آشنایی با موضوع

هیستون داستیلاز( به انگلیسی deacetylase histone) یک خانواده بزرگ از آنزیم هایی هستند که به عنوان تنظیم کننده های کلیدی در استیلاسیون هیستون های هسته ای شناخته می شوند. HDAC­ها نقش بزرگی در شروع و پیشرفت سرطان پروستات دارند که بر اساس اعمال تغییراتی است که در سطح کروماتین ایجاد می کنند. انزیم های هیستون داستیلاز (HDACs) یک گروه آنزیمی هستند که با آنزیم های هیستون استیل ترنسفراز(HAT) رقابت می کنند تا ساختار کروماتین و فعالیت رونویسی را تنظیم کنند. هیستون ها ساختار اوکتامری تشکیل می دهند به طوری که انتهای آمینی هیستون ها از آن بیرون زده است. هیستون های H2A، H2B، H3 و H4 که هیستون های مرکزی را تشکیل می دهند، از ناحیه ی اسید آمینه ی لیزین انتهای آمینی استیله می شوند که از میان آنها H3 و H4، هدف آنزیم هیستون داستیلاز می باشند. آنزیم هیستون داستیلاز (HDAC)، برداشت گروه استیل را از هیستون های مرکزی کروماتین کاتالیز می کند. این گروه های استیل بار الکتریکی پروتئین های هیستون را که با گروه های فسفات DNA پیوند برقرار کرده اند را خنثی می کند و باعث می شود ساختار کروماتین باز شود و به این ترتیب رونویسی ژن هایی مثل ژن مهارکننده ی تومور را تسهیل می کند و دستیابی راحت تر عوامل رونویسی را برای شناسایی اجزای تنظیم کننده ی امکان پذیر می سازد ]2[. شواهد نشان می دهد هیستون هیپواستیله باعث سرکوب بیان ژن مهارکننده ی تومور می شود. مهارکننده ها ی آنزیم هیستون داستیلاز کلاس جدیدی از عوامل ضدسرطان هستند که فعالیت هایی را علیه انواع سرطان ها نشان می دهند و اثرات قابل توجهی را در تکثیر سلول های تومور، مرگ برنامه ریزی شده ی سلول ها، تمایز و آنژیوژنز سلول ها باعث می شوند. فعالیت مهارکننده های HDAC روی بیان ژن ها انتخابی است. این مهارکننده ها نه تنها باعث استیلاسیون هیستون ها می شوند بلکه باعث رونویسی فاکتورهایی مثل P53، GATA-1 و رسپتور های آلفا استروژنی می شوند. چندین ساختار از کلاس های مختلف مهارکننده های هیستون داستیلاز طبیعی یا سنتتیک شناخته شده که به آنزیم هیستون داستیلاز باند می شوند و استیلاسیون هیستون را القا می کنند این ها شامل اسید های چرب کوتاه زنجیر، هیدروکسامات حلقوی و غیر حلقوی، بنزامید، کتون و غیره می باشد. با توجه به اینکه مقاومت نسبت به داروهای ضدسرطان رو به افزایش می باشد و همچنین عوارض جانبی ناشی از مصرف این داروها زیاد می باشد، کشف و سنتز ترکیبات جدید ضد سرطان با عوارض کمتر و قدرت اثر بالاتر ضروری به نظر می رسد. در این پروژه هدف ما ساخت ترکیبات جدید با اثرات بالقوه ضدسرطان می باشد.
