آشنایی با موضوع

آلاینده‌های آلی دیرپا(پایدار) (به انگلیسی: persistent organic pollutants یا POPs) موادی شیمیایی هستند که در محیط به مدت نسبتاً طولانی باقی می‌مانند و با ورود به زنجیرهٔ غذایی، در بافت‌های زنده متراکم می‌شوند و بر سلامت انسان و محیط آثار نامطلوب دارند. به‌طور کلی این ترکیبات به وسیله فعالیتهای انسانی، از راههای متفاوتی تولید میشوند. زائدات ناشی از فعالیت‌های انسانی، هم به صورت متمرکز و هم پراکنده با فرایندهای صنعتی، دفع مواد زائد، نشت و ریزش‌های نفتی و احتراق مواد سوختی، همراه می‌باشند. پاکسازی این ترکیبات به آسانی امکان‌پذیر نیست، برای اینکه اکثر این مواد نسبتاً فرارند، فعالیت و پراکندگی دوباره آنها ازطریق جو اغلب شناسایی این منابع ویژه را دچار مشکل می‌سازد. این مواد، نیمه‌عمر زیست‌محیطی طولانی دارند. بنابراین رهاسازی متوالی آنها در طول زمان منجر به ذخیره دائم و حضور آنها در همه جای محیط زیست جهانی می‌شود. از راه‌های انتقال اولیه این مواد به محیط زیست دریایی و ساحلی، ذخیره جوی و آب‌های روان می‌باشد. انتقال جهانی و منطقه‌ای اینها غالباًْ توسط جریانات جوی و همچنین ازطریق انتقال رسوبات و جریانات اقیانوسی صورت می‌گیرد. آلایندههای آلی پایدار مانند آفتکشهای آلی کلره و بیفنیلهای پلی‌کلرینه یک‌سری مواد هستند که در همه اجزای محیط زیست یافت میشوند. این مواد بخاطر ویژگی‌های جهشزایی، سرطانزایی و سمیت بالایی که دارند برای محیط زیست و موجودات زنده خطرناک هستند. از معروف‌ترین آلاینده‌های آلی پایدار می‌توان به آفت‌کش‌های کلره، آلدرین، کرودان، ددت، دی‌آلدرین، دیوکسین، آندرین، نورانز، هپتاکلر، هگزاکلروبنزن، میرکس، توکسافن، پلی کلرید، بی‌فنیل‌ها اشاره نمود. کنوانسیون استکهلم کنوانسیون استکهلم با هدف حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در برابر آلاینده‌های آلی دیرپا و برنامه‌ریزی جهت کاهش و حذف کاربرد آنها در تاریخ ۲۲ مه سال ۲۰۰۲ توسط ۱۲۶ کشور امضا گردید و کشور ایران بعد از تصویب متن کنوانسیون توسط شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴، در خرداد ماه سال ۱۳۸۵ رسماً به کنوانسیون استکهلم پیوست و دفتر بررسی آلودگی آب و خاک سازمان به عنوان مرجع ملی این کنوانسیون در کشور اجرای مفاد آن را عهده‌دار گردیده است.
در این صفحه تعداد 442 مقاله تخصصی درباره آلاینده‌های آلی دیرپا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آلاینده‌های آلی دیرپا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; 25HC; 25-hydroxycholesterol; HIV; human immunodeficiency virus type 1; HIV-FP; human immunodeficiency virus type 1 fusion peptide; CH25H; cholesterol-25-hydroxylase; IFN; interferons; POPC; 1-palmitoyl-2-oleyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DPPC; 1,2-dipalm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; Co; cobalt; Ni; nickel; Tm; membrane phase transition temperature; GP; generalized polarization; DLS; dynamic light scattering; LUVs; large unilamellar vesicles; MLVs; multilamellar vesicles; POPC; 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DMPC; 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; TIRF; total internal reflection fluorescence; pTIRF; polarized total internal reflection fluorescence; SLB; supported lipid bilayer; STuBs; supported tubulated bilayers; COPII; coat protein complex II; SMrT; supported membrane tubules; SUPER; supported me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; AHR; aryl hydrocarbon receptor; AR; androgen receptor; As; arsenic; BaP; benzo[a]pyrene; CASP; caspase; CRISPR; clustered regularly interspaced short palindromic repeats; CTD; Comparative Toxicogenomics Database; CYP; cytochrome P450; CXCL8; chemokine (C-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; CA; chromosome aberrations; CBMN; cytokinesis-block micronucleus; CRTs; cathode-ray tubes; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; GC-MS; gas chromatographic-mass spectrometry; GO; gene ontology; GSH; glutathione; HE; hematoxylin-eosin; MDA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; AM; arithmetic mean; ARF; advance recycling fee; BaA; benzo-anthracene; BaP; benzo-pyrene; BAN; basel action network; BDE; decabromodiphenyl ether; BFRs; brominated flame retardants; BPhs; bromophenols; CAGR; compound annual growth rate; Chr; chrysene; DT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; Human scent; Arson investigations; Security-relevant substances; Environmental forensics; Mass spectrometry; GC × GC-MS; Targeted analysis; Discovery-based analysis; Group-type analysis; Chemical fingerprinting; μECD; Micro-electron capture detector;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; β-HCH; β-hexachlorocyclohexane; µg/l; microgram per liter; µM/l; micromolar per liter; Æ©; total; 1-HP; 1-hydroxypyrene; 2; 3-DHBA, 2,3-dihydroxybenzoic Acid; 2cx-MMHP; mono-(2-carboxymethylhexyl) phthalate; 3PBA; 3-phenoxybenzoic acid; 4F3PBA; 4-fluo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; GWALP23; acetyl-GGALWLALALALALALALWLAGA-amide; DLPC; 1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DMPC; 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DOPC; 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; pHLIP; pH driven low insertion peptides; POPC; 1-palmitoyl-2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; AGD; anogenital distance; AHR; aryl hydrocarbon receptor; AMH; anti-Müllerian hormone; AR; androgen receptor; BPA; bisphenol A; CB-138; 2,2′,3,4,4′,5′ -hexachlorobiphenyl; CB-153; 2,2′,4,4′,5,5′-hexachlorobiphenyl; DBP; di-n-butyl phthalate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; SM; sulfur mustard; AT; adipose tissue; RT-PCR; reverse transcriptase-polymerase chain reaction; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; LC-MS/MS; liquid chromatography-tandem mass spectrometry; POPs; per
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; Aβ; amyloid beta; AD; Alzheimer's disease; BBB; blood brain barrier; CCB; calcium channel blocker; Chol; cholesterol; Cys; cysteine; DHPC; 1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DLPC; 1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DMPC; 1,2-dimyristoyls
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; Aβ; amyloid-beta; AFM; atomic force microscopy; ANS; 8-anilino-1-naphthalenesulfonate; αSNWT; wild-type α-synuclein; αSN103; C-terminally truncated α-synuclein; CD; circular dichroism; CTR; C-terminal region; DHPC; 1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phospho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; AD; anaerobic digestion; AC; activated carbon; Bt; bacillus thuringiensis; BES; bioelectrochemical systems; BSA; bovine Serum Albumin; BCA; bicinchonic Acid; COD; chemical oxygen demand; C/N; carbon to nitrogen ratio; CER; cation exchange resin; CCE; carb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; LTP; long-term potentiation; fEPSP; field excitatory postsynaptic potential; POPS; population spike; Pyrethroids; Rat; Brain; Electrophysiology; Synaptic plasticity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; AGA; Appropriate for Gestational Age; CPT; Cold Pressor Test; CI; Confidence Interval; IVH; Intraventricular Hemorrhage; NEC; Necrotizing enterocolitis; NICU; Neonatal Intensive Care Unit; NRS; Numerical Rating Scale; PCQ; Pain Coping Questionnaire; POPS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; SOPs; sterol oxidation products; COPs; cholesterol oxidation products; POPs; phytosterol oxidation products; BFA; bioaccessible fraction of milk-based fruit beverage with plant sterols; BFB; bioaccessible fraction of milk-based fruit beverage without plan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; POPs; persistent organic pollutants; BMI; body mass index; HCB; hexachlorobenzene; HCH; hexachlorocyclohexane; DDT; dichlorodiphenyltrichloroethane; DDE; dichlorodiphenyldichloroethylene; PCBs; polychlorinated biphenyls; OCPs; organochlorine pesticides; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; CAPEX; Capital expenditures; OPEX; Operational expenditures; OP; Open pond; PBRs; Photobioreactors; POPs; Persistent organic pollutants; EOCs; Emerging organic contaminants; HRAPs; High-rate microalgal ponds; HRT; Hydraulic residence time; NADH; Nicotinam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; CMC; critical micelle concentration; cryo-TEM; cryogenic transmission electron microscopy; DLS; dynamic light scattering; DPPC; dipalmitoyl phosphatidylcholine; DSC; differential scanning calorimetry; EC50; median effective concentration; HEPES; N-(2-Hydr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; Disulfide-rich peptides; Model membranes; Pain; Rational drug design; Surface plasmon resonance; Sodium channel; Cryo-EM; cryo-electron microscopy; DOPG; 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerol; DHPC; 1,2-diheptanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; GMT; ga
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; CI; confidence interval; POPS; Project on Preterm and Small-for-gestational-age; THoP; transient hypothyroxinemia of prematurity; CHT; congenital hypothyroidism; YASR; Young Adult Self Report; YABCL; Young Adult Behavioral Checklist; SGA; small-for-gestat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; POPs; Human milk; Postpartum; Weight loss; Overweight; ObeseBMI body, mass index; bw, body weight; DDE, dichlorodiphenyl-dichloroethylene; DDT, dichlorodiphenyl-trichloroethane; HCB, hexachlorobenzene; HCH, hexachlorocyclohexane; HM, human milk; LEVA, Lif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلاینده‌های آلی دیرپا; ANOVA; analysis of variance; BMI; body mass index; CD-FBS; charcoal-dextran stripped fetal bovine serum; CV; co-variance; DHEAS; dehydroepiandrosterone sulfate; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's media; E1S; estrone sulfate; E2; 17β-estradiol; EEQ; estrad