آشنایی با موضوع

تقاضا: تمایل به خرید و کسب کالایی (خدمتی) خاص، به طوری که تقاضاکننده ابزار مناسب و لازم جهت انتقال مالکیت (پول) را در اختیار داشته باشد؛ به عبارت دیگر تنها زمانی تقاضا کننده توان دستیابی به کالای موردنظر را خواهد داشت، که پول در اختیار داشته باشد. اصطلاح تقاضا مبین کل وضعیت امکانات فردی است که وی را قادر به خرید کالاها در قیمت‌های متفاوت می‌نماید و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، بیان می‌کند که چه ارتباطی میان جهت و مقدار درخواستی کالا وجود دارد. عوامل مؤثر بر تقاضا: عوامل مؤثر بر تقاضای یک کالا عبارتند از: قیمت خود کالا، درآمد مصرف کننده، تعداد مصرف کنندگان در بازار، سلیقه‌ و ترجیحات مصرف کنندگان، دامنه انتخاب و تعداد مصرف کننده، انتظارات قیمیتی و قیمت سایر کالاهای مرتبط می باشد. تابع و منحنی تقاضا: به بیان جبری به همه عوامل اثر گذار برتقاضا تابع تقاضا گفته می شود. محنی تقاضا هم به نمایش هندسی تابع تقاضا گفته می شود که اولا بجز قیمت خود کالا، بقیه عوامل اثر گذار را ثابت فرض می کنیم و ثانیا از معکوس ریاضی تابع تقاضا استفاده می کنیم. با این دو ویژگی با تغییر مقادیر تقاضای هر مصرف کننده [مصرف کنندگان]، در سطح قیمتهای مختلف، جدول تقاضای مصرف کننده [مصرف کنندگان یا تقاضای بازار] بدست می‌آید. از این جدول می‌توان منحنی‌ای را استخراج نمود که به آن منحنی تقاضا گفته می‌شود و بیانگر تقاضاهای متفاوت در قیمت‌های متفاوت است. تقاضای منفی: این نوع تقاضا زمانی وجود دارد که برای یک محصول متقاضی نباشد و بدتر از آن علیه آن محصول تخریب تقاضا هم صورت گیرد. نبودن تقاضا: معنی این نوع تقاضا این است که برای محصول متقاضی نیست، البته مدیریت کردن این تقاضا از تقاضای منفی راحت تر است. تقاضای پنهان: در بعضی از موارد مشتریان تقاضایی دارند اما چون تابه حال هیچ یک از شرکتها به آن تقاضا توجه نکرده اند، این تقاضا به صورت نهفته و پنهان مانده است. تقاضای تنزلی: منظور این است که میزان تقاضا برای محصول شرکت رو به کاهش و تنزل است.
در این صفحه تعداد 428 مقاله تخصصی درباره تقاضا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تقاضا
مقالات ISI تقاضا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضا; AER; Australian Energy Regulator; DNSPs; distribution network service providers; GST; Goods and Services Tax; kW; kilowatt; kWh; kilowatt hour; NEM; National Electricity Market; NPO; Network Pricing Objective; NSW; New South Wales; PV; photovoltaic; SAPN;