آشنایی با موضوع

شیمی کوانتومی رشته‌ای از شیمی است که تمرکز اولیه آن بر روی کاربرد مکانیک کوانتومی در مدلهای فیزیکی و آزمایش‌های سیستمهای شیمیایی می‌باشد. در اواخر قرن ۱۷ میلادی، نیوتن قوانین مکانیک کلاسیک برای حرکت اجسام ماکروسکوپی را کشف کرد. در اوایل قرن بیستم میلادی فیزیکدانان دریافتند که حرکت ذرات کوچک مثل هسته اتم‌ها و الکترون‌ها را نمی‌توان با قوانین مکانیک کلاسیک توجیه کرد و از این رو توجیه حرکت این ذرات با مجموعه‌ای از قوانین به نام مکانیک کوانتوم انجام پذیرفت. شیمی کوانتوم قوانین مکانیک کوانتوم را در مسایل مربوط به شیمی مورد استفاده قرار می‌دهد. تأثیرات شیمی کوانتوم در تمامی زیرشاخه‌های شیمی محسوس است. فرضیه پلانک، سرآغاز مکانیک کوانتومی: در سال 1900، "ماکس پلانک"، نظریه‌ای ابداع کرد که با منحنی‌های تجربی تابش جسم سیاه، مطابقتی عالی از خود ارائه داد. فرض او این بود که اتمهای جسم سیاه ( ماده‌ای که تمام نورهای تابیده به آن را جذب کند )، تنها قادرند نورهایی را گسیل سازند که مقادیر انرژی آنها توسط رابطه hv داده می‌شود. در رابطه، v فرکانس تابش و h، ثابت تناسب است که به ثابت پلانک معروف است. کار پلانک سرآغاز مکانیک کوانتومی بود. شیمی کوانتومی قوانین مکانیک کوانتوم را در مسایل مربوط به شیمی مورد استفاده قرار می‌دهد. این شاخه مبتنی بر دو شیوه تجربی (Experimental) و نظری (Theoretical) است: 1- شیمی کوانتومی تجربی: این شیوه بیشتر متکی بر طیف‌سنجی است که در آن می‌توان درباره سطوح انرژی اتمی و مولکولی اطلاعات کسب کرد. معمول‌ترین شیوه‌ها، طیف‌سنجی IR و طیف‌سنجی NMR است. 2- شیمی کوانتومی نظری: این شیوه به نام یکی از شاخه های شیمی محاسباتی (Chemistry Computational) نیز به شمار می رود. در این شیوه ویژگی های اتم ها و مولکول ها با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی به دست می آید. امروزه این شیوه ها بیشتر بر اساس نرم افزارهای محاسباتی نظیر گوسین (Gaussian) انجام می شود.

در این صفحه تعداد 311 مقاله تخصصی درباره شیمی کوانتومی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شیمی کوانتومی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیمی کوانتومی; B3LYP; Becke Three-Parameter Lee-Yang-Parr; B3LYP-D3; Becke Three-Parameter Lee-Yang-Parr method with Grimme's corrections for Van der Walls forces; CENAPAD-SP; Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho do Estado de São Paulo; DFT; density fu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیمی کوانتومی; 4-((2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)-3,5-dinitrobenzoic acid; 1-((2-nitrophenyl)diazenyl)naphthalen-2-ol; Tautomerism; Quantum chemistry; DFT; Molecular spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیمی کوانتومی; Finite element method; Density functional theory; Spherical harmonics; Self-consistent field; Poisson equation; Partial differential equation; Quantum chemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیمی کوانتومی; Photochemistry; Femtochemistry; Chromophores; Aromatic ketones; Quantum chemistry; Conical intersections; Molecular dynamics; Photochimie; Femtochimie; Chromophores; Cétones aromatiques; Chimie quantique; Intersections coniques; Dynamique moléculaire;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیمی کوانتومی; Wine pigments; Anthocyanins; Quantum chemistry; Dispersive&RSH (TD)-DFT; Copigmentation; Molecular dynamics; AM1; Austin Model 1; ASC; Apparent Surface Charge; BSSE; Basis Set Superposition Error; CAM-B3LYP; Coulomb-Attenuated Method B3LYP; CC; Coupled Cl