آشنایی با موضوع

اتنوفارماکولوژی Ethnopharmacology را می توان مشاهده، شناسایی، توصیف و بررسی تجربی اجزای سازنده و اثرات بالینی داروهای بومی دانست. اتنوفارماکولوژی یک میدان پژوهش چند تخصصی است که شالوده آن بر گیاه شناسی، فارماکولوژی، زهرشناسی، فیتوشیمی و شیمی قرار دارد ولی با رشته های دیگر علوم همچون مردم شناسی و بوم شناسی هم در ارتباط است. بنابراین، اتنوفارماکولوژی را می توان کاوش علمی مواد فعال از نظر زیستی دانست که به طور سنتی توسط انسان به کار رفته و یا مشاهده شده است. از این رو، پژوهش های اتنوفارماکولوژی برای یافت ترکیبات دارویی جدید بسیار حائز اهمیت است؛ اما یافت و توسعه داروهای جدید با انجام پیمایش های اتنوفارماکولوژیک، بسیار پیچیده بوده و نیازمند آن است که پژوهشگران بر کیفیت داده های جمع آوری شده و روش های ثبت و ضبط یافته ها، مراقبت های لازم را انجام دهند. بررسی‌ و مطالعه‌ آثار فارماکولوژیک‌ گیاهان‌ دارویی‌ و ترکیبات‌ طبیعی‌ در حیوانات‌ آزمایشگاهی‌ یکی‌ از مهم‌ترین‌ بخش های‌ مطالعات‌ اتنوفارماکولوژی‌ را در دنیا تشکیل‌ می‌دهد. بدین‌ وسیله‌ خواص‌ ویژه ‌درمانی‌ که در طب‌ سنتی‌ و عامیانه ‌برای‌ هر یک‌ از گیاهان‌ دارویی قایل‌ شده‌اند به‌ بوته‌ آزمایش‌ گذاشته‌ و صحت‌ و سقم ‌ادعاهای‌ مذکور مورد ارزیابی‌ قرار می گیرد.
در این صفحه تعداد 230 مقاله تخصصی درباره اتنوفارماکولوژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اتنوفارماکولوژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتنوفارماکولوژی; 1.12:Infections; 2.392: malaria; 2.564: synergy; 2.645: Traditional medicine Meso- and Southern America; 2.096: antispasmodic; Antimalarials; Ethnopharmacology; Drug Interactions; Plasmodium; Curarea toxicofera;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتنوفارماکولوژی; 95% CL; 95% confidence limits; Comp/Comp-s; categories of compounds; EPA/ EPAs; ethnopharmacological action/s; EV/ EVs; expected value/s; EVT; EVs table; df; degrees of freedom; ODT; observed data table; LT5EVs; less than 5 EVs; OR; Odds Ratio; SElnOR; st
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتنوفارماکولوژی; ATCC; American Type Culture Collection, Manassas, Virginia, USA; CC; Cell Controls; CC50; 50% Cytostatic/Cytotoxic Concentration; CPE; CytoPathic Effect; CRF; Chirang Reserve Forest; DMSO; DiMethyl SulphOxide; EC50; 50% Effective Concentration; EC90; 90%
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتنوفارماکولوژی; Mesembrine (PubChem CID 394162); Mesembrenone (Pubchem CID 216272); Mesembrinol (PubChem CID 442112); Sceletenone (PubChem CID 102239734); Sceletium tortuosum; Alkaloid; Mesembrine; Mesembrenone; Pharmacology; Ethnopharmacology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتنوفارماکولوژی; Cetrarioid lichens; Chemotaxonomy; Ethnopharmacology; Lichen substances; Pharmaceutical potential; PhylogenyBHA, butylated hydroxyanisole; BHT, butylated hydroxytoluene; CIOMS, Council for International Organizations of Medical Sciences; COX, cyclooxygena
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتنوفارماکولوژی; F; food; H-F; Health food; I; Izki; M; medicinal; V; Valderejo; VA; Valle de Arana; VIVA area; the combined area of Izki, Valderejo and Valle de Arana.; Spanish Basque Country; Food plants; Food-medicines; Traditional knowledge; Ethnopharmacology; Ethnobo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتنوفارماکولوژی; 4CL; 4-coumaroyl CoA ligase; ADME/T; absorption, distribution, metabolism, excretion (and toxicity); BIA; benzylisoquinoline alkaloid; C4H; cinnamate 4-hydroxylase; CoA; coenzyme A; CRISPR/Cas9; clustered regulatory interspaced short palindromic repeat/CR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتنوفارماکولوژی; AAN; aristolochic acid nephropathy; ADME; absorption, distribution, metabolism and excretion; CYT P450; cytochrome P450; DPP-IV; dipeptidyl peptidase IV; GLP1; glucagon like peptide 1; GLUT4; glucose transporter 4; GSH; glutathione; GST; glutathione-S-tra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتنوفارماکولوژی; Digestive; Gastroenterological symptoms; Pharmacological validation; Traditional knowledge; Ethnopharmacology; Navarra;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتنوفارماکولوژی; Ajoene (PubChem CID‎: ‎5386591); Allicin (PubChem CID: ‎65036); Azadirachtin (PubChem CID: 5281303); Berberine (PubChem CID: 2353); Damnacanthal (PubChem CID ‎2948); Hydroxyvernolide (PubChem CID: 5281472); Gedunin (PubChem CID: 12004512); Jatrorr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتنوفارماکولوژی; Hesperidin (PubChem CID: 3594); Nobiletin (PubChem CID: 72344); Synephrine (PubChem CID: 7172); Citri Reticulatae Pericarpium; Chenpi; Botany; Ethnopharmacology; Phytochemistry; Pharmacology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتنوفارماکولوژی; ABTS; 2, 2'-azino-bis 3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid; BHT; butylated hydroxytoluene; Ca; Calcium; CC; column chromatography; COX-2; cyclooxygenase-2; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; EDXS; energy-dispersive X-ray spectroscopy; EtOH; ethanol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتنوفارماکولوژی; ACh; acetylcholine; AChE; acetylcholinesterase; AD; Alzheimer's disease; AST; aspartate transaminase; CAT; catalase; CCL4; carbon tetrachloride; CK; casein kinase; DMN; dimethylnitrosamine; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; GSH; glutathione; HPRI; hepa