehydrogenase ; cDNA; complementary DNA; DBP; dibutyl phthalate; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; GD; Gestation day; HMG-CoA reductase; 3-hydroxy-3-methylglutaryl coe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; ERα; Estrogen receptor α; DOHaD; Developmental Origins of Health and Disease; Estradiol; 17β-Estradiol; StAR; Steroidogenic acute regulatory protein; P450scc; Cholesterol side chain cleavage cytochrome P450scc; 3β-HSD; 3β-hydroxysteroid dehydrogenase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; ZG; zona glomerulosa; Ang II; angiotensin II; PA; primary aldosteronism; APA; aldosterone-producing adenoma; IHA; idiopathic hyperaldosteronism; FH; familial hyperaldosteronism; CYP11B2; aldosterone synthase; StAR; steroidogenic acute regulatory protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; Androgens; Intracrinology; Steroid biosynthesis; Hormone-dependent cancer; Testosterone; 11-oxygenated androgens; 11KA4; 11-keto-androstenedione; 11KDHT; 11-keto-5α-dihydrotestosterone; 11KT; 11-keto-testosterone; 11OHA4; 11β-hydroxy-androstenedione; 11
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; SI; soybean isoflavone; StAR; steroidogenic acute regulatory; P450scc; cholesterol side chain cleavage enzyme; 3β-HSD; 3β-hydroxysteroid dehydrogenase; GnRH; gonadotropin-releasing hormone; FSH; follicle stimulating hormone; LH; luteinizing hormone; T;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; CAT; catalase; Cyp11a1; cytochrome P45011A1; GD; gestational days; H2O2; hydrogen peroxide; Hsd3b1; 3β-hydroxysteroid dehydrogenase; MDA; malondialdehyde; PFOA; perfluorooctanoic acid; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; StAR; steroi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; StAR; Steroidogenesis; CRTC; SIK; TIS11B; 3′EU; extended 3′UTR; ACTH; adrenocorticotropic hormone; AMG; aminoglutethimide; CBP; CREB binding protein; CREB; cAMP responsive element binding protein 1; CRTC; CREB regulated transcription coactivator; CBD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; pediatric heart transplant; adolescent donors; donor refusal reasons; OPTN; Organ Procurement and Transplant Network; PCNT; pediatric candidate (age ≤17 years at listing) who refused adolescent donors and never underwent transplantation; PCT; pediatric
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; Food allergy; hen's egg allergy; allergy prevention; atopic eczema; oral tolerance; randomized controlled trial; complementary feeding; DBPCFC; Double-blind, placebo-controlled food challenge; EAT; Enquiring About Tolerance; FPIES; Food protein-induced
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; Curriculum; obstetrics; gynecology; simulation; medical education; competency-based education; ACGME; Accreditation Council for Graduate Medical Education; BOEG; Better Education for Obstetrics and Gynecology; CBD; Competence by Design; CBME; competency-b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; Defective fuel; Fission product release; Diffusion; Recoil release; Visual_DETECT; STAR; Delayed-neutron monitoring; Fuel reliability indicator;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; ANOVA; analysis of variance; BSA; bovine serum albumin; BW; body weight; CYP11A1; cytochrome P450scc; ECL; enhanced chemiluminescence; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; HDL; high-density lipoprotein; H&E; hematoxylins & eosin; HFPD; high-fat, high
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; Cd; cadmium; Zn; zinc; Cu; copper; CdCl2; cadmium chloride; bCd; whole blood Cd; bpCd; blood plasma Cd; sCd; serum Cd; spCd; seminal plasma Cd; uCd; urine Cd; 8 -OHdG; 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; E2; estradiol; FSH; follicle stimulating hormone; T; tes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; 11KT; 11-ketotestosterone; 17bhsd; 17β-hydroxysteroid dehydrogenase; 17P; 17α-hydroxyprogesterone; 17,20bP; 17,20β-dihydroxy-4-pregnen-3-one; 20b-HSD; 20β-hydroxysteroid dehydrogenase; 20βS; 17,20β,21-trihydroxy-4-pregnen-3-one; actRIIB; activin rec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; 3β-HSD; 3β-hydroxy steroid