آشنایی با موضوع

توالی کاشت گیاهان مختلف برای یک یا چند سال براساس نظم و ترتیب خاص در یک زمین ثابت را تناوب زراعی می گویند. رعایت تناوب زراعی یکی از موثر ترین راههای سالم سازی زراعی است. کشت مستمر و پی در پی گیاه در یک قطعه زمین باعث افزایش حشرات، کنه ها، نماتد ها و علف های هرزی که روی آن گیاه رشد و نمو می کنند شده و خسارات زیادی به بار می آورند. هر خانواده گیاهی، آفات مخصوصی دارد که معمولا قادر نیست به جنسها و گونه های گیاهی دیگر ضرر بزند. در زراعت های پشت سرهم، عملیات مبازه همه ساله چندین بار تکرار می شود که ادامه و تکرار آنها علاوه بر آلوده کردن محیط زیست و کاهش نسبی حاصل خیزی خاک اکثرا سبب پیدایش گروه های مقاوم در حشره کنه ها می شود. اگر تناوب زراعی رعایت شود، تا حدزیادی آسیب رسانی آفت ها و عوامل بیماری زا، کاهش پیدا خواهد کرد. در واقع تناوب کشت در کاهش جمعیت حشرات، بیماری ها و نماتد ها نقش بزرگی را بر عهده دارد. مهمترین هدف اجرای تناوب زراعی، افزایش تولید محصولات زراعی می باشد که با دنبال کردن اهداف زیر قابل دستیابی است: ١− حفظ و افزایش حاصلخیزی خاک. ٢− جلوگیری از زیاد شدن مواد سمی در خاک. ٣−جلوگیری از فرسایش خاک. ٤− کنترل علفهای هرز. ٥−کنترل آفات و بیماریهای گیاهی. ٦−استفاده مناسب از منابع آب قابل استفاده برای آبیاری. ٧−توزیع نیروی انسانی و ماشین آلات. ٨−عوامل اقتصادی اصول تناوب: در یک برنامه تناوب زراعی، نوع محصولات زراعی، و ترتیب کشت آنها با توجه به اصول کلی زیر مشخص می گردد: الف) کشت محصولات انتخاب شده باید از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. ب) از کشت پشت سرهم گیاهان هم خانواده و گیاهان دانه ای (غلات یا حبوبات) تا حد امکان خودداری گردد. ج) بقولات دانه ای ( لوبیا )، بین دو محصول وجینی و یا قبل ازغلات دانه ریز (گندم وجو) قرار گیرند. د)گیاهان خانواده بقولات حتی در مواردی که یک گیاه برای تولید دانه و گیاه دیگر برای تولید علوفه باشد، پشت سر هم کشت نشوند. و) محصولات وجینی بعد از گیاهان علو فه ای یا کود سبز قرار گیرند. ه)از کشت متوالی گیاهانی که دارای آفات و بیماریهای مشترک هستند، خودداری گردد. کشت گندم به مدت چند سال در یک زمین محصول تولید خواهد نمود، ولی این کار از نظر تکنیک زراعی مناسب و صحیح نیست. بهترین گیاه قبل از گندم طبق تجارب زیادی که حاصل شده است گیاهی است که خواص فیزیکی خاک را اصلاح نموده وسبب بالا رفتن حاصلخیزی خاک شود. این نباتات عبارت اند از سیب زمینی، چغندرقند، حبوبات، سبزیجات و نباتات روغنی.
