آشنایی با موضوع

طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (به انگلیسی: Electrochemical Impedance Spectroscopy، EIS) یکی از روش‌های بررسی سرعت خوردگی است. اساس کار این روش اندازه‌گیری امپدانس جریان متناوب در دامنه‌ای از فرکانس است. در این روش پتانسیل کوچکی به صورت متغیر با زمان در حدود مقدار Ecorr به نمونه اعمال شده و Iex اندازه‌گیری شده و امپدانس سیستم و زاویه فاز امپدانس تعیین می‌شود. این کمیت‌ها در ارتباط با فرایندهای الکتروشیمیایی، شیمیایی و فیزیکی پیل تفسیر می‌شوند. از کاربردهای طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: خوردگی تعیین سرعت، بررسی پوشش‌ها و ممانعت‌کننده‌ها و بررسی لایهٔ پسیو پیل‌ها مقدار شارژ، انتخاب مواد و طراحی الکترود پوشش‌دهی الکتریکی فرمول حمام پوشش، پیش‌عملیات سطحی، مکانیزم پوشش‌دهی و بررسی خصوصیات رسوب نیمه‌رساناها بررسی خصوصیات فتوولتائیک و توزیع دوپانت‌ها سیستم های الکتروشیمیایی،روش EIS به عنوان وسیله ای قدرتمند در مطالعه خوردگی (تعیین سرعت خوردگی،بررسی لایه روئین،عملکرد بازدارنده ها،تعیین مکانیزم واکنش و. . )ارزیابی پوششها(بررسی صحت پوششها،اندازه گیری دی الکتریک،تعیین بازدهی حفاظت دربرابر خوردگی و. . )ابکاری الکتریکی(فرمولاسیون حمام،عملیات آماده سازی سطح،مکانیزم رسوب گذاری،تعیین خصوصیات رسوب و. . . )،سرامیکها(تعیین خصوصیات سرامیک،تعیین ضخامت و. . )و نیمه هادیها روزبه روز مهمتر می شود. امپدانس الکتریکی یا به طور ساده امپدانس، میزان مخالفت در برابر جریان متناوب سینوسی را توصیف می‌کند. در جریان مستقیم تفاوتی بین مقاومت و امپدانس نیست چرا که می‌شود مقاومت را به عنوان امپدانس با فاز صفر درجه تصور کرد. واربرگ اولین کسی بود که مفهوم امپدانس را به سیستم‌های الکتروشیمیایی توسعه داد. اساس کار این روش اندازه‌گیری امپدانس جریان متناوب در دامنه‌ای از فرکانس است. به دلیل توسعه دستگاه‌های کاربردی در این روش و قابلیت دست­یابی به اطلاعات اضافی در مورد و عملکرد پیل الکتروشیمیایی، استفاده از این روش رو به گسترش می­باشد. این روش شامل اعمال پتانسیل کوچک متغیر با زمان، اندازه گیری چگالی جریان تبادلی، تعیین امپدانس سیستم و زاویه فاز امپدانس می‌باشد. در واقع در آنالیز EIS، امپدانس سیستم (Z)، زاویه فاز بین امپدانس و پتانسیل اعمالی، به‌صورت تابعی از فرکانس اعمالی تعیین می‌شوند. به ‌طور ‌کلی دو جزء مختلف در امپدانس دخیل است. اولین جزء ناشی از حضور مقاومت‌ها در مدار بوده و تنها مقدار موج متناوب را تغییر ‌می‌دهد. این جزء با نام جزء واقعی شناخته‌ می‌شود. جزء دوم ازسایر اجزای مدار مانند خازن و سلف ناشی ‌می‌شود. این جزء را جزء موهومی (Z″) می‌نامند. امپدانس موهومی علاوه بر مقدار موج متناوب، فاز آن را نیز تحت ‌تأثیر قرار ‌می‌دهد. واکنش های الکتروشیمیایی در سطح مشترک الکترود- الکترولیت را نمیتوان با استفاده از اندازه‌گیریهای الکتروشیمیایی قدیمی، بهطور کامل درک نمود. آن روشها تنها جریانهای فارادهای و غیرفارادهای را نشان میدهند. توصیف کامل این واکنشها، نیاز به اندازهگیری های امپدانس در محدوده وسیعی از فرکانس و پتانسیل های مختلف و نیز سنجش همه مشخصه های الکتریکی سطح دارد. اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی، ابزاری نیرومند برای توصیف سیستم‌های الکتروشیمیایی مختلف است.
در این صفحه تعداد 365 مقاله تخصصی درباره طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Phytochelatin PC2; Lead; Complex; Voltammetry; Differential potentiometric stripping analysis (PSA, Chronopotentiometry); Electrochemical impedance spectroscopy (EIS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS); PEM fuel cell; Mechanistic electric equivalent circuit; Low frequency inductive loop; Semiempirical modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Epoxy; Carboxyl terminated polyethylene glycol adipiate (CTPA); Carboxyl terminated polyethylene glycol succinate (CTPS); Electrochemical impedance spectroscopy (EIS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Dye-sensitized solar cell (DSSC); Low concentrator; Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Charge transport;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Ionogel (IO); Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Interdigitated electrodes (IDEs); Smart materials; Ionic liquid (IL); Lower critical solution temperature (LCST);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Zirconium alloys; VVER; Transition; Instantaneous and cumulative corrosion rate; Cyclic nature of corrosion; Electrochemical impedance spectroscopy (EIS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Stress corrosion cracking (SCC); Slow strain rate (SSR); Zinc; Magnesium alloy; AZ61; Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Biodegradable;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Chromate-free coatings; Ion-exchange pigment; Bentonite; Aluminium; Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Accelerated corrosion tests;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Pyrrole electropolymerization; Self-assembled monolayer (SAM); Cyclic voltammetry (CV); Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Atomic Force Microscopy (AFM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Reverse osmosis; Ion transport mechanism; Effective thickness; Random-resistor network model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Anodizing; barrier aluminium oxide; surface potential; Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS); capacitance; Auger parameter; dielectric constant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Electrochemical Biosensor; Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS); Surface Charge; Avidin; Chemical Modifications
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Anode starvation; Cathode starvation; Flooding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Corrosion; Sulphate reducing bacteria (SRB); Biocide; Epoxy coating; Electrochemical impedance spectroscopy (EIS)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Li-ion battery; Lithium Iron Phosphate-graphite (LFP-C); Ageing; State of Health (SOH); Fast Fourier Transform (FFT); Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Soil corrosion; X70 pipeline steel; Salinized sandy soil; Discontinuous gradation; Electrochemical impedance spectroscopy (EIS)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; TiO2 nanotubes; hydrodynamic conditions; water splitting; electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Mott-Schottky analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Pipeline coating; Coating testing; Coating degradation; Mechanical strain; Cathodic protection; Electrochemical impedance spectroscopy (EIS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Self-humidified; Dead-ended anode (DEA); Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Nitrogen crossover;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Sputtered iridium oxide film (SIROF); Flexible microelectrodes; Neural interface; Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); MEMS; Neural recording and stimulation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Aluminium; Cerium; Corrosion inhibitor; Corrosion resistance; X-ray photoelectron-spectroscopy; Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Organic coatings;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Corrosion; Copper; Microbially induced corrosion (MIC); Sulphate-reducing bacteria (SRB); Electrochemical impedance spectroscopy (EIS)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Process modeling; Equivalent circuit; Flooding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Process modeling; Measurement modeling; Semi-process modeling; Equivalent circuit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Li-ion capacitor; Hard carbon; IR-drop; SLMP loadings; Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Equivalent circuit modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Direct Electron Transfer (DET); Biofuel cell; Enzyme Immobilization; Copper Nanotube; Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; Near-β titanium alloys; Passivation; Biomaterials; Corrosion; Electrochemical impedance spectroscopy (EIS)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Gerischer element; porous electrode; oxygen reduction reaction (ORR); lanthanum strontium manganite (LSM);