آشنایی با موضوع

غدد بدن به دو دسته ی برون ریز و درون ریز تقسیم بندی می شوند. غدد برون ریز، بیشتر ترشحات خود را به مجاری بدن می ریزند ولی غدد درون ریز یا غدد اندوکرین، ترشحات خود را که هورمون ها نام دارند، به خون می ریزند. بیماری های غدد درون ریز مربوط به این هورمون ها هستند. غدد درون ریز بدن هورمون هایی ترشح می کنند که تقریباً بر همه سلول ها، اندام ها و عملکردهای بدن اثر می گذارد. سیستم درون ریز در تنظیم وضعیت روانی، رشد، عملکرد بافت ها، و متابولیسم و همچنین عملکردهای جنسی و فرایندهای تناسلی بدن، بسیار سودمند است. سیستم درون ریز مسئول فرایندهایی از بدن است که کد صورت می گیرد، مثل رشد سلولی. فرایندهای سریعتر مثل تنفس و حرکت بدن توسط سیستم عصبی کنترل می شوند. اما بااینکه سیستم عصبی و سیستم درون ریز، دستگاه هایی کاملاً جدا از هم هستند، معمولاً برای بهبود عملکردهای بدن، با هم عمل می کنند. پایه و بنیاد سیستم درون ریز، هورمون ها و غدد هستند. هورمون ها بعنوان پیام رسان های شیمیایی بدن، اطلاعات و دستورات را از یک گروه سلولی به گروه دیگر منتقل می کند. گرچه انواع مختلفی از هورمون ها در جریان خون گردش دارند، اما هرکدام فقط روی سلولی تاثیر می گذارد که ژنتیکی برای دریافت و واکنش به پیام های آن برنامه ریزی شده است. سطح هورمون ها می تواند تحت تاثیر عواملی مثل استرس، عفونت ها و بیماری ها، و تغییرات در توازن مایعات و موادمعدنی خون قرار گیرد. یک غده مجموعه ای از سلول هاست که موادشیمیایی تولید و ترشج کرده و بیرون می دهد. غده موادی را از خون انتخاب کرده و بیرون می کند، روی آنها فرایندهایی انجام می دهد و موادشیمیایی حال را برای استفاده در یک نقطه از بدن آزاد می کند. برخی از انواع غدد، ترشحات خود را در نواحی خاص آزاد می کنند. برای مثال، غدد برون ریز، مثل غدد عرق و براقی، ترشجات خود را در پوست یا داخل دهان آزاد میکنند. غدد درون ریز، بیش از ۲۰ هورمون اصلی بدن را مستقیماً وارد جریان خون می کند تا در آنجا به سلول های دیگر در نواحی مختلف بدن منتقل شوند. غدد اندوکرین شامل اجزای زیر می باشند: غدد آدرنال ( فوق کلیه): دو غده که بر روی کلیه های قرار دارند و هورمون کورتیزول آزاد می کنند. هیپوتالاموس: بخش میانی تحتانی مغز است که برای آزاد کردن هورمون ها از هیپوفیز پیغام ارسال می کند. تخمدان ها: اندام های باروری جنس مونث هستند که هورمون های جنسی تولید می کنند. سلول های جزایر لانگرهانس در پانکراس: سلول هایی در پانکراس که آزاد شدن هورمون انسولین و گلوکاگن را کنترل می کنند. پاراتیروئید: چهار غده کوچک در گردن که در رشد و نمو استخوان نقش دارند. غده ی پینه آل: غده ای که در نزدیک بخش مرکزی مغز است و ممکن است با الگوهای خواب در ارتباط باشد. غده ی هیپوفیز: غده ای که در قاعده ی مغز قرار دارد و در پشت سینوس ها جا گرفته است. اغلب این غده به نام غده ی مادر نامیده می شود، بر روی بسیاری از هورمون های دیگر هم اثر دارد، بویژه بر روی تیروئید. مشکلات مرتبط با این غده می تواند بر روی رشد، چرخه های قاعدگی زنانه، و آزاد شدن شیر از پستان اثر گذار باشد. بیضه ها: غدد تولید مثلی جنس مذکر هستند که اسپرم و هورمون جنسی مردانه می سازند. تیموس: غده ای در بخش فوقانی قفسه سینه که به سیستم ایمنی بدن در ابتدای زندگی کمک می کند. تیروئید: غده ای پروانه ای شکل در بخش جلویی گردن که متابولیسم را در کنترل دارد
در این صفحه تعداد 622 مقاله تخصصی درباره اختلالهای غدد درون ریز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اختلالهای غدد درون ریز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالهای غدد درون ریز; EDC; endocrine disrupting chemical; PCB; polychlorobiphenyl; TCDD; 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin; BPA; bisphenol A; ER; estrogen receptor; EST; estrogen sulfotransferase; HFHS; high-fat high-sucrose; DEHP; Di-[2-ethylhexyl]-phthalate; GTT; glucose t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالهای غدد درون ریز; CI; confidence interval; DBCP; dibromochloropropane; DDE; dichlorodiphenyldichloroethylene; DDT; dichlorodiphenyltrichloroethane; FSH; follicle-stimulating hormone; GED; General Educational Development; GM; geometric mean; HCB; hexachlorobenzene; HCH; hex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالهای غدد درون ریز; EDCs; endocrine disrupting compounds; BWH; Brigham and Women's Hospital; 2,4-DCP; 2,4-dichlorophenol; 2,5-DCP; 2,5-dichlorophenol; BP3; benzophenone-3; SG; specific gravity; BMI; body mass index; IQR; interquartile range; CI; confidence interval; Endocrin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالهای غدد درون ریز; ACh; acetylcholine; AChE; acetylcholinesterase; AChEIs; acetylcholinesterase inhibitors; ASD; Autism Spectrum Disorder; BuChE; pseudocholinesterase; EDs; endocrine disruptors; PIP2; phosphatidylinositol (3,4)-bisphosphate; PIP3; phosphatidylinositol (3,4,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالهای غدد درون ریز; 4-ABP; 4-aminobiphenyl; CI; confidence interval; CrI; credible interval; AA-Hb; acrylamide-hemoglobin; AcE; acetylcholinesterase; AhR; aryl hydrocarbon receptor; APFO; ammonium perfluorooctanoate; AR; androgen receptor; BBMP; 2,2-bis(bromomethyl)-1,3-prop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالهای غدد درون ریز; AGD; anogenital distance; AHR; aryl hydrocarbon receptor; AMH; anti-Müllerian hormone; AR; androgen receptor; BPA; bisphenol A; CB-138; 2,2′,3,4,4′,5′ -hexachlorobiphenyl; CB-153; 2,2′,4,4′,5,5′-hexachlorobiphenyl; DBP; di-n-butyl phthalate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالهای غدد درون ریز; Endocrine disruptors; Madrid; Tap water; Bioassays; Chemical monitoring; Transactivation assay; ED; Endocrine disruptor; PAH; Polycyclic aromatic hydrocarbon; PCB; Polychlorinated biphenyl; TH; Thyroid hormone; T3; Triiodothyronine; T4; Thyroxine; EDC; En
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالهای غدد درون ریز; EDC; endocrine disrupting chemical; TR; thyroid hormone receptor; USEPA; United States Environmental Protection Agency; EDSP; Endocrine Disruptor Screening Program; hpf; hours postfertilization; Transcriptomics; Zebrafish; Phenotypic anchoring; Endocrine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالهای غدد درون ریز; Type-2 diabetes; Obesity; Endocrine disruptors; Chemical pollutants; Xenoestrogens; Fetal programing; Diabète de type 2; Obésité; Perturbateurs endocriniens; Polluants chimiques; Xénœstrogènes; Programmation fœtale;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالهای غدد درون ریز; 17MT; 17-methyltestosterone; E2; 17β-estradiol; GFP; green fluorescent protein; JH; juvenile hormone; JHA; juvenile hormone analog; MS222; ethyl 3-aminobenzoate methanosulfate salt; TH; thyroid hormone; TR; thyroid hormone receptor; TSH; thyroid-stimulat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالهای غدد درون ریز; Hormonal Imprinting; Perinatal Actions; Hormones; Endocrine Disruptors; Sexual Development; Environmental Pollution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالهای غدد درون ریز; SD; Standard Deviation; CH; Chianti; BZ; Bolzano; ETU; Ethylenethiourea; CI; Confidence Interval; NR; Normal Range; OR; Odds Ratio; GM; geometric mean; EDs; Endocrine Disruptors; EBDC; Ethylenebisdithiocarbamates; T3; Triiodothyronine; T4; Thyroxine; Tg;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالهای غدد درون ریز; Causality; Cohort; Confounding; Endocrine disruptors; Epidemiology; Exposure misclassification; Measurement error; Toxicology; Biais de classement; Biais de confusion; Causalité; Cohorte; Épidémiologie; Erreur de mesure; Perturbateur endocrinien; Toxic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالهای غدد درون ریز; ARC; arcuate nucleus; AVP; arginin-vasopressin; BLA; basolateral amygdala; BPA; Bisphenol A; BSTmv; ventromedial part of the bed nucleus of the stria terminalis; E2; 17-β-estradiol; EDC; endocrine disruptors compound; GEN; genistein; La; lateral amygdala
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالهای غدد درون ریز; Epidemiology; Environmental exposures; Endocrine disruptors; Birth cohorts; Developmental origins of health and disease (DOHaD); Early life exposures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالهای غدد درون ریز; Cd; cadmium; Zn; zinc; Cu; copper; CdCl2; cadmium chloride; bCd; whole blood Cd; bpCd; blood plasma Cd; sCd; serum Cd; spCd; seminal plasma Cd; uCd; urine Cd; 8 -OHdG; 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; E2; estradiol; FSH; follicle stimulating hormone; T; tes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالهای غدد درون ریز; BPA; bisphenol A; DDE; 2,2′-bis-(4-chlorophenyl)-1,1′-dichloroethene; DDT; dichlorodiphenyltrichloroethane; FSH; folitropin; LH; lutropin; PCB(s); polychlorinated biphenyl(s); PFOA; perfluorooctanoic acid; PFOS; perfluorooctanesulfonic acid; SHBG; sex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالهای غدد درون ریز; BMI; body mass index; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; CI; credible interval; DEHP; di-(2-ethylhexyl) phthalate; MCMC; Markov chain Monte Carlo; SD; standard deviation; Phenols; Pediatric obesity; Endocrine disruptors; Environmental exposu