آشنایی با موضوع

یکی از روش های جدیدی که برای تحلیل تصمیم‌گیری ها و یا اتفاقات چند متغیره استفاده می شود، تئوری مجموعه های ناهموار Rough Set Theory می‌باشد. این روش ریاضی و آماری با بررسی مجموعه داده ها و با تعریف متغیرهای مستقل(شرایط وقوع تصادف) و متغیری وابسته (نتیجه تصادف)، می‌تواند روند وقوع تصادفات را بیان کرده و الگوی تصادفات تکرار شونده تحت شرایط مشابه را استخراج کند. به این ترتیب می‌توان با تمرکز بر روی آن دسته از تصادفات، راهکارهای کاراتری اتخاذ کرد. تئوری مجموعه های ناهموار در سال 1980 توسط پاولاک توسعه یافت. این دیدگاه برای بیان و بررسی مسائلی است که در آنها عدم قطعیت و ابهام وجود دارد. معمولا ً برای پیدا کردن نا همگونی ها و ارتباطات در اطلاعات به کار می رود. مهم ترین ویژگی های این تئوری عبارتند از: 1- الگوریتم بهینه برای پیدا کردن الگوها در داده ها دارد. 2- پیدا کردن روابطی که توسط روش های آماری کشف نمی شوند. 3- امکان استفاده از اطلاعات کمی و کیفی. 4- پیدا کردن مجموعه minimal از داده ها که برای کلاس بندی مفید است ( مانند کم کردن ابعاد و تعداد اطلاعات). 5- ارزیابی اهمیت داده ها. 6- تولید قوانین تصمیم گیری از روی اطلاعات.
در این صفحه تعداد 231 مقاله تخصصی درباره تئوری مجموعه های ناهموار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تئوری مجموعه های ناهموار
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری مجموعه های ناهموار; E-commerce; Online reviews; Data mining; Text mining; Association rule mining; Rough set theory; Business intelligence; Online reputation
مقالات ISI تئوری مجموعه های ناهموار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری مجموعه های ناهموار; Small and medium-sized enterprises; Sustainability development; Fuzzy Delphi method; Grey relational analysis; Rough set theory; Triple bottom line; Entropy weight method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری مجموعه های ناهموار; Interval-valued information system; Rough set theory; Information granule; Information structure; Dependence; Measure; Uncertainty; Effectiveness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری مجموعه های ناهموار; Brownfield remediation project; Prioritization; Ordinal classification; Financing; Rough set theory; Multiple criteria decision analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری مجموعه های ناهموار; Selecting sustainable location; Rough set theory; Variable precision rough number; Bounded rationality; Multiple-criteria decision-making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری مجموعه های ناهموار; Incomplete data mining; Characteristic sets; Maximal consistent blocks; Rough set theory; Probabilistic approximations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری مجموعه های ناهموار; Moth flame optimization; Rough set theory; Particle Swarm Optimization (PSO) and Genetic Algorithms (GA); Tomato's disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری مجموعه های ناهموار; Driver's behavior; Critical driving patterns; Smartphones; Rough set theory; Machine learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری مجموعه های ناهموار; Environment; Manufacturing; Flexibility; Advanced manufacturing technology; Evaluation; Cumulative prospect theory; Rough set theory; Grey numbers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری مجموعه های ناهموار; Rough set theory; Dimensionality reduction; Scatter plot matrices; Parrallel coordinate geomery; Visual data analytics; Visual decision making
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری مجموعه های ناهموار; Rough set theory; Incremental algorithm; Incremental object; Rule induction; Feature selection; Service science