آشنایی با موضوع

سلول پیش ساز اندوتلیال (یا EPC) یک اصطلاحی است که برای چندین سلول مختلف سلولی که نقش بازسازی پوشش های اندوتلیال عروق خونی را بازی می کنند، بکار می رود. سلول های اندوتلیالی رشد زودرس یک زیر تیپ EPC هستند که متعهد به تشکیل سلول های اندوتلیال هستند. EPC در تمام اشکال آن، یک هدف امیدوارکننده در تحقیقات پزشکی احیا کننده است.
در این صفحه تعداد 528 مقاله تخصصی درباره سلول های پیش ساز اندوتلیال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های پیش ساز اندوتلیال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; Stroke; Hemodynamics; Neurosonology; Stem cells; Endothelial Progenitor Cells; Cerebral flow; ACA; Anterior Cerebral Artery; CAC; Circulating Angiogenic Cells; CBF; Cerebral Blood Flow; CFU-EC; Collony Forminf Unit-Endothelial Cells; EGM-2; Endothelial Gr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; Tissue engineering; Decellularization; Recellularization; Endothelial progenitor cells; Personalized tissue engineered vein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; Cardiovascular diesease; Dipeptidyl peptidase 4 inhibitor; Atherosclerosis; Heart failure; Myocardial infarction; AMI; acute myocardial infarction; BNP; Brain natriuretic peptide; CD26; cluster of differentiation 26; CHD; coronary heart disease; CKD; chro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; ALK5; activin-like kinase 5; d; days; ECs; endothelial cells; EPCs; endothelial progenitor cells; FITC; fluorescein isothiocyanate; GDF11; growth differentiation factor 11; GAPDH; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; I/R; ischemia/reperfusion; MCA; m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; CVDs; cardiovascular diseases; ECs; endothelial cells; VSMCs; vascular smooth muscle cells; HPTMs; histones post-translational modifications; nt; nucleotides; 5-mC; 5-methylcytosine; 5-hmC; 5-hydroxymethylcytosine; CpG; sequence of cytosine followed by a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; CVD; cardiovascular diseases; CCT; cardiac cell therapy; AMI; acute myocardial infarction; RA; refractory angina; CHF; chronic heart failure; BM-MNC; bone marrow mononuclear cells; SKM; skeletal myoblasts; EPC; endothelial progenitor cells; MSC; mesenchym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; Flow cytometry; Rare event detection; Von Hippel-Lindau (VHL); Circulating endothelial cells (CECs); Central nervous system tumors; Hemangioblastoma; CEPs; circulating endothelial progenitor cells; EPCs; endothelial progenitor cells; CECs; circulating end
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; Skin flap survival; Diabetic rats; All-trans retinoic acid; Endothelial progenitor cells; Neovascularization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; Arg; arginine; ECs; endothelial cells; EPCs; endothelial progenitor cells; ICAM-1; intercellular adhesion molecule −1; IL; interleukin; MCP-1; monocyte chemoattractant protein-1; MMP-9; matrix metallopeptidase-9; NO; nitric oxide; SDF-1; stromal cell-de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; EPCs; endothelial progenitor cells; BM-EPCs; bone marrow derived endothelial progenitor cells; ECFC; endothelial colony-forming cell; MNCs; mononuclear cells; FBS; fetal bovine serum; PD; population doubling; HSCs; hematopoietic stem cells; MSCs; mesenchy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; α-SMA; α smooth muscle actin; CGRP; calcitonin gene related peptide; CTGF; connective tissue growth factor; DETCs; dendritic epidermal T cells; ECM; extracellular matrix; EGF; epidermal growth factor; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; EPCs; endot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; BM; bone marrow; BMCs; bone marrow-derived cells; CD; cardiospheres-derived; CPCs; cardiac progenitor cells; CS; cardiospheres; CV; cardiovascular; CXCR4; C-X-C chemokine receptor type 4; Dil-Ac-LDL; 1,1′-dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; ALK1; activin receptor-like kinase1; ANG/Ang; angiopoietin; Bcl-xL; b-cell lymphoma-extra large; BM; bone marrow; BMDCs; bone marrow derived cells; BMP; bone morphogenetic protein; Bv8; bombina variagata peptide 8; CAFs; cancer/carcinoma associated fibrob
