آشنایی با موضوع

فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) یکی از فرایندهای موثر تصفیه پسابهای بسیار آلوده صنعتی و سمی است. تحقیقات بسیار گسترده ای در توسعه این فرایند در دهه اخیر درکشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است که ممکن است حتی فرایندهای مرسوم تصفیه پساب را در آینده به چالش بکشد. اگرچه روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی توانایی تصفیه طیف وسیعی از آلاینده های موجود در پساب های مختلف را دارا هستند ولی در مورد برخی از ترکیبات آلاینده، تصفیه بیولوژیکی کارایی ندارد. فرایندهای مرسوم در تصفیه پسابهای صنعتی در حذف و تجزیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی آلی ناتوان بوده و این ترکیبات شیمیایی به دلیل سمیت بالا، اجتماع باکتریایی را از بین برده و در نتیجه فرایند بیولوژیکی تصفیه پساب را متوقف نموده یا کارایی آنرا کاهش می دهند. فرایند اکسیداسیون پیشرفته فرایندی است شیمیایی و غیر انتخابی که با تولید رادیکالهای هیدروکسیل در محل، و حمله این رادیکالها به ترکیبات شیمیایی موجود در پساب سریعاً منجر به اکسیداسیون و تجزیه آنها می گردد. این رادیکالها بسیار اکسید کننده بوده و طول عمر کمی دارند و لذا در محل تولید میگردند. فرایند اکسیداسیون پیشرفته نه تنها در تصفیه پساب کاربرد دارد بلکه در تصفیه نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. حذف کلیه باکتریها و ویروس ها از مهمترین دلایل استفاده از این فرایند در تصفیه نهایی آب می باشد. رادیکالهای هیدروکسیل در یکی از فرایندهای زیر تولید میگردند: - ترکیب تابش ماورای بنفش و تزریق آب اکسیژنه - تزریق هم زمان آب اکسیژنه و گاز ازن - تزریق ازن در کنار تابش ماورای بنفش - فرایند فنتون ( تزریق آب اکسیژنه و نمک آهن به عنوان کاتالیست) - تابش ماورای بنفش در کنار بستر دی اکسید تیتانیوم این فرایند در تصفیه پسابهای پیچیده نظیر موارد ذیل قابل استفاده است: - تصفیه شیرابه زباله - حذف فلزات سنگین و رادیو اکتیو - پسابهای بسیار آلوده نفتی و پتروشیمی شامل ترکیبات بنزنی و فنولیک - حذف ترکیبات شیمیایی پیچیده ناشی از سموم کشاورزی - پسابهای با COD بسیار بالا فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته علاوه بر تصفیه پساب، در فرایندهای حذف بو از بخار و گاز خروجی از صنایع و نیز پالایش خاکهای آلوده به مواد شیمیایی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین می توان از این فرایند در شکست ماکرو ملکولهای غیر قابل تصفیه به روش بیولوژیکی در قالب یک فرایند پیش تصفیه استفاده نمود.
در این صفحه تعداد 444 مقاله تخصصی درباره فرایند اکسیداسیون پیشرفته که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فرایند اکسیداسیون پیشرفته (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند اکسیداسیون پیشرفته; Desalination brines; Electrocoagulation; Chemical coagulation; Advanced oxidation process; Micropollutants removal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند اکسیداسیون پیشرفته; Abattoir wastewater; Activated sludge; Advanced oxidation process; Organic matter; Disinfection; Ozonation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند اکسیداسیون پیشرفته; Disinfection; Escherichia coli; Microbial electrolysis cell; Bio-electro-Fenton reactions; Advanced oxidation process; Hydrogen peroxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند اکسیداسیون پیشرفته; AD; Anaerobic Digestion; ADMEC; Anaerobic Digestion & Microbial Electrolysis Cell; ADMFC; Anaerobic Digestion & Microbial Fuel Cell; AOP; Advanced Oxidation Process; BES; Bioelectrochemical System; BOD; Biochemical Oxygen Demand; CE; Coulombic Efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند اکسیداسیون پیشرفته; A/O; anoxic/oxic process; AHA; anaerobic hydrolysis and acidification; AOPs; advanced oxidation process; BOD5; 5 d biochemical oxygen demand; CMA; China Metrology Accreditation; CO; catalytic ozonation; COD; chemical oxygen demand; DO; dissolved oxygen; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند اکسیداسیون پیشرفته; NH4F; Ammonium fluoride; AOP; Advanced oxidation process; AO; Ammonium oxalate; [Hmim]I; 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide; (AEP); 2-aminoethylphosphonic acid; (MBT); 2-mercapto benzothiazole; AFM; Atomic force microscopy; BQ; Benzoquinone; BPA; bispheno
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند اکسیداسیون پیشرفته; Advance oxidation processes; Degradation; Filtration; Hybrid processes; Membrane; Pharmaceuticals; Wastewater; AMX; amoxilin; AOP; Advanced Oxidation Process; BDD; Boron doped diamond; BP-3; benzophenine-3,2-hydroxy-4-methoxybenzophenone; BZA; benzotriazo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند اکسیداسیون پیشرفته; Water treatment; Advanced oxidation process; Plasma discharge; Optimization; Hydrogen peroxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند اکسیداسیون پیشرفته; BT; benzotriazole; BTs; benzotriazoles; TBA; tert-butyl alcohol; MANC; magnetic alumina nanocomposite; NPs; nanoparticles; Catalytic ozonation; Benzotriazole; Magnetic catalyst; Alumina; Wastewaterer; Advanced oxidation process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند اکسیداسیون پیشرفته; Advanced oxidation process; Catalytic ozonation; Magnetic; Natural organic matter; Nernst equation; Pd-Mn; Recycle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند اکسیداسیون پیشرفته; Titanium dioxide; Engineered nanomaterials; Photocatalysis; Settling; Natural organic matter; AOP; advanced oxidation process; DBP; disinfection byproduct; DBPfp; disinfection byproduct formation potential; DOC; dissolved organic carbon; EEO; electrical e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند اکسیداسیون پیشرفته; AC; activated carbon; AOP; advanced oxidation process; BOD5; biochemical oxygen demand; CNT; carbon nano-tubes; COD; chemical oxygen demand; CWAO; catalytic wet air oxidation; DO; dissolved oxygen; PCO; photo-catalytic oxidation; ROS; reactive oxygen spec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند اکسیداسیون پیشرفته; Advanced oxidation process; Trace organic chemicals; Oxidation by-products; OH-Radical exposure; Electrical energy per order (EEO);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند اکسیداسیون پیشرفته; Aluminum sulfate; Mineralization; Advanced oxidation process; Hydrogen peroxide; Toxicity; Reuse of water;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایند اکسیداسیون پیشرفته; 454-Pyrosequencing; Activated sludge; Advanced oxidation process; Decolorization; Fenton's oxidation; Reactive Violet 5;