dehydrogenase; ANOVA; analysis of variance; AR; androgen receptor; BTB; blood-testis barrier; Cx43; connexin 43; DBP; dibutyl phthalate; DMSO; dimethylsulfoxide; EED; environmental endocrinal disruptor; FBS; fetal bovine serum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; Mice; Leydig cells; HSD3B; Cell morphology; Hsd3b6; hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 6; Cyp17a1; cytochrome P450, family 17, subfamily a, polypeptide 1; Star; steroidogenic acute regulatory protein; Cyp11a1; cytoc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; Allergy prevention; Dietary intervention; Early introduction; Food allergy; Paediatrics; IgE; Immunoglobulin E; WHO; World Health Organization; Th-2; T-helper type 2; FLG; Filaggrin; STAR; Solids Timing for Allergy Research; HEAP; Hen's Egg Allergy Preven
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; HPA axis; hypothalamic-pituitary-adrenal axis; ACTH; adrenocorticotropic hormone; MC2R; melanocortin 2 receptor; ZFR; zona fasciculate-reticularis; StAR; steroidogenic acute regulatory protein; Acrolein; Corticosterone; Zona fasciculata-reticularis; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; ACEI; angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB; angiotensin receptor blocker; ASTRAL; Angioplasty and STent for Renal Artery Lesions; CI; confidence interval; CKD; chronic kidney disease; CORAL; Cardiovascular Outcomes in Renal Atherosclerotic Lesions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; BSS; borderline self-sustaining; CI; confidence interval (%); MC; moisture content (%); HHV; higher heating value (kJ/g); HHVdb; dry biosolids higher heating value (kJ/g); LHVb; biosolids lower heating value (kJ/g); LHVes; effective system lower heating v
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; CERT; ceramide transfer protein; CETP; cholesteryl ester transfer protein; ER; endoplasmic reticulum; FABP; fatty acid-binding protein; FFAT; diphenylalanine in an acidic tract; GAP; GTPase-activating protein; GEF; guanine nucleotide exchange factor; GLs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; 17β-HSD; 17-beta hydroxysteroid dehydrogenase; MLHI; MutL Ecoli homolog 1; 2,5-HD; 2,5-n-hexandione; MMPs; Matrix metalloproteinases; AHr; Aryl Hydrocarbon receptor; MRP1; Multi-drug Resistance protein 1; Akr1c; Aldo-keto reductase family; NF-κβ; Nucle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; Triclosan; Exposure; Reproductive endocrine-disruption; Steroidogenesis; Hormone receptor; TCS; triclosan; EDCs; endocrine-disrupting chemicals; PCPs; personal care products; NOAEL; no observed adverse effect level; NHANES; national health and nutrition e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; RA; retinoic acid; Retinoids; RA and its derivatives; atRA; all-trans RA; RAR; retinoic acid receptor; RXR; retinoid X receptor; LXR; liver X receptor; PKA; protein kinase A; (Bu)2cAMP; dibutyryl adenosine 3′,5′ cyclic monophosphate; StAR; steroidogen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; CL; corpus luteum; CYP; cytochrome P450 oxidase; EL; Eurasianlynx; freshCL; freshly formed CL; HSD; hydroxysteroid dehydrogenase; IL; Iberian lynx; P4; progesterone; perCL; persistent CL; SRD; steroid reductase; STAR; steroidogenic acute regulatory protei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; C; Combined; FAB; Functional assessment battery; MeSH; Medical Subject Headings; PM; Phentolamine mesylate; RCT; Randomized controlled trials; STAR; Soft-tissue anesthesia recovery; U; Unspecified; W-B-PRS; Wong-Baker FACES Pain Rating Scale;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; ABCA1; ATP binding cassette transporter A1; DHCR7; 3β-hydroxysterol Δ7-reductase; CRH; corticotropin releasing hormone; 7DHC; 7-dehydrocholesterol; 7DHP; 7-dehydropregnenolone; HPA; hypothalamic-pituitary-adrenal axis; GH; growth hormone; MC-R; mela
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ستاره; AC; adenylyl cyclase; AKT; protein kinase B; AMPK; AMP-activated protein kinase; AnR; androgen receptor; ARF6; ADP ribosylation factor 6; CaMK; Ca2+-calmodulin dependent kinase; CaMKK; CaMK kinase; cAMP; cyclic adenosine 3′,5′-monophosphate; CDK5; cyc