آشنایی با موضوع

هورمونهای تیروئیدی (Thyroid hormone) شامل تترایدوتیرونین یا تی۴، تری یدوتیرونین یا تی۳ و RT۳ یا تری یدوتیرونین معکوس می‌باشد. این هورمونها بر رشد و متابولیسم سلولها موثرند. لازم است ذکر شود که هورمون کلسیتونین نیز توسط غده تیروئید تولید می‌شود. از هورمون‌های تیروئیدی ذکر شده تی۴ به مقادیر بالا ترشح می‌گردد اما تی۳ بیشترین فعالیت را داراست و RT۳ کمترین مقدار را داراست. افزایش میزان سوخت و ساز پایه اثر اصلی هورمون‌های تیروئید است. این هورمون‌ها سوخت و ساز قندها و چربی‌ها را افزایش می‌دهند. آنها باعث تحریک ساختن پروتئین نیز می‌شوند؛ بنابراین هورمون‌های تیروئید برای رشد طبیعی ضروری هستند. هورمون کلسیتونین در متابولیسم کلسیم مؤثر است. هورمون های تیروئید برای رشد طبیعی مغز مخصوصا در سه سال اول زندگی ضروری هستند. کودکان در سنین بالاتر نیز به هورمون های تیروئیدی برای رشد و تکامل طبیعی احتیاج دارند و بالغین برای تنظیم متابولیسم و استفاده از انرژی به این هورمون ها وابسته هستند. اصلیترین کار T3 و T4 کنترل فعالیت متابولیک سلول است. تیروکسین، تری ید و تیرونین نمو صحیح مغز را ممکن می‌سازند، تولید ادرار، تجزیه پروتئینها و جذب گلوکز توسط سلولها، را افزایش می‌دهد. کلسی تونین یا تیروکلسی تونین توسط تیروئید ترشح می‌شود. اما تحت کنترل TSH قرار ندارد. این هورمون در پاسخ به افزایش سطح کلسیم پلاسمای خون ترشح می‌شود و با افزایش دادن رسوب کلسیم در استخوان سطح کلسیم در پلاسما را پایین می‌آورد. حدود ۹۵ درصد هورمونى که از غد ه تیروئید ترشح مى شود، به صورت T4 (تیروکسین) است. با وجودى که میزان ترشح T3 از غده تیروئید بسیار ناچیز است، این هورمون نقش اصلى را ایفا مى کند. قسمت اعظم T3 موجود در خون از تبدیل T4 به T3 در بافت هاى محیطى از جمله کبد، کلیه و جفت بوجود مى آید. البته بافت هایى چون مغز و هیپوفیز نیز مى توانند T4 را به T3 تبدیل کنند، اما T3 حاصل وارد خون نمى شود و اثر خود را در همان مکان بر جاى مى گذارد. به طور کلى، ۸۰ درصد T3 موجود در خون در کبد و ۲۰ درصد آن در تیروئید ساخته مى شود هورمونهای تیروئیدی باعث افزایش سرعت متابولیسم پایه و افزایش دمای بدن، افزایش سنتز پروتئینها، افزایش حساسیت و پاسخ بدن به کاتکول امینها مانند آدرنالین شده و برای تکامل و رشد سلولها و اعضای بدن نیز به ویژه در دوران جنینی و کودکی لازم وضروری هستند. همچنین این هورمونها متابولیسم پروتئینها، قند و چربی و همچنین متابولیسم ویتامینها را در بدن کنترل و تنظیم میکند و سلول را در جهت استفاده صحیح از منابع انرژی هدایت میکند. تیرونامین در حیواناتت دارای اثرات بیشتری نسبت به انسان میباشد و باعث تنظیم الگوی خواب زمستانی پستانداران و همچنین الگوی پوست اندازی در پرندگان میشود.
در این صفحه تعداد 668 مقاله تخصصی درباره هورمونهای تیروئیدی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هورمونهای تیروئیدی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; FT3; free triiodothyronine; FT4; free thyroxine; HF; high-frequency; HRV; heart rate variability; HT; hyperthyroidism; LF; low-frequency; LVEDD; left ventricular end-diastolic diameter; LVEF; left ventricular ejection fraction; pNN50; percent of successiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; AGFI; adjusted goodness of fit index; AMC; antimicrosome antibody; ATG; antithyroglobulin antibody; CFI; comparative fit index; CI; confidence interval; FT4; free thyroxine; GFI; goodness of fit index; IQR; interquartile range; LC/MS/MS; liquid chromatogr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; IDL; instrument detection limit; IQL; instrument quantification limit; MDL; method detection limit; MQL; method quantification limit; Thyroid hormones; Placenta; Liquid chromatography; Quadrupole-time-of-flight mass spectrometry; Solid phase extraction; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; BBzP; butyl benzyl phthalate; BMI; body mass index; DBP; di-n-butyl phthalate; DEHP; di-(2-ethylhexyl) phthalate; DEP; diethyl phthalate; DMP; dimethyl phthalate; DnOP; di-n-octyl phthalate; FDR; false discovery rate; HPT; hypothalamus-pituitary-thyroid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; BPA; bisphenol A; CCHMC; Cincinnati Children's Hospital Medical Center; CDC; The Centers for Disease Control and Prevention; CV; coefficient of variation; ∑DEHP; molar sum of urinary monoesther di(2-ethylhexyl) phthalate metabolites; EMM; effect measu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; ANSES; Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety); CRO; contract research organization; CV; coefficient of variation; DART; deve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; anti-TPO; Thyroid peroxidase auto-antibodies; ART; Assisted reproduction technology; ASRM; American Society for Reproductive Medicine; ATA; American Thyroid Association; CI; Confidence interval; E2; Estradiol; ES; Endocrine Society; FSH; Follicle stimulat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; Thyroid hormone receptors; Thyroid hormones; Testis; Ovaries; Genitals; Sexual function; Sexual behavior; Sexual dysfunction; Thyroid dysfunction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; TH; Thyroid hormone; THs; Thyroid hormones; T3; 3,5,3′-l-triiodothyronine; HPT; Hypothalamic-pituitary-thyroid axis; HPG; Hypothalamic-pituitary-gonadal axis; CRH; Corticotropin-releasing hormone; CRF; corticotropin-releasing factor; GnIH; Gonadotropin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; Follicular thyroid tumors; Thyroid hormones; Non-genotoxic chemicals; Species differences; Rodent tumors; Human relevance; Carcinogen classification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; Iodine; Thyroid; Nodules; Cancer; Thyroid hormones; TND; Thyroid nodular disease; UI; Urinary iodine; TSH; Thyroid stimulating hormone; fT4; Free thyroxine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; T3; triiodothyronine; T4; thyroxine; TSH; thyroid stimulating hormone; TRH; TSH-releasing hormone; PI; propidium iodide; Light microscopy; Electron microscopy; Thyroid gland; Thyroid hormones; Wistar rats;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; Organochlorine pesticides; In utero exposure; Thyroid hormones; Cord blood; Newborns; OCPs; organochlorine pesticides; TH; thyroid hormone; T3; triiodothyronine; FT3; free triiodothyronine; TT3; total triiodothyronine; T4; thyroxine; FT4; free thyroxine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; NAR; naringenin; HES; hesperetin; TH; thyroid hormones; TSH; thyroid-stimulating hormone; T3; triiodothyronine; T4; thyroxine; Tg; thyroglobulin; T4-Tg; T4 bound to thyroglobulin; NIS; sodium iodide symporter; Dio; deiodinase; IHC; immunohistochemical; IF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; TH; thyroid hormones; T4; thyroxine; T3; triiodothyronine; CNS; central nervous system; HPT; hypothalamic-pituitary-thyroid axis; TRH; thyrotropin-releasing hormone; PVN; paraventricular nucleus; CART; cocaine- and amphetamine-regulated transcript; CRH; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; ANOVA; analysis of variance; BSA; bovine serum albumin; BW; body weight; CL; corpus luteum; DI; diestrous index; E2; estradiol; E3; estriol; EDTA; ethylenediaminetetracetic acid; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EI; excess iodine; FFC; former fol