آشنایی با موضوع

مناطق ساحلی Coastal Zone گستره ای هستند که مجموعه نیروهای محیط های خشکی و دریائی با یکدیگر درتعامل بوده و متحمل تغییرات کوتاه و دراز مدت می شوند. برآیند این نیروها و وقوع پدیده های زمین شناسی، هیدرودینامیکی و اقلیمی سبب تغییر در موقعیت خطوط ساحلی شده و رژیم های سواحل پیشرونده و پسرونده نسبت به دریا را پدید می آورند. خط ساحل موقعی در موقعیت خود ثابت می ماند که نیروهای خشکی و دریا با هم در تعادل باشند. عدم تعادل در این نیروها و فرآیندها باعث خواهد شد که خط ساحل بالاتر و پایین تر از موقعیت قبلی قرار گیرد. تعاریف استفاده شده برای مناطق ساحلی نسبتا گسترده و عمومی بوده و باید متناسب با نیازهای زمانی و مکانی موجود بازنگری شوند. منطقه ساحلی از ویژگی های طبیعی (به عنوان مثال هموار یا صخره ای، دلتایی، ماسه ای و شنی، مرجانی، باتلاقی، کشندی و غیره ) و انسانی ( بندرگاهی، مراکز جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی ) معینی برخوردار است و در آن کارکردهای محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تجاری متفاوتی به وجود آمده است. این ویژگی ها و کارکردهای مختلف مورد توجه پژوهشگران و محققین علوم مختلف از جمله ژئومورفولوژی، زمین شناسی، اکولوژی، مدیریت و نیز نهادهای دولتی و غیردولتی قرار گرفته است. در این رابطه، یکی از مهم ترین مسائل و موضوعات مورد پژوهش، تعریف، تعیین مرز و محدوده منطقه ساحلی می باشد. تعاریف و تقسیم بندی منطقه ساحلی را می توان در قالب های طبیعی، انسانی و مدیریتی ارائه نمود.
در این صفحه تعداد 266 مقاله تخصصی درباره مناطق ساحلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مناطق ساحلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مناطق ساحلی; Sea surface salinity distribution; Extreme typhoon events; Coastal zone; SCE-UA optimization method; Integrated hydrological and oceanographic model; Nowcasting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مناطق ساحلی; Patterns of distribution; Barnacle; Chthamalus stellatus; Coastal zone; Urbanisation; Demography; Populations; Recruitment
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مناطق ساحلی; Caulerpa; Sargassum; Range expansions; Habitat configuration; Epifauna; Macroalgae; Rocky reef; Coastal zone; Effects-community; Colonisation;