در این صفحه تعداد 1014 مقاله تخصصی درباره هیستون داستیلاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیستون داستیلاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; CNS; central nervous system; DMSO; dimethyl sulfoxide; EAE; experimental autoimmune encephalomyelitis; G-MDSC; granulocytic myeloid derived suppressor cells; HDAC; histone deacetylase; MHC; major histocompatibility complex; M-MDSC; monocytic myeloid deriv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; 5-Aza; 5-Aza-2-deoxycytidine; ALL; acute lymphoblastic leukemia; AML; acute myeloid leukemia; BIR; baculoviral inhibitor of apoptosis repeat; CAD; caspase-activated deoxyribonuclease; CDK; cyclin-dependent kinase; cIAP; cellular inhibitor of apoptosis; CL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; Prostate cancer; BRD BET bromodomain and extra-terminal domain; BRD BET inhibitor; Chromatin structure remodeling; Transcriptional co-activator; Androgen receptor; TF; transcription factor; HAT; histone acetyltransferase; HDAC; histone deacetylase; BRD; b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; CVD; cardiovascular diseases; ROS; reactive oxygen species; MI; myocardial infarction; ECM; extracellular matrix; HIF; hypoxia-inducible factor; VEGF; vascular endothelial growth factor; NF-кB; nuclear factor-кB; DOX; doxorubicin; MDA; malondialdehyde;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; ABC; activated-B Cell; BTK; Bruton's tyrosine kinase; CNS; Central nervous system; CLL; chronic lymphocytic leukemia; DLBCL; Diffuse Large B-cell lymphoma; DAB; diaminobenzidin; DNMT; DNA methyltransferase; GO; gene ontology; GCB; germinal center cell lik
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; Histone methylation; Histone demethylation; Lung cancer; Histone methyltransferase; Histone demethylase; Inhibitors; ALK; anaplastic lymphoma kinase; DUSP3; dual-specificity phosphatase 3; Elk1; ETS-domain containing protein; EMT; epithelial-to-mesenchyma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; Early Life Adversity; Inflammatory Bowel Disease; Epinephrine; Histone Acetylation; NF-κB; AI; adult inflammation; ChIP; chromatin immunoprecipitation; Ctl; control; H4K12ac; acetylated HRK12; HDAC; histone deacetylase; IBD; inflammatory bowel disease; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; AP-1; activator protein-1; APP; amyloid precursor protein; AICD; APP intracellular domain; DAMPs; damage associated molecular patterns; FOXO3; forkhead box O3; HES; hairy-enhancer of split; HPCs; hematopoietic progenitor cells; HDAC; histone deacetylase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; AD; Alzheimer's disease; PPs; polyphenols; EGCG; epigallocatechin gallate; NFTs; neurofibrillary tangles; ACh; acetylcholine; Aβ; amyloid-beta; APP; amyloid precursor protein; PS-1; presenilin-1; PS-2; presenilin-2; AChE; acetylcholine esterase; Cdk5;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; AMPK; adenosine 5′-monophosphate (AMP)-activated protein kinase; ANGPTL4; angiopoietin-like protein 4; AX; arabinoxylan; CAZymes; carbohydrate active enzymes; CBMs; carbohydrate-binding modules; CVD; cerebrobascular disease; ERs; estrogen receptors; IL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; FK228 (PubChem CID: 5352062); PXD101 (PubChem CID: 6918638); SAHA (PubChem CID: 5311); LBH-589 (PubChem CID: 6918837); tubacin (PubChem CID: 6675804); tubastatin A (PubChem CID: 49850262); ACY-1215 (PubChem CID: 53340666); ACY-241 (PubChem CID: 53340426);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; KAT; lysine acetyltransferase; HAT; histone acetyltransferase; H3K9ac; histone H3 lysine 9 acetylation; BAT; brown adipose tissue; WAT; white adipose tissue; Tb; body temperature; HDAC; histone deacetylase; IA; interbout arousal; EC; euthermic in cold roo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; AF; atrial fibrillation; AP; action potential; APA; action potential amplitude; APD; action potential duration; HDAC; histone deacetylase; LA; left atrium; PV; pulmonary vein; RA; right atrium; RMP; resting membrane potential.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; ABCB1; ATP-binding cassette sub-family B member 1; ABCG; ATP-binding cassette drug efflux transporters; ACD; autophagic cell death; AKT; alpha serine/threonine protein kinase; ALDH; aldehyde dehydrogenase; AMPK; AMP-activated protein kinase; AP; apurinic/
