آشنایی با موضوع

تقاضای انرژی (به انگلیسی: Energy demand) نقطة آغازین در بهره گیری از روش های اقتصادسنجی برای شبیه سازی تقاضای انرژی، طراحی معادلات تقاضای انرژی می باشد. این معادلات از بهینه سازی تصمیم گیری افراد، خانوارها وبنگاه ها بدست می آیند. معادلات اقتصادسنجی تقاضای انرژی از یک فرآیند تصمیم گیری دو مرحله ای بدست می آید. در مرحلة اول کل مخارج خانوارها بین گروه های مختلف کالاها و خدمات و کل هزینه های بنگاه ها بین گروه های گوناگون نهاده ها تخصیص داده می شود. در مرحلة دوم، توزیع مخارج هر گروه بین اجزاء آن صورت می پذیرد. در مدل سازی تقاضای انرژی ابتدا مخارج بین دو گروه از کالاها یعنی انرژی و غیرانرژی تخصیص می یابد. سپس کل مخارج مربوط به انرژی بین انواع حامل ها شکسته می شود. این فرآیند دو مرحله ای از نظرتئوری تنها تحت شرایط وقیود خاصی توجیه پذیر است. اغلب مطالعات انجام شده برروی تقاضای انرژی روی یکی از این دو مرحله متمرکز می شوند. در گروه اول مطالعات، تقاضای کل انرژی درنظر گرفته می شود ومکمل یا جانشین بودن انرژی با سایر عوامل تولید از جمله سرمایه، مورد مداقه قرار می گیرد. در حالی که در تحقیقات گروه دوم، بیشتر امکان جایگزینی بین سوخت ها آزمون می گردد و میزان تقاضا برای هر یک از حامل ها ارزیابی می گردد. یکی از روش هایی که اخیراً در برآورد تقاضای بخشی انرژی مورد استفاده قرار می گیرد، روش مصرف نهایی‹‹End-use››یا روش فنی اقتصادی‹‹Techno-Economic›› است. مدل های مصرف نهایی در شمار مدل های استقرایی‹‹Bottom-up›› قرار می گیرند و مختص تجزیه و تحلیل تقاضای انرژی می باشند. هرچند اخیراً تلاش هایی در راستای بهره گیری از این روش ها جهت تحلیل تاریخی و ارزیابی سیاست های صرفه جویی انرژی صورت پذیرفته است، ولی هدف اولیة آنها پیش بینی روند تقاضای انرژی به تفکیک زیربخش و برحسب نوع مصرف می باشد. در مدل های فنی _ اقتصادی بین تقاضای انرژی هریک از بخش ها و زیربخش ها با تعدادی از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و فنی ارتباط ریاضی برقرار می شود. بنابراین، روش های مذکور بر مطالعات و تحقیقات اقتصادی، فنی و مهندسی و حسابداری انرژی مبتنی است. به همین دلیل، طراحی و بهره گیری از این روش ها در شبیه سازی تقاضای انرژی، مستلزم آگاهی و اشراف بر علوم اقتصادی، فنی و مهندسی و انرژی می باشد. فرا رشته ای بودن مدل های فنی- اقتصادی از ویژگی های این مدل هاست.
در این صفحه تعداد 375 مقاله تخصصی درباره تقاضای انرژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تقاضای انرژی
مقالات ISI تقاضای انرژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای انرژی; D10; D12; L94; L95; Q41; Q48; Q58; Systematic review; Behavioral economics; Energy demand; Energy efficiency; Environmental certification; Social norms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای انرژی; C22; C51; C52; Q41; Energy demand; Gasoline; Ethanol; Compressed natural gas; Underlying energy demand trend (UEDT); Asymmetric price responses (APR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای انرژی; District energy mapping; Energy demand; Cadastral data; Data process; Inference rules; Sensitivity assessment; Influence coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای انرژی; Energy demand; resource use in food consumption; life cycle assessment; cooking; home-made meals; Environmental impacts; LCA; food; meal; food energy; water nexus; energy; resource use in food consumption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای انرژی; B; blocks of flats available; DER; Distributed Energy Resources; DR; demand response; FIP; Feed-in Premium; FIT; Feed-in Tariff; GIS; Geographic Information Systems; IRR; Internal Rate of Return; kWh; kilowatt-hours; m.a.g.l.; meters above ground level; m