در این صفحه تعداد 374 مقاله تخصصی درباره توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; DET; diffusive equilibrium in thin films; DGT; diffusive gradient in thin films; DIFS; DGT induced fluxes in soils and sediments model; k−1; desorption rate constant; Kd; equilibrium distribution coefficient between solid phase and soil solution; MBP; m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; NT; no-till; CT; conventional tillage; CS; cropping system; RM; residue management; M; monocropping; CR; crop rotation; R; residues; noR; no residues; Ai; aridity index; Tai; treschold Ai; No-till; Aridity index; Durum wheat;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Crop rotation; Crop yield; Herbicides; Long-term field trial; Weather; Weed population;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; C; carbon; NT; no-till; SOC; soil organic carbon; CA; conservation agriculture; TOC; total organic carbon; V%; base saturation; Al; aluminum; NV; natural vegetation; PCA; principal component analysis; CECeffective; cation exchange capacity; Mg2 +;  magn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Crop rotation; Maize lethal necrosis; Net present value; Ethiopia; Kenya;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; BD; bulk density; C/N; carbon to nitrogen ratio; CO2; carbon dioxide; CH4; methane; CCC; continuous corn rotation; CS; corn phase of the corn soybean rotation; CSW; corn phase of the corn-soybean-wheat rotation; GHG; greenhouse gas; GWP; global warming po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Canola; Crop rotation; Glucosinolates; Microbial community; PLFA; Wheat; AM fungi; arbuscular mycorrhizal fungi; BGA; β-glucosidase enzyme activity; CV; canonical variate; DEA; dehydrogenase enzyme activity; DFA; discriminant function analysis; Gram−;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Crop rotation; Intercropping; Profitability; Maize; Reduced tillage; Soil conditions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Bacteria; Crop rotation; Enzyme activity; Fungi; Long-term fertilization; PLS-PM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Crop rotation; Crop yield response; Dynamic optimization; Farm economics; Risk aversion; Sustainable intensification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Biofuel; Ecosystem services; Crop rotation; Jatropha; Castor oil; Caatinga;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Macroarthropods; Earthworms; Extensive organic farming; No till; Crop rotation; Sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Diffuse water pollution; Nitrogen load reduction; Farm scale measures; Landscape measures; Cropping systems; Crop rotation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; aggregate size fractions; clay content; crop rotation; organic inputs; soil aggregates; soil particles; soil physical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Rice straw; Crop rotation; Rhizosphere; Zea mays; Paddy soil; DNA-SIP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Diversification; Farm specialization; Crop rotation; Yield stability; Long-term experiment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Agricultural management; Crop rotation; Land use effects; Soil physical proprieties; No-till; Soil use and management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Arbuscular mycorrhizal fungi; Crop rotation; Nitrogen; Phosphorous; Water use efficiency; Wheat yield;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Crop rotation; Musa AAB; Plantain; Pratylenchus; Radopholus; Helicotylenchus; Meloidogyne;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Organic farming; Conventional farming; Cereals; Grain legumes; Grass-clover; Crop rotation; Yield gap;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; N balance; N leaching; Ammonia volatilization; N2O emission; Crop rotation; Biogas residues;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Rain-fed rice field; Crop rotation; Greenhouse gas; Soil carbon budget; Soil organic carbon stock; Rice yield;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Crop rotation; Farming system; Sustainability indicators; Soil management; Wetland;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Algal biofuel; Microalgae cultivation; Growth medium recycling; Crop rotation; Algae harvesting; Meta-analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Western Corn Rootworm; Integrated land use modelling; Crop rotation; Efficient crop management strategy; Climate change;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; PR; perennial ryegrass; TF; tall fescue; OG; orchardgrass; AR; Italian (or annual) ryegrass; WW; winter wheat; BENT; bentgrass; FF; fine fescue; Crop rotation; Pre-crop; Following crop;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Integrated crop-livestock systems; Economic performance; Enterprise budget analysis; Long-term agricultural research; Crop rotation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; crop rotation; crop yield; food security; integrated soil fertility management; organic sources; nutrient-use efficiency; sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Crop rotation; Life Cycle Assessment; Environmental impact; Agricultural systems; Farm optimization; Mixed-integer linear programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Crop rotation; Greenhouse gas; Rice production; Trace gas emissions; Variety selection; Alfisols; Albaqualfs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Agroforestry; Annual crop frequency; Crop rotation; Establishment success; Tree planting; Tree survival
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Iron(III) reducing bacteria; High-throughput barcode sequencing; Fe3+ reduction; Crop rotation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Aggregates; Tillage; Crop rotation; X-ray CT; Tensile strength; Shape; Porosity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی کاشت، کشت تناوبی، تناوب کشت، تناوب زراعی; Pesticide use intensity; Crop rotation; Treatment Frequency Index (TFI); On-farm data; Germany; Tillage; Riskiness