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; G-CSF; Granulocyte colony stimulating factor; HAT; Histone acetyl transferase; HDAC; Histone deacetylase; IGF; Insulin-like growth factor; IL; Interleukin; IRF; Interferon responsive factor; LDL; Low density lipoprotein; LSD; Lysine specific demethylase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; HDACi; histone deacetylase inhibitor; HDAC; histone deacetylase; SCFA; short-chain fatty acids; GSTs; glutathione-S transferases; NRP-1; Neuropilin-1; P-gp; P-glycoprotein; CI; combination index; Butyrate; Colorectal cancer; Dietary fiber; Synergistic eff
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; αSMA; alpha-smooth muscle actin; ABCG2; ATP-binding cassette sub-family G member 2; ACE; angiotensin-converting enzyme; ASK1; apoptosis signal-regulating kinase 1; BF; bright field; CD90; cluster of differentiation 90; CF; cardiac fibroblast; COPD; chron
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; ALP; alkaline phosphatase; BTE; bone tissue engineering; CMC; carboxymethyl cellulose; COL-1; collagen type-1; CS; chitosan; EDC; 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride; HDAC; histone deacetylase; mMSCs; mouse mesenchymal stem cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; ACVR1; Activin A receptor type1; ATRX; A-thalassemia/mental retardation syndrome X-linked; BMP; Bone morphogenetic protein; BRAF; v-Raf murine sarcoma viral oncogene homolog B; CNS; Central nervous system; DAXX; Death domain-associated protein; DNMT; DNA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; Brain injury; Spinal cord injury; Innate and adaptive immunity; Inflammatory response; Immunotherapy; Secondary injury; APC; antigen-presenting cells; ASC; apoptosis-associated speck-like protein containing a carboxy-terminal CARD; BBB; blood-brain barrie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; BDNF; brain-derived neurotropic factor; CerS; ceramide synthase; CNS; central nervous system; CPL; cecal ligation and puncture; cPLA2; cytosolic phospholipase A2; CSA; cyclosporine A; CTL; cytotoxic T lymphocytes; CYP45
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; AI; adequate intake; Cys; cysteine; DNMT, DIO; iodothyronine deiodinase; DNA; methyltransferase; EAR; estimated average requirement; HDAC; histone deacetylase; HSP; heat shock protein; HRM; high-resolution metabolomics; ICP-MS; inductively coupled plasma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; ADA2; Adenosine deaminase 2; ASH1L; Absent, Small, or Homeotic 1-like; BAF; BRG1 associated factor; BAH; Bromoadjacent homology; BAZ2A; Bromodomain adjacent to zinc finger domain protein 2A; BET; Bromodomain and Extra-Terminal domain; BRPF1; Bromodomain a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; 5-Azacitidine (PubMED CID: 9444); 5-Fluorouracil (PubMED CID: 3385); Afatinib (PubMED CID: 10184653); Abemaciclib (PubMED CID: 46220502); Alisertib (PubMED CID: 24471867); Alpelisib (PubMED CID: 56649450); Anastrozole (PubMED CID: 2187); Apitolisib (PubME
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; Atherosclerosis; Cardiovascular diseases; Cell cycle; Proliferation; Pulmonary hypertension; Restenosis; Signaling pathway; Vascular smooth muscle cells; ACE; angiotensin converting enzyme; aFGF; acidic FGF; Ang II; angiotensin II; AP-1; activating protei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; ac; acetylation; BET; bromodomain and extra terminal family proteins; BMP7; bone morphogenic protein 7; BRD4; bromodomain-containing protein 4; bp; base pairs; CKD; chronic kidney disease; CTGF; connective tissue growth factor; DDR; DNA damage response; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; 56MESS; (1S2S-diaminocyclohexane)platinum(II)] dichloride; AIBN; 2,2′-azobisisobutyronitrile; Apt; aptamer; AUC; area under curve; BBR3464; (trans,trans,trans)-bis-mu-(hexane-16-diamine)-mu-[diammineplatinum(II)]bis[diammine(chloro)platinum(II)] tetrani
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; 5-HT; serotonin (5-hydroxytryptamine); A83-01; TGF-β kinase/activin receptor-like kinase inhibitor; ACTB; actin beta/beta-actin; ASCL1; achaete-scute homolog 1 (MASH1); ASOs; anti-sense oligonucleotides; Bcl-xL; b-cell lymphoma-extra large; BDNF; brain d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; Histone acetylase; Histone deacetylase; Epigenetic; Cyclooxygenase-2; Glutamic acid decarboxylase 65; Tumor necrosis factor-ɑ;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; AF; atrial fibrillation; CTGF; connective tissue growth factor; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; ECM; extracellular matrix; GAPDH; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; HDAC; histone deacetylase; HF; heart failure; LVEF; left ventricular ejectio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; HDAC; histone deacetylase; TSA; trichostain A; AZA; 5-Aza-2′-deoxycytidine; Met; methionine; FA; folic acid; LPS; lipopolysaccharide; PBMC; peripheral blood mononuclear cells; HAT; histone acetylase; SAM; S-adenosylmethionine; DNMT; DNA methyltransferas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; ANOVA; analysis of variance; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; HDAC; histone deacetylase; LTM; long-term memory; NOR I; Novel object recognition task I; post-natal stress; object recognition; sodium butyrate; histone acetylation; BDNF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; PN; Purkinje neuron; HDACs; histone deacetylases; HDAC; histone deacetylase; CREB; c-AMP-responsive element binding protein; BDNF; brain derived nerve factor; CF; Chow-Fed; PF; Pair-Fed; EF; Ethanol-Fed; AH2b; Acetylated histone 2b; AH3; Acetylated histon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; HDAC; histone deacetylase; HPA; hypothalamic-pituitary-adrenal; LGA; large for gestational age; LPS; lipopolysaccharide; SGA; small for gestational age; PVN; paraventricular nucleus; ZT; zeitgeiber time; maternal diet; HPA; hypothalamus; transcription
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; AP-1; activator protein-1; Dio; deiodinase; Bdnf; brain derived neurotrophic factor; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; DMEM; Dulbecco's modified eagle medium; GFAP; glial fibrillary acidic protein; HDAC; histone deacetylase; HSP90; heat-shock protei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; BAL; bronchoalveolar lavage; ChIA-PET; chromatin interaction analysis with paired-end tag; ChIP-seq; chromatin inmunoprecipitation and massively parallel sequencing; circ-ncRNA; circulating noncoding RNA; CRC; colorectal cancer; CRISPR-Cas9; clustered, re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; HDAC; histone deacetylase; HDACi; histone deacetylase inhibitors; COX; cyclooxygenases; NSAIDs; non-steroidal anti-inflammatory drugs; AR; androgen receptor; ZBG; zinc binding group; PGE2; prostaglandin E2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; Epigenetics; Sequence specificity; Polyamide; HAT inhibitor; Antiproliferation; Apoptosis; HAT; histone acetyltransferase; DBD; DNA-binding domain; HDAC; histone deacetylase; PIP; pyrrole-imidazole polyamides; DMSO; dried dimethylsulfoxide; IPA; ingenuity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; 6-OHDA; 6-hydroxydopamine; pAcH3; p-acetylated-histone H3; DIV; day(s) in vitro; HDAC; histone deacetylase; LDH; lactate dehydrogenase; MTT; Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide; N; number of repetitions; Romidepsin; Neuroblastoma; Cell death; Epigenetic re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; BPA; bisphenol A; CpG; 5′-C-phosphate-G-3′; DDT; dichlorodiphenyltrichloroethane; DEET; N,N-diethyl-meta-toluamide; DEHP; bis(2-ethylhexyl)phthalate; DES; diethylstilbestrol; DNMT; DNA methyltransferase; DOHaD; Developmental Origins of Health and Dise
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; DAC; 5-Aza-2′-deoxycytydine; DNMT; DNA methyltransferase; HAT; histone acetyltransferase; HDAC; histone deacetylase; HDACì; HDAC inhibitors; IL-2; interleukin-2; INS; insulin; LADA; latent autoimmune diabetes in adults; miRNA; microRNA; PBMCs; peripher