آشنایی با موضوع

مدیریت پایدار جنگل نوعی مدیریت برای دستیابی به اهداف مشخص، با توجه به استمرار کارکردهای مطلوب جنگل، بدون اثر نامطلوب بر روی محیط فیزیکی و اجتماعی است. مفهوم معیارها و شاخص‌ها برای مدیریت پایدار جنگل مستلزم توسعه و گسترش هر چه بیشتر پژوهش‌ها در سطوح محلی است. موضوع مدیریت جنگل با هدف استمرار تولید، در حدود سال های 1990 به مدیریت پایدار جنگل متحول گردید. این عنوان بر سه پایه اصلی مسائل اجتماعی-اقتصادی، اکولوژیکی و زیست محیطی استوار است و به طور کلی دارای اصول، معیارها و شاخص هایی است که بر اساس آنها می توان از اجرای صحیح اصول مطمئن شد. علی رغم اقدامات سخت گیرانه کارگزاری های مختلف بخش دولتی، تخریب منابع طبیعی همچنان ادامه دارد. این مسئله نیاز به مدیریتی سازگار برای حفاظت جنگل با تاکید بر همکاری جوامع محلی را ضروری می کند. برای کاهش تخریب در جنگل و تبدیل عاملیت تخریب انسانی به عوامل سازنده در منابع طبیعی، توانمندسازی جوامع محلی و استفاده از دیگر ظرفیت ها از اقدامات مزیت دارد و ضرورت های اجرایی غیر قابل اغماض است. مفهوم مدیریت پایدار جنگل به دلیل پیچیدگی ذاتی که دارد، عموما از سوی افراد به مساله ای دردسرساز، وضعیتی بغرنج و موضوعی که فقط برای متخصصین قابل فهم است تعبیر می شود. دو رویکرد مهم و راهبردی برای فعالیت های پایدار جنگل داری توصیه می شود. نخست، استفاده از شاخص ها و معیارها برای مدیریت پایدار جنگل و دوم، اتخاذ رویکرد به اصطلاح اکوسیستم در مدیریت جنگل ها مد نظر قرار گیرد.
در این صفحه تعداد 206 مقاله تخصصی درباره مدیریت پایدار جنگل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدیریت پایدار جنگل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت پایدار جنگل; Uneven-aged stands; Height-diameter curves; Sustainable forest management; International forest policy; Guide curves; AIC; Akaike's Information Criterion; B-R; Bertalanffy-Richards model; dbh; diameter at breast height; EF; expansion factor; EFT; Europe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت پایدار جنگل; Climate change; Vulnerability assessment; Adaptation; Community of practice; Science-management partnerships; Sustainable forest management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت پایدار جنگل; Sustainable forest management; Timber production; Green business; Concessionary forestry; Concessions; Business model; Green economy; Eco-innovation; Africa rainforests; Forest governance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت پایدار جنگل; Multi-functional forestry; Sustainable forest management; Ecosystem services; Forests; Woodland; Ecosystem approach; Politics; Policy discourses; Interdisciplinary;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت پایدار جنگل; (EU); European Union; (NFIs); National Forest Inventories; (SDGs); Sustainable Development Goals; (FAO); Food and Agriculture Organization of the United Nations; (C&I); Criteria and Indicators; (SFM); Sustainable Forest Management; (FRA); Global Forest Re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت پایدار جنگل; Forest inventory; Marketable volume; Reduced-impact logging; Carbon storage; Sustainability indicator; Sustainable forest management
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت پایدار جنگل; LLT; large living trees density; LAB; live aboveground biomass; QMD; quadratic mean diameter; CWD; coarse woody debris volume; Literature search; Forest dynamics; Sustainable forest management; Carbon sequestration; Biodiversity; Late-successional forests
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت پایدار جنگل; Agroforestry; Indigenous knowledge; Medicinal plants; Participatory action research; Sloping Land Conversion Programme; Sustainable forest management; Traditional forest knowledge; Watershed restoration
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت پایدار جنگل; CNCA; Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China; CNY; Chinese Yuan Renminbi; ECBP; EU-China Biodiversity Programme; ICDP; Integrated Conservation and Development Project; IMO; Institute for Market Ecology; IUCN; Inte