آشنایی با موضوع

لوولینیک اسید Levulinic acid یک گاماکتواسید (ترکیب آلی) با فرمول شیمیایی C5H8O3 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۶۷۳۴ است که جرم مولی آن ۱۱۶٫۱۱ گرم بر مول می باشد. این کریستال سفید رنگ (متمایل به زرد) که در دمای اتاق به صورت جامد وجود دارد، در آب و حلال های آلی قطبی قابل حل است. اسید لوولینیک طی هیدرولیز اسیدی کربوهیدراتها از جمله گلوکز، گالاکتوز، فروکتوز، کیتوز و نیز از مواد بیومری همچون چوب، نشاسته و ضایعات کشاورزی در دمای بالا تولید می شود. اسید لوولینیک شامل دو گروه عاملی مهم است: گروه کتون و گروه اسید کربوکسیلیک، که امکان کاربرد اسید لوولینیک را برای تولید مواد شیمیایی مختلف همچون افزودنی های سوختی، پیشسازهای پلیمری، پیشسازهای رزینی، پلاستیسایزر، رنگ پارچه و افزودنی به جیرهی دام، ضدیخ و عامل ضد میکروبی مواد غذایی میسر می سازد. امروزه توجه زیادی به تولید مواد شیمیایی از بیومس- های تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی برای منابع فسیلی قدیمی اختصاص داده شده است. یکی از جالب توجه ترین این موارد تبدیل لیگنوسلولز ها به اسید لوولینیک می باشد. یکی از رایج ترین روش های کاربردی در تولید اسید لوولینیک روش بیوفاین می باشد. در این روش می توان از ضایعات به عنوان مادهی اولیه استفاده نمود. در این روش مادهی اولیه تحت تأثیر اسید و حرارت هیدرولیز و اسید لوولینیک تولید می گردد.
در این صفحه تعداد 254 مقاله تخصصی درباره اسید لوولینیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید لوولینیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لوولینیک; MA; maleic anhydride; LA; levulinic acid; TPSO; temperature programmed surface oxidation; FWHM; full width at half maximum; STY; site time yield; 2-Pentanone; Oxidative cleavage; Supported vanadium oxides; Raman spectroscopy; Temperature programmed surfac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لوولینیک; Biofuels; Biodiesel; Biomass; Sulphonated resins; Levulinates; BET; Brunauer, Emmett and Teller method; DVB; 1,4-Divinylbenzene; FA; Fatty Acid; FAME; Fatty Acid Methyl Ester; FFA; Free Fatty Acid; IEC; Ion Exchange Capacity; LA; Levulinic Acid; PDVB; Pol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لوولینیک; Levulinic acid; Techno-economic analysis; Integrated biorefinery and resource recovery from waste (RRfW); Process integration; Circular economy; Life cycle assessment (LCA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لوولینیک; Membrane reactor; Three-phase hydrogenation; Levulinic acid; Phase-contacting membrane; Noble metal integrated membrane; PTFE porous membrane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لوولینیک; 5-HMF, hydroxymethylfurfural; LA, levulinic acid; BL, butyl levulinate; THF, tetrahydrofuranRice straw; Glucose; 5-hydroxymethylfurfural; Levulinic acid; Butyl levulinate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لوولینیک; Lignocellulosic biomass; Levulinic acid; Furfural; Energy efficiency improvement; Dividing wall column; Response surface methodology;