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor; α-SMA; alpha- smooth muscle actin; BBB; blood-brain barrier; BDNF; brain derived neurotrophic factor; bFGF or FGF2; basic fibroblast growth factor; BrdU; bromodeoxyuridine; CIMT; const
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; BRS; baroreflex sensitivity; CO2et; end-tidal carbon dioxide pressure; DLCO; diffusing capacity of the lung for carbon monoxide; FEV1; forced expiratory volume (at the end of the first second of forced expiration); FVC; forced vital capacity; HIF-1; hypox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; Type 2 diabetes mellitus; Endothelial progenitor cells; Insulin resistance; Plasma biomarkers; Pro-inflammatory cytokines; Anti-inflammatory cytokines;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; Cardiac rehabilitation; Cardiovascular disease; Exercise; Neovascularisation; Endothelial progenitor cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; Colony-forming assay; Diabetes; Differentiation; Endothelial progenitor cells; Granulocyte macrophages; EPCs; endothelial progenitor cells; EPC-CFA; EPC colony-forming assay; CFU; colony-forming unit; PB; peripheral blood; BM; bone marrow; MNC; mononuclea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; tissue engineering; cell sheet; neovascularization; myocardial infarction; regeneration; stem cells; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle's Medium; ECM; extracellular matrix; EPC; endothelial progenitor cells; FBS; fetal bovine serum; LAD; left anterior descen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; Tumour vascularisation; Endothelial progenitor cells; Breast cancer; Renal cell carcinoma; Gene profiling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; Endothelial progenitor cells; Atherosclerosis; Cell therapy; Proteomics; Cell migration; AP; atherosclerotic plaque; eEPCs; early endothelial progenitor cells; KDR/VGFR2; vascular growth factor receptor 2; ox-LDL; oxidized low-density lipoprotein; GM-SCF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; angiogenesis; cell therapy; critical limb ischemia; endothelial progenitor cells; mesenchymal stem cells; transcriptome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; Endothelial progenitor cells; Endothelial Colony Forming Cells; Cord blood; Peripheral adult blood; Senescence; Immaturity; Functional hierarchy; EPCs; endothelial progenitor cells; ECFCs; endothelial colony forming cells; CB; cord blood; AB; adult blood;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; ARBs; angiotensin II type 1 receptor blockers; BH4; tetrahydrobiopterin; BMI; body mass index; CABG; coronary artery bypass graft; EPCs; endothelial progenitor cells; ERα; estrogen receptor alpha; ERβ; estrogen receptor beta; GLUT4; glucose transporter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; EPC; endothelial progenitor cells; VEGFR; vascular endothelial growth factor receptor; vWF; von Willebrand Factor; acLDL; Acetylated-low density lipoprotein; CXCR4; C-X-C chemokine receptor type 4; VEGF; vascular endothelial growth factor; EGF; epidermal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; AGE; advanced glycation end products; BM-EPCs; bone marrow-derived endothelial progenitor cells; CAD; coronary artery disease; CV; cardiovascular; DM; diabetes mellitus; EPCs; endothelial progenitor cells; G-CSF; granulocyte colony-stimulating factor; HIF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; APC; adenomatous polyposis coli; AR; androgen receptor; CAFs; cancer-associated fibroblasts; CTL; cytotoxic T cells; EMT; epithelial-mesenchymal transition; EPCs; endothelial progenitor cells; FSP1; fibroblast specific protein 1; HNSCC; head and neck sq
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; Vascular aging; Vascular diseases; Atherosclerosis; Endothelial cells; Smooth muscle cells; Senescence; Endothelial progenitor cells; Mesenchymal stem cells; Pluripotent factors; NANOG;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های پیش ساز اندوتلیال; AD-MSCs; adipose tissue-derived mesenchymal stem cells; ANG-1; angiopoietin-1; ANG-2; Angiopoietin-2; ATP; adenosine triphosphate; BBB; blood brain barrier; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BME; β mercaptoethanol; BM-MNCs; bone marrow-derived mon