آشنایی با موضوع

در مغز استخوان دو دسته سلول بنیادین وجود دارد: سلول های بنیادین خون ساز و سلول های بنیادین غیر خون ‏ساز (استرومایی). سلول های استرومایی مغز استخوان BMSC سلول های پیشرفته اسکلتی هستند که خارج از حفره مغزی (از پریوستیوم اولی و پیرچندریوم) سرچشمه می گیرند و در حفره ای در امتداد عروق خونی تشکیل می شوند. BMSC ها به عنوان سلول های بزرگ ظاهر می شوند که دارای هسته های برجسته هستند. بررسی ها نشان داده است که سلول های استرومایی مغز استخوان قابلیت تمایز به سلول های ‏مختلف از جمله سلول های عصبی را دارا می باشد. از طرف دیگر در پی تزریق ‏سلول های استرومایی مغز استخوان به بافت عصبی آسیب دیده، این سلول ها ضمن یک پارچه شدن با بافت عصبی میزبان ‏و تمایز به سلول های عصبی، زمینه بهبود نسبی بافت آسیب دیده وبازگشت حرکات مختل شده را نیز فراهم می آورد. ‏همچنین بررسی ها نشان داده که علاوه بر تزریق مستقیم سلول های استرومایی در بافت عصبی آسیب دیده، از سایر روش ‏های غیر تهاجمی از جمله تزریق درون وریدی، تزریق درون بطنی و روش بزل کمری نیز جهت پیوند این سلول ها می توان ‏استفاده نمود.
در این صفحه تعداد 271 مقاله تخصصی درباره سلول های استرومایی مغز استخوان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های استرومایی مغز استخوان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های استرومایی مغز استخوان; EV; extracellular vesicles; ILVs; intraluminal vesicles; BMSCs; bone marrow stromal cells; AML; acute myeloid leukemia; CML; chronic myelogenous leukemia; CLL; chronic lymphocytic leukemia; ALL; acute lymphoblastic leukemia; EGF; epidermal growth factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های استرومایی مغز استخوان; Polymer; Hydration; Stiffness; Biointerface; Cellular processes; ECM; extracellular matrix; PEG; polyethylene glycol; PEO; poly(ethylene oxide); PEMs; polyelectrolyte multilayers; FN; fibronectin; PGs; proteoglycans; BMSCs; bone marrow stromal cells; Hap;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های استرومایی مغز استخوان; Polyaniline; Biomaterials; Electrical conductivity; Biocompatibility; Electrical stimulation; aECM; artificial extracellular matrix; AFM; atomic force microscopy; ALP; alkaline phosphatase; APS; ammonium persulfate; [BMIM][BF4]; 1-butyl-3-methylimidazoliu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های استرومایی مغز استخوان; Mechanotransduction; Bone marrow stromal cells; Epidermal growth factor; AP-1; activator protein 1; BMSC; bone marrow stromal cell; EEF1A1; eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1; EGF; epidermal growth factor; EGFR; EGF receptor,; ELISA; enzym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های استرومایی مغز استخوان; Bone marrow stromal cells; Green light; Laser irradiation; Low level laser therapy; Matrix mineralization; Osteogenic differentiation; KTP; Power meter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های استرومایی مغز استخوان; SSC; skeletal stem cells; BM; bone marrow; MSCs; mesenchymal stem cells; BMSCs; bone marrow stromal cells; BMA; bone marrow aspirates; CFU-F; colony forming unit-fibroblastic; FACS/MACS; fluorescence/magnetic-activated cell sorting; CTCs; circulating tumo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های استرومایی مغز استخوان; Automated cell culture system; Bone marrow stromal cells; Osteogenic potential; Bone tissue engineering; Regenerative medicine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های استرومایی مغز استخوان; Bone marrow stromal cells; Stretch; Tendon slice; Tissue engineeringBMSC, bone marrow stromal cell; DTS, decellularized tendon slices; ECM, extracellular matrix; GAPDH, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; IACUC, Institutional Animal Care and Use Com
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های استرومایی مغز استخوان; Collagen mimetic peptide; Self-assembled peptide; In situ chondrogenic differentiation; Bioactive; Bone marrow stromal cells
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های استرومایی مغز استخوان; Spinal cord injury; Hydrogel; Axon guidance; Regeneration; Brain-derived neurotrophic factor; Bone marrow stromal cells
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های استرومایی مغز استخوان; TEB; tissue-engineered bone; RME; rapid maxillary expansion; BMSCs; bone marrow stromal cells; β-TCP; β-tricalcium phosphate; OM; osteogenic media; GM; growth media; A590; absorbance at 590 nm; PCR; polymerase chain reaction; Runx2; runt-related transc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های استرومایی مغز استخوان; TMD; temporomandibular joint disorders; TMJ; temporomandibular joint; UAC; unilateral anterior crossbite; BMSCs; bone marrow stromal cells; TRAP; tartrate-resistant acid phosphatase; Crossbite; Occlusion; Bone remodelling; Temporomandibular joint (TMJ); B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های استرومایی مغز استخوان; Distraction osteogenesis; Stem cell-conditioned medium; Endothelial progenitor cells; Bone marrow stromal cells; Secretome; Cell recruitment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های استرومایی مغز استخوان; Polypyrrole; Osteogenesis; Electrical stimulation; Bone marrow stromal cells; Mineralization; Direct current field
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های استرومایی مغز استخوان; Bone marrow stromal cells; Spinal motor neurites; Glial scar nerve inhibitors; Spinal cord injury; In vitro modelling; Secretomes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های استرومایی مغز استخوان; Ang-1; angiopoietin-1; BBB; blood-brain barrier; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; bFGF; basic fibroblast growth factor; BMSCs; bone marrow stromal cells; CNS; central nervous system; CXCR4; chemokine (C-X-C motif) receptor 4; ESCs; embryonic ste
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های استرومایی مغز استخوان; Gsα; stimulatory G protein alpha-subunit; MAS; McCune-Albright Syndrome; FD; fibrous dysplasia of bone; CNC; Carney-Complex; PTHrP; PTH-related peptide; PTHR; PTH/PTHrP receptor; BMSCs; bone marrow stromal cells; Skeletal development; cAMP; G protein; GN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های استرومایی مغز استخوان; BMSCs; bone marrow stromal cells; MSCs; mesenchymal stem cells; LGR6; leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 6; FBS; fetal bovine serum; PE; phycoerythrin; OIM; osteogenic induction medium; ALP; alkaline phosphatas; ARS; Alizarin Red S;