آشنایی با موضوع

بالا بودن کیفیت خدمات مراقبت‌های بهداشتی و درمانی منجر به جامعه‌ سالم می شود. ارزیابی کیفیت مراقبت های بهداشتی ـ درمانی به عنوان یک معیار ضروری جهت ارتقای کیفیت مراقبت ها در نظر گرفته می شود که می تواند منجر به بهبود بخشیدن نتایج برنامه ها و اثربخش کردن آن‌ها شود. ارزیابی کیفیت مراقبتهای بهداشتی و درمانی به عنوان دروازة ورودی ارتقای کیفیت مراقبتها در نظر گرفته می شود. ولی ارزیابی کیفیت مراقب تهای بهداشتی و درمانی با توجه به ابعاد و جنبه های مختلف آن و نیز پیچیده بودن فرایندهای مراقبتی، کار ساده ای نبوده و نیازمند ابزارهای دقیق و معتبری است از اواخر دهة 1910 که ارزیابی کیفیت مراقبتهای بهداشتی و درمانی جنبة علمی تری به خود گرفت، تا اواخر دهة 1980که فلسفة » مدیریت جامع کیفیت « به عنوان یک رویکرد مهم مدیریتی برای سازمانهای بهداشتی و درمانی مطرح شد، فرایند ارزیابی کیفیت به » استانداردسازی و اندازه گیری این استانداردها « محدود می شد. ولی در متون دو دهة اخیر با استناد به فلسفة مدیریت جامع کیفیت، ارزیابی کیفیت از اندازه گیری استانداردها به سمت » اندازه گیری میزان رضایت مشتریان « تغییر جهت داده است. هدف از این کار تصمیم گیری دربارة ارتقای فرایندهای سازمانی در راستای تامین نیازها و انتظارات مشتریان است. در نتیجه علاوه بر اندازه گیری رضایت م شتریان، می بایستی عملکرد فرایندها نیز به طور مرتب مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد.

در این صفحه تعداد302 مقاله تخصصی دربارهکیفیت مراقبت های بهداشتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISIکیفیت مراقبت های بهداشتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت مراقبت های بهداشتی; Pharmacovigilance; Adverse drug reactions reporting systems; Health policy; Quality of health care; Patient reported outcome measures; Adverse drug reactions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت مراقبت های بهداشتی; Hypothermia; Very low birth weight infant; Quality of health care; Hipotermia; Recém-nascido de muito baixo peso; Qualidade da assistência à saúde;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت مراقبت های بهداشتی; Costes hospitalarios; Control de costes; Sistemas de información de la gestión; Calidad de la asistencia sanitaria; Sistema Nacional de Salud; Hospitales públicos; Hospital costs; Cost control; Hospital information systems; Quality of health care; Nati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت مراقبت های بهداشتی; Nursing; Primary health care; Working conditions; Quality improvement; Quality of health care; Enfermería; Atención Primaria; Condiciones de trabajo; Mejoramiento de la calidad; Calidad de la atención de salud;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت مراقبت های بهداشتی; Enfermería; Atención Primaria; Condiciones de trabajo; Mejoramiento de la calidad; Calidad de la atención de salud; Nursing; Primary Health Care; Working conditions; Quality improvement; Quality of health care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت مراقبت های بهداشتی; Úlceras por presión; Unidad de cuidados intensivos; Seguridad de pacientes; Sistema Bundle; Calidad en salud; Pressure ulcers; Intensive care unit; Patient safety; Patient care Bundles; Quality of health care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت مراقبت های بهداشتی; Critical care; Qualitative research; Nurse-patient relationship; Patients; Holistic nursing; Intensive care unit; Narration; Quality of health care; Survivors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت مراقبت های بهداشتی; Quality of health care; Ambulatory blood pressure monitoring; Hypertension; Primary health care; Calidad de la atención de salud; Medida de la presión arterial; Hipertensión; Atención Primaria de salud;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت مراقبت های بهداشتی; Quality of health care; Quality indicator; Outcome measures; Process measures; Evidence-based medicine; Colorectal neoplasms; Systematic review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت مراقبت های بهداشتی; transition to adult care; adolescent; young adult; quality of health care; patient satisfaction; patient adherence; self-care; utilization; AAFP; American Academy of Family Physicians; AAP; American Academy of Pediatrics; ACP; American College of Physicia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیفیت مراقبت های بهداشتی; Health care reform; Mental health services; Psychiatric services; Managed competition; Quality of health care; Health policy; Netherlands;