آشنایی با موضوع

شیرابه محل دفن زباله (Landfill leachate): تجزیه بخش آلی زباله در محل دفن زباله به‌همراه نفوذ آب باران، مایع آلوده‌ای به نام شیرابه را تولید می‌کند که به‌دلیل دارا بودن ترکیبات سمّی و خطرناک، خطر قابل توجهی برای محیط‌زیست تلقی می‌شود. شیرابه محل دفن پسماند شهری دارای مواد آلوده و مقاوم به تصفیه است. مراکز دفن مواد زائد جامد درصورتی که شیرابه وانتشار گاز درآنها کنترل نگردد اثرات زیست محیطی مختلفی را ممکن است از خود بروزدهند. شیرابه تولید شده درمرکز دفن زباله شهری شامل مقادیر عظیمی ازالودگی شامل مواد آلی (مانند اسید های چرب والکل ها ) وغیرآلی مانند (فلزات ونیتروژن آمونیومی ) می باشند. مشخصات شیرابه به ترکیب مواد زائد جامد وفرایند های بیولوژیکی وشیمیایی که درداخل مرکز دفن رخ می دهد وابسته است ودرنتیجه غلظت مواد درشیرابه درنتیجه پیشرفت تجزیه زباله کاهش می یابد. سایر عوامل مانند آب وهوا،پوشش برف،واندازه مرکز دفن،درکیفیت شیرابه تاثیر گذار خواهندبود وبنابراین کیفیت شیرابه به طور مفصل تغییر خواهد کرد. شیرابه تولیدی درلندفیل باید باسیستم مناسبی جمع آوری گردد. این کار با تعبیه شیب مناسب درکف لندفیل واستفاده از لایه های نفوذ ناپذیر رطوبت وشیرابه را ازخود عبور می دهد وبه لوله های زهکش می رساند،انجام می شود. بسته به ابعاد لندفیل از شبکه لوله های زهکش اصلی وفرعی استفاده شده وشیرابه تولید شده درلندفیل به سمت یک حوضچه که درانتهای شبکه لوله های زهکش جمع آوری کننده قرار دارد، هدایت می شود. یک روش موثر برای تصفیه شیرابه، جمع آوری وبازگردش شیرابه از محل دفن می باشد. هنگامی که شیرابه به به محل دفن برگردانده می شود غلظت اجزاء ترکیبی آن دراثر فعالیت های بیولوژیکی وسایر واکنش های فیزیکی وشیمیایی دردرون محل دفن زباله اتفاق می افتد، کاهش می یابد. مزیت عمده بازکردش شیرابه به محل دفن،بهبودی گاز محل دفن است که حاوی متان می باشد. همانگونه که شیرابه به داخل لایه زیرین نفوذ می کند به واسطه عمل فیلتراسیون وجذب سطحی توسط اجزاء تشکیل دهنده خاک اغلب اجزاء شیمیایی وبیولوژیکی از آن جدا می شود وبه طور کلی این عمل به خواص خاک ودرصد رس موجود درآن بستگی دارد. به دلیل احتمال خطری که درورود شیرابه به آبهای زیر زمینی وجود دارد، بهترین روش کنترل، حذف یا نگه داشتن شیرابه درتوده زباله دفن شده می باشد. هنگامی که بازیابی گاز انجام می گردد نگهداری شیرابه درتوده زباله دفن شده بسیار با اهمیت است زیرا میزان رطوبت مورد نیاز باید درحد 60-50درصد نگداری شود که به مراتب بیشتر از حالت نرمال 25-20 درصد بوده وبرای تولید بیشترین مقدار گاز موثر خواهد بود.
در این صفحه تعداد 495 مقاله تخصصی درباره شیرابه محل دفن زباله که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شیرابه محل دفن زباله (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیرابه محل دفن زباله; CLX; cephalexin; CAP; chloramphenicol; CIP; ciprofloxacin; ERY; erythromycin; ROX; roxithromycin; TMP; trimethoprim; SMX; sulfamethoxazole; PNECs; predicted no effect concentrations; ABR; antibiotic resistance; EPD; Environmental Protection Department; SW
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیرابه محل دفن زباله; TAN; total ammonia nitrogen; TON; total oxidised nitrogen; APHA; American Public Health Association; TSS; total suspended solids; Landfill leachate; Microalgae remediation; Nutrient limitation; Leachate toxicity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیرابه محل دفن زباله; Kinetic microalgae model; Wastewater; Landfill leachate; Inorganic carbon equilibrium; Ammonia volatilisation; Carbon sequestration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیرابه محل دفن زباله; Advanced Fenton process (AFP); Landfill leachate; One factor at a time (OFAT); Box-Behnken design model (BBD); Response surface methodology (RSM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیرابه محل دفن زباله; Landfill leachate; Fenton; Advanced oxidation processes; Heterogeneous catalyst; Iron-manganese binary oxide loaded zeolite;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیرابه محل دفن زباله; Anaerobic digestion; Batch BMP test; Co-digestion; Digestion temperature rise; Municipal sewage sludge; Pretreatment; AD; Anaerobic Digestion; An.Bd; Anaerobic Biodegradability; CM; Cow Manure; EC; Electrocoagulation; FW; Food Waste; FWSL; Food Waste Slus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیرابه محل دفن زباله; Aerobic granular sludge; Activated sludge; Free-ammonia; Free-nitrous acid; Landfill leachate; Nutrients removal; Simultaneous nitrification-denitrification; Sludge volume index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیرابه محل دفن زباله; Aerobic treatment; TOC; Ammonium-nitrogen; Landfill leachate; Reverse osmosis concentrate; Ozonation; Electrocoagulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیرابه محل دفن زباله; Coagulated sludge; Black liquor; Methylene blue; Peat water; Landfill leachate; Adsorption; BBLS-CA; bioethanol black liquor sludge-based carbonaceous adsorbent; BET; Brunner-Emmett-Teller; FT-IR; Fourier transform infrared; MB; methylene blue; PACl;