آشنایی با موضوع

آلیاژهای آلومینیوم آلیاژهایی با خاصیت فلزی هستند که معمولاً شامل ۹۰–۹۶٪ آلومینیوم بوده و علاوه بر آن دارای یک یا چند عنصر دیگر هستند که به منظور بهبود خواص به آلومینیوم افزوده شده‌اند. معمولاً این آلیاژهای علاوه بر عناصر آلیاژی اصلی شامل چندین عنصر آلیاژی فرعی نیز هستند که مقدار بسیار کمی داشته ولی تأثیر زیادی بر خصوصیت‌های آنها دارند. آلیاژهای آلومینیوم به دو گروه بزرگ آلیاژهای ریختگی (Alloys Casting) و کارپذیر یا نوردی (Alloys wrought) تقسیم می شوند، که آلیاژ های نوردی بیش از ۸۰ درصد حجم کل آلیاژهای مصرفی آلومینیوم را در بر می گیرند. آلیاژهای کار پذیر یا نوردی: آلیاژهای نوردی بر اساس استاندارد(A. A (Associatian Aluminium به هشت گروه ۱xxx تا ۸xxx بر اساس نوع فلزات تشکیل دهنده تقسیم می شوند؛ آلیاژهای کارپذیر آلومینیوم آلیاژ هایی هستند که از طریق مکانیکی به شکل مورد نظر در می آیند. برخی از این آلیاژ ها را می توان توسط عملیات حرارتی خاص تقویت نمود و برخی دیگر قابل عملیات حرارتی نیستند. آلیاژ های کار پذیر بر اساس عنصر اصلی آلیاژی خود به هشت گروه تقسیم و هر یک از آلیاژهای هر گروه توسط A. A (جامعه آلومینیوم )، با یک عدد چهار رقمی نام گذاری گردیده اند. آلیاژهای ریختگی: آلومینیوم آلیاژهایی هستند که از طریق ریخته گری به شکل مورد نظر در آورده می شوند. این آلیاژها نیز برخی قابل عملیات حرارتی و بعضی غیر قابل عملیات حرارتی هستند. هریک از این آلیاژها نیز توسط A. A با یک عدد چهار رقمی که بین ارقام چهارم و سوم از سمت چپ یک نقطه قرار گرفته است نام گذاری گردیده اند. علائم نامگذاری حالات سختی و انواع عملیات حرارتی که عموماً توسط بیشتر صنایع مورد استفاده قرار می گیرد بر پایهنظام دسته بندی آمریکایی (A. A) می باشد. این سیستم هر دو گروه آلیاژهای غیر قابل عملیات حرارتی(کرنش سختی پذیر) و آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر را در بر میگیرد. علائم نامگذاری مذکور توسط جامعه آلومینیم(A. A) در قالب مجموعه های «اطلاعات و استاندتردهای آلومینیم» و«عملیات تمپر سختی برای محصولات آلومینیم و آلیاژهای آن» تعریف شده اند. این نظام دسته بندی A. A به منظور استفاده در کشورهای (CEN) در استانداردهای اروپایی (EN515) برای آلومینیم و آلیاژهای کارپذیر آن نیز توسعه یافته است. همچنین دیگر سازمانهای بین المللی نظیر ISO وAECMA هم از این طبقه بندی استفاده می کنند. علائم نامگذاری حالات و عملیات مختلف بر روی آلیاژهای آلومینیم بصورت یک پسوند مورد استفاده قرار می گیرند که پس از نشانه نامگذاری آلیاژ با یک خط پیوند(-) از این نشانه جدا میشوند. عملیات و حالات اصلی با حروف پسوندF،O،H،WوT معرفی می شوند و بدنبال این حروف یک یا چند عدد می آید. این اعداد نشاندهنده بخشهای فرعی عملیات اصلی می باشند.
در این صفحه تعداد 589 مقاله تخصصی درباره آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; Aluminium alloy; High pressure die casting; High strength; High ductility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; Ultrasonic welding; Analytical model; Intermetallic compounds; Copper; Aluminium alloy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; Laser shock processing; Aluminium alloy; Wear; Microhardness; Residual stress; Microstructure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; Laser additive manufacturing; Aluminium alloy; Laser metal deposition; Pre-heating; Microstructure; Tailored geometrical shape;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; Aircraft lap joint; Aluminium alloy; Carbon fibre reinforced epoxy; Rivet; Adhesive; Finite element analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; machining; aluminium alloy; deformation; effectiveness; machining time; High Speed Cutting; High Performance Cutting; thin-walled elements;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; Aluminium alloy; Column tests; Extruded I-section; Compressive buckling strength; Fixed-pinned end condition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; Mixed material joint; Aluminium alloy; Galvanized steel; Gas metal arc joining; Lap joint;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; Hybrid joints; Riveting; Composites; Aluminium alloy; Environmental degradation; Salt-fog;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; Cold metal transfer; Aluminium alloy; Processing parameter; Energy input process; Weld geometry; Additive manufacturing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; Scanning Kelvin Probe (SKP); Force modulation microscopy (FMM); Confocal Raman spectroscopy; Epoxy resin; Aluminium alloy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; machinability; surface roughness; abrasive waterjet; study of quality; aluminium alloy; optical profilometer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; Friction stir spot welding; Expelled flash properties; Flash morphology; Aluminium alloy; Welding parameters; Tool profiles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; Sheet forming; Ironing; Lubricant pockets; TiCN-based cermet die; Stainless steel; Seizure; Surface texture; Ironing load; Aluminium alloy; WC-Co die; Cup shape
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; Corrosion fatigue; Anodization; Sealing process; Aluminium alloy; Fatigue lifetime;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; Aluminium alloy; Fillet welds; Heat affected zone; Plastic anisotropy; Failure; Finite element analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; Aluminium alloy; Artificial ageing; Retrogression; Hardness; UTS; Microstructure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; Grain refinement; Shear spinning; Deformation bands; Deviation ratio; Aluminium alloy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; Recrystallization texture; Microstructure; Second-phase particle; Heating rate; Concurrent precipitation; Aluminium alloy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; Aluminium alloy; C-channel; Extrusion; Machining swarf; Mechanical property; Solid-state recycling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیوم; aluminium alloy; corrosion protection; constant phase element (CPE); Young impedance permittivity; water uptake;