آشنایی با موضوع

روند فزاینده رشد شهرها در دهه‌های اخیر به مسئله‌ای پیچیده و درخور تامل از زوایای مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی بدل شده است. این رشد و گسترش فضایی شهر می-تواند ناشی از افزایش طبیعی جمعیت از سویی و مهاجرت و جابجایی آن از سوی دیگر باشد. اما مسئله دارای اهمیت، چگونگی شکل‌گیری رشد و توسعه کالبدی، میزان و نحوه گسترش شهرهاست که پیامدهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی گوناگونی را به همراه داشته است. شهرها به گونه‌های مختلفی از جمله در شکل توسعه درونی یا درون‌زا؛ توسعه شهری متصل یا پیوسته، و توسعه شهری منفصل رشد می‌کنند. توسعه شهری پراکنده یا به اصطلاح پراکنده‌رویی شهری، نوعی توسعه شهری منفصل و ناپیوسته است که در بسیاری از موارد به گونه‌ای خودرو و برنامه‌ریزی نشده شکل گرفته، و عموما مشکلات و پیامدهایی منفی برای شهرها به دنبال داشته است. لذا بررسی عوامل موثری که منجر به ایجاد پراکنده‌رویی شهری شده و تاثیرات هریک از آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. اسپرال یا پراکندگی اصطلاحی است که به معنای رشد سریع و پراکنده نواحی متروپل و حتی شهرهای کوچک است که در برخی موارد تا نواحی روستایی یا مرز ده شهر کشیده شده است. در اصطلاحات شکل شهر، توسعه افقی شهر به طور کلی در مقابل ایده شهر فشرده به شمار می‌آید. بنابراین هر نوع انحراف از این شهر فشرده در شکل رشد حومه شهری، توسعه نواری، توسعه پراکنده و جست و گریخته ممکن است همه به عنوان توسعه افقی شهر مورد توجه قرار گیرند. برخی محققین پراکندگی را ناشی از توسعه کم تراکم، پراکنده، تنک و جسته و گریخته شهری، توسعه ناپیوسته و گسترش به طرف عرصه های خارج از محدوده و نواحی کم تذاکم حومه شهری همراه با اتومبیل های شخصی در حمل و نقل دانسته اند. در ایران، سابقه پراکنده رویی و گسترش افقی شهرها به بعد از سال‌های آغازین صده چهاردهم شمسی برمی گردد. با شروع روند مدرنیزاسیون و آغاز تحولات شهری برون گرا که همراه با تزریق درآمدهای نفت و سرمایه گذاری‌های مختلف در شهرها به خصوص در بخش زمین و مسکن بود، موجب شد تا شهرها برخلاف دهه های گذشته که در یک قالب ارگانیک و درون‌زا رشد می‌یافتند به یکباره بر اساس عواملی با ماهیت بیرونی به­سرعت رشد یابند. رسیدگی به وضعیت نابسامان شهرها که در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی صورت می‌گرفت به دلیل تاکید بر الگوی شهر ماشینی و اصول حاکم بر آن یعنی جدایی محل کار وزندگی و تفکیک کاربری‌ها، عملاًنتوانست گسترش شهرها را کنترل و ساماندهی نماید و به نوعی به گسترش افقی شهرها کمک کرد.
در این صفحه تعداد 225 مقاله تخصصی درباره پراکنده رویی شهری، توسعه شهری پراکنده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پراکنده رویی شهری، توسعه شهری پراکنده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکنده رویی شهری، توسعه شهری پراکنده; Ecosystem services; EU habitat types; Soil carbon storage; Land take; Urban sprawl; Mediterranean coastal dunes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکنده رویی شهری، توسعه شهری پراکنده; Sustainable land management; Urban sprawl; Comparison of land use planning laws; Key governance requirements for sustainable land management; Effectiveness; Land use; Sustainability indicator;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکنده رویی شهری، توسعه شهری پراکنده; Spatial analysis; Urban sprawl; China; Population density; Economic development; Compact urban growth;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکنده رویی شهری، توسعه شهری پراکنده; Landsat; Land cover mapping; Prime farmland soils; Soil protection; Urban sprawl; Urban densification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکنده رویی شهری، توسعه شهری پراکنده; Urban sprawl; Environmental amenities; Residential attractiveness; Amenity valuation; Geographical weighted regression; Ahmedabad;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکنده رویی شهری، توسعه شهری پراکنده; Land use change models; Soil consumption; Urban sprawl; Landscape; Sustainability; Cultural heritage; Urban planning; Built-up areas;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکنده رویی شهری، توسعه شهری پراکنده; Urban sprawl; Population growth; Sealed surfaces; Land-use modelling; Historical calibration; Densification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکنده رویی شهری، توسعه شهری پراکنده; Non-motorized transport; Socio-economic stratification; Gender; Urban sprawl; Built environment; India;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکنده رویی شهری، توسعه شهری پراکنده; Land Change Modeller; Ecological Sustainibility; LULC; Remote Sensing; Urban Sprawl; Quality of Life;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکنده رویی شهری، توسعه شهری پراکنده; Urban sprawl; Land use planning; Residential preference; Urban-rural conflict; Landscape preference; Switzerland;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکنده رویی شهری، توسعه شهری پراکنده; Population growth; Urban development; Urban sprawl; Land tenure; Land use change; Drivers; Confidence level analysis; Remote sensing; Interviews;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکنده رویی شهری، توسعه شهری پراکنده; Monocentric city model; Dynamic congestion; Land use tax; Transit subsidy; Urban sprawl; Pareto improving;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکنده رویی شهری، توسعه شهری پراکنده; R14; R31; C63; Land market; Residential land use; Urban sprawl; Auction; Housing markets; Thin market;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکنده رویی شهری، توسعه شهری پراکنده; Urban sprawl; Single-indicator measurement; Multidimensional measurement; Cross-city study; Nighttime light data; Yangtze River Economic Belt;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکنده رویی شهری، توسعه شهری پراکنده; Forest fragmentation; Land cover change; Landscape connectivity; Priority areas for ecological restoration; Urban sprawl;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکنده رویی شهری، توسعه شهری پراکنده; Spatial analysis; Farmland conversion; Urban sprawl; Centrality; Food security; Land use planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکنده رویی شهری، توسعه شهری پراکنده; Smart infrastructure; Urban sprawl; Informal settlement; Sustainable development; Urban